จองแพ็คเกจอิสระ

Package Bali 4วัน 3 คืน เต็มอิ่มบาหลี 2 ท่านก็ออกเดินทาง  ราคาเริ่มต้น  4,250 บาท
พักโรงแรมมาตราฐานระดับ 3 ดาว
รับประทานอาหารค่ำที่หาดจิมบารัน
**ตระการตาวัดอูลูวาตู วัดปลายหน้าผาที่สูงตระหง่านเหนือมหาสมุทรอินเดีย
**ชม Barong Dance การแสดงอันลื่อชื่อของบาหลี
**ภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ หมู่บ้านคินตามณี
**สักการะขอพร วัดนํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์
**เที่ยวหาดชื่อดัง TANJUNG BENOA
**ชมการผลิตกาแฟขี้ชะมด อัตรานี้รวม
ค่ารถบริการตามโปรแกรม (based on sit in coach basis)
ค่า อาหารที่ระบุตามรายการ
ค่าที่พัก 3 คืนพักห้องละ 2 ท่าน
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าอาหารและ เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ทิปไกด์และคนขับรถ 300 บาทต่อท่าน (เพื่อเป็นสินน้ำใจและธรรมเนียมสากลปฎิบัติ)
ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20กก.
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ

จอง วันนี้- กย 2560

singapore2604_-320x149
แพ็กเกจ เที่ยวสิงคโปร์ ฟินยกแก๊ง 3 วัน 2 คืน
โรงแรม+บัตรสวนสนุก+รถ รับ – ส่ง สนามบิน + รถ รับ – ส่ง สวนสนุก
พัก Hotel Grand Central ใจกลางย่านช้อป สนุกสุดเหวี่ยง กับ Universal Studios Singapore
เพียง 7299 / คน ( เดินทาง 3 คนขึ้นไป)
จองและเดินทาง วันนี้ -31 พค 2017 (ยกเว้น 23-25 พค)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-6763663