โปรแกรมทัวร์จีน

BRIO นำท่านพบกับ สาธารณรัฐประชาชนจีนดินแดนที่มีอารยธรรมอันยาวนานกว่าห้าพันปี ด้วยเส้นทางที่คัดสรรให้ท่านอย่างมากมาย อาทิ เช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิ้น ซีอาน เส้นทางสายไหม คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง เฉิงตู จางเจียเจี้ย จิวจ้ายโกว และอีกมากมายหลายเส้นทางที่ท่านสามารถเลือกได้ตามความพอใจ พร้อมเปิดโลกทัศน์สู่แดนมังกร ดินแดนแหล่งอารยธรรมแห่งเอเชีย

ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์จีน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
Gmail facebook line

ทัวร์จีน - ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม กำแพงเมืองจีน กายกรรมปักกิ่ง ตลาดรัสเซีย
พิชิตกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัสจรรย์ของโลก
พิเศษ..เป็ดปักกิ่ง, สุกี้สมุนไพร, อาหารแต้จิ่ว, บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ 6 ดาว GOLDEN JAGUAR
สายการบิน:
 
กำหนดการ:
7-11 พ.ค. 59,
21-25 พ.ค. 59,
28พ.ค.-1มิ.ย.59
 
ราคา:
27,900
 
 
กำหนดการ:
4-8 มิ.ย. 59,
18-22 มิ.ย. 59,
25-29 มิ.ย. 59
   
 
กำหนดการ:
9-13 ก.ค. 59,
16-20 ก.ค. 59,
23-27 ก.ค. 59
   

ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ เมืองโบราณโจวจวง 5 วัน 4 คืน

มหานครเซี่ยงไฮ้ เขตการปกครองพิเศษแบบเทศบาลนคร กายกรรม ERA โชว์ที่สวยงามตระการตา
ที่จัดว่าดีที่สุดของปัจจุบัน พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ พระพุทธรูปปางยืนทองสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
โจวจวง เสน่ห์อันงดงามของยอดหมู่บ้านกลางนํ้าแห่งเจียงหนาน พร้อมล่องเรือโจวจวง
พิเศษ...เสี่ยวปลงเปา, ไก่ขอทาน, หมูพันปี, ขาหมูซูโจว, ซีโครงหมูอู๋ซี, ไก่แดง, สุกี้หม้อไฟ, บุฟเฟต์อาหารนานาชนิด 6 ดาว
สายการบิน:
 
กำหนดการ:
7-11 พ.ค. 59,
21-25 พ.ค. 59,
28พ.ค.-1มิ.ย.59
 
ราคา:
29,900
 
 
กำหนดการ:
4-8 มิ.ย. 59,
18-22 มิ.ย. 59,
25-29 มิ.ย. 59
   
 
กำหนดการ:
9-13 ก.ค. 59,
16-20 ก.ค. 59,
23-27 ก.ค. 59
   

ทัวร์จีน - คุนหมิง แชงกรีล่า ลี่เจียง ต้าหลี่ 6 วัน 5 คืน

เมืองโบราณต้าหลี่ นครหลวงอาณาจักรโบราณน่านเจ้า ลี่เจียง เมืองมรดกโลกที่มีกลิ่นอายเสน่ห์สวิสแห่งตะวันออก
สระน้ามังกรดา สระสะท้อนความงามของภูเขาหิมะมังกรหยก เขาหิมะมังกรหยก เทือกเขาสูงที่มีลักษณะดุจดังมังกรแห่งลี่เจียง
เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า ดินแดนอันงดงามลี้ลับ ผู้คนใช้ชิวิตอย่างเรียบง่าย
สายการบิน:
 
กำหนดการ:
14-19 พ.ค. 59,
21-26 พ.ค. 59,
28พ.ค.-2มิ.ย.59
 
ราคา:
29,900
 
 
กำหนดการ:
4-9 มิ.ย. 59,
11-16 มิ.ย. 59,
25-30 มิ.ย. 59
   
 
กำหนดการ:
2-7 ก.ค. 59,
16-21 ก.ค. 59,
23-28 ก.ค. 59
   

ทัวร์จีน - คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง 8 วัน 7 คืน

ชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับจีนชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว
เขาหิมะมังกรหยก เทือกเขาสูง ดุจดังมังกรแห่งลี่เจียง
ป่าหิน, ถ้ำจิ่วเซียง, เจดีย์ 3 องค์ สัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่
สายการบิน:
 
กำหนดการ:
14-21 พ.ค. 59,
21-28 พ.ค. 59
 
ราคา:
36,900
 
 
กำหนดการ:
4-11 มิ.ย. 59,
18-25 มิ.ย. 59
   
 
กำหนดการ:
2-9 ก.ค. 59,
16-23 ก.ค. 59,
23-30 ก.ค. 59
   

ทัวร์จีน - ฉางซา จางเจี้ยเจี้ย 5 วัน 4 คืน

วนอุทยานจางเจียเจี้ย มรดกโลกแห่งแรกของจีน ภูเขาเทียนเหมินซาน
ชม สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 ธรรมชาติสรรสร้างได้อย่างงดงาม
ลง ลิฟท์แก้วไป่หลง สูงและเร็วที่สุดในโลก ชม ภาพเขียนสิบลี้

สายการบิน:
 
กำหนดการ:
7-11 พ.ค. 59,
21-25 พ.ค. 59,
28พ.ค.-1มิ.ย.59
 
ราคา:
27,900
 
 
กำหนดการ:
4-8 มิ.ย. 59,
18-22 มิ.ย. 59,
25-29 มิ.ย. 59
   
 
กำหนดการ:
9-13 ก.ค. 59,
16-20 ก.ค. 59,
23-27 ก.ค. 59
   

ทัวร์จีน - ฉางซา เมืองโบราณเฟิงหวง จางเจี้ยเจี้ย 6 วัน 5 คืน

วนอุทยานจางเจียเจี้ย มรดกโลกแห่งแรกของจีน ภูเขาเทียนเหมินซาน โดยกระเช้าที่ทันสมัยที่สุด ใช้เวลา 40 นาที ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้า ชม สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 ธรรมชาติสรรสร้างได้อย่างงดงาม ลง ลิฟท์แก้วไป่หลง สูงและเร็วที่สุดในโลก ชม ภาพเขียนสิบลี้ ธรรมชาติแต่งแต้มอย่างสวยงาม ขึ้น เขาเทียนเหมินซาน โดยกระเช้าที่ทันสมัย

สายการบิน:
 
กำหนดการ:
7-12 พ.ค. 59,
21-26 พ.ค. 59,
28พ.ค.-2มิ.ย.59
 
ราคา:
29,900
 
 
กำหนดการ:
4-9 มิ.ย. 59,
18-23 มิ.ย. 59,
25-30 มิ.ย. 59
   
 
กำหนดการ:
9-14 ก.ค. 59,
16-21 ก.ค. 59,
23-28 ก.ค. 59
   

ทัวร์จีน - เจิ้งโจว เส้าหลิน เขาฮัวซาน ซีอาน ฉินซีฮ่องเต้ 6 วัน 5 คืน

ซีอาน...เมืองที่มีประวัติความเป็นมานับย๎อนไปถึงยุคแหํงการรวมแผํนดิน ชมกองทัพทหารดินเผาอันโดํงดัง
เมืองเหยียนอัน...เมืองเล็กๆตั้งอยูํตอนบนของมณฑลสำนซี
สายการบิน:

 
กำหนดการ:
5-10 พ.ค. 59,
7-12 พ.ค. 59,
21-26 พ.ค. 59,
28พ.ค.-2มิ.ย.59
 
ราคา:
36,900
 
 
กำหนดการ:
4-9 มิ.ย. 59,
18-23 มิ.ย. 59,
25-30 มิ.ย. 59
   
 
กำหนดการ:
2-7 ก.ค. 59,
16-21 ก.ค. 59,
23-28 ก.ค. 59
   

ทัวร์จีน - ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน

ต้าจู๋ หน้าผาพระพุทธรูปหินแกะสลัก (มรดกโลก)
ถ้้าฝูหยงต้ง ได้รับการยกย่องว่าเป็นถ้้าที่สวยที่สุดของประเทศจีน
อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ แหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติแหลํงใหมํ
ที่ได๎รับการรับรองจาก UNESCO ให๎เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ. 2007
สายการบิน:

 
กำหนดการ:
14-18 พ.ค. 59,
21-25 พ.ค. 59,
28พ.ค.-1มิ.ย.59
 
ราคา:
32,900
 
 
กำหนดการ:
4-8 มิ.ย. 59,
18-22 มิ.ย. 59,
25-29 มิ.ย. 59
   
 
กำหนดการ:
9-13 ก.ค. 59,
16-20 ก.ค. 59,
23-27 ก.ค. 59
   

ทัวร์จีน - ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ ซุ่ยหนิง 6 วัน 5คืน

ต้าจู๋ หน้าผาพระพุทธรูปหินแกะสลัก (มรดกโลก)
ถ้้าฝูหยงต้ง ได้รับการยกย่องว่าเป็นถ้้าที่สวยที่สุดของประเทศจีน
อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ แหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติแหลํงใหมํ
ที่ได๎รับการรับรองจาก UNESCO ให๎เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ. 2007
สายการบิน:

 
กำหนดการ:
14-19 พ.ค. 59,
21-26 พ.ค. 59,
28พ.ค.-2มิ.ย.59
 
ราคา:
36,900
 
 
กำหนดการ:
4-9 มิ.ย. 59,
18-23 มิ.ย. 59,
25-30 มิ.ย. 59
   
 
กำหนดการ:
2-7 ก.ค. 59,
16-21 ก.ค. 59,
23-28 ก.ค. 59