ประกันการเดินทาง

insurance

image2_20140929112032

ทุกการเดินทาง อาจได้พบกับอุปสรรคที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่คุณก็ยังท่องเที่ยว ได้อย่างหายห่วงกับการประกันภัยจากเรา ที่ให้ความคุ้มครอง ครอบคลุมทั้งกรณีเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือความเสี่ยงภัยอื่นๆ จากการเดินทางอย่างครบถ้วน