โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

BRIO ยินดีนำท่านเดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนอาทิตย์อุทัยกับประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่าพันปี เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีความเจริญรุดหน้าที่สุด แต่ยังคงไว้ซึ่ง ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น บริโอทราเวล พาทัวร์ท่องเที่ยวญี่ปุ่น อาทิเช่น มหานครโตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ วัดคิโยมิสึ น้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย วัดอะซากุซ่า ปราสาททองคินคาคุจิ ทะเลสาบอะชิ หุบเขาโอวาคุดานิ โอซาก้า เกียวโต โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ฮาราจุกุ ฮอกไกโด ชินจูกุ ชินคันเซ็น ฮอกไกโด ทุ่งลาเวนเดอร์ญี่ปุ่น พิงค์มอส และอีกมากมาย พร้อมลองลิ้มชิมรสชาติอาหารญี่ปุ่น ต้นตำหรับ พักผ่อนแสนสบาย พร้อมแช่ออนเซ็น ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์จริง ด้วยตัวท่านเอง พร้อมไกด์มืออาชีพ

ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์จีน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
twitter msn facebook

ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว 5 วัน 3 คืน

ล่องทะเลสาบอาชิ ชมสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซะกุซ่า ช้อปกระหน่ำย่านชินจูกุ เที่ยวเต็มวันก่อนเดินทางกลับ พิเศษให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์พร้อมแช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น!!

สายการบิน:
 
กำหนดการ:
19-23 ส.ค. 58,
21-25 ส.ค. 58,
26-30 ส.ค. 58
 
ราคา:
29,900.-
 
 
กำหนดการ:
9-13 ก.ย. 58,
11-15 ก.ย. 58,
23-27 ก.ย. 58,
25-29 ก.ย. 58
   
สายการบิน:
 
กำหนดการ:
28 ต.ค.-1 พ.ย.58
 
ราคา:
32,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว โอซาก้า 6 วัน 3 คืน

ชมสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ ล่องทะเลสาบอาชิ ช้อปกระหน่ำ ณ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ตและย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟชินคันเซ็นความเร็วสูงของญี่ปุ่น ชมปราสาททองคินคาคูจิ พิเศษให้ท่านได้แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมทานบุฟเฟ่ต์ขำปูยักษ์ เที่ยวเต็มวันก่อนเดินทางกลับ!!

สายการบิน:
 
กำหนดการ:
22-27 ก.ค. 58
 
ราคา:
29,900.-
 
สายการบิน:
 
กำหนดการ:
4-9 ส.ค. 58,
18-23 ส.ค. 58,
25-30 ส.ค. 58
 
ราคา:
33,900.-
 
 
กำหนดการ:
9-14 ก.ย. 58,
15-20 ก.ย. 58,
23-28 ก.ย. 58,
29ก.ย.-4ต.ค.58
   
สายการบิน:
 
กำหนดการ:
14-19 ต.ค. 58,
27ต.ค.-1พ.ย.58,
28พ.ย.-2พ.ย. 58
 
ราคา:
37,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว โอซาก้า 7 วัน 4 คืน

นั่งกระเช้าขึ้นชมภูเขาโคมากาตาเกะ ล่องทะเลสาบอาชิ ช้อปกระหนํ่า ณ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ตและย่านชินไซบาชิ ขึ้นตึก TMG ชมวิวมหานครโตเกียวแบบพาโนราม่า 360 องศา สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟชินคันเซ็น ขอพร ณ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว พิเศษให้ท่านได้แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นพร้อมทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น เที่ยวเต็มวันก่อนเดินทางกลับ!!

สายการบิน:
 
กำหนดการ:
13-19 ต.ค. 58,
15-21 ต.ค. 58,
26ต.ค.-1พ.ย.58,
29ต.ค.-4พ.ย.58
 
ราคา:
42,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า โตเกียว 5 วัน 4 คืน

ล่องทะเลสาบอาชิ ช้อปกระหน่ำย่านชินจูกุ ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮัคไค สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟชินคันเซ็นความเร็วสูง ชมปราสาททองคินคาคูจิ ขอพร ณ วัดอาซะกุซ่า แวะซื้อของฝำก ณ อีออนพลาซ่า พิเศษให้ท่านได้แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ เที่ยวเต็มวันก่อนเดินทางกลับ!!

สายการบิน:
 
กำหนดการ:
22-26 ต.ค. 58
 
ราคา:
42,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า โตเกียว 6 วัน 5 คืน

ไหว้ขอพรพร้อมดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย ณ วัดคิโยมิสึ ชมความสวยงามของปราสาททองคินคาคูจิ ชมความยิ่งใหญ่ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 อิสระให้ท่านได้ท่องเที่ยวเมืองโตเกียวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม พิเศษให้ท่านได้แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นพร้อมทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์!!

สายการบิน:
 
กำหนดการ:
23-28 ก.ค. 58,
28 ก.ค.-2 ส.ค. 58
 
ราคา:
39,900.-
 
 
กำหนดการ:
18-23 ส.ค. 58,
25-30 ส.ค. 58
 
ราคา:
40,900.-
 
 
กำหนดการ:
8-13 ก.ย. 58,
29ก.ย.-4ต.ค. 58
 
ราคา:
43,900.-
 
 
กำหนดการ:
16-.21 ก.ย. 58
 
ราคา:
47,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า ทาคายาม่า โตเกียว 6 วัน 5 คืน

ไหว้ขอพรพร้อมดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย ณ วัดคิโยมิสึ เที่ยวเมืองเก่าทาคายาม่า ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ ชมความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ ให้ท่านได้แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นพร้อมทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์!!

สายการบิน:
 
กำหนดการ:
23-28 ก.ค. 58,
28 ก.ค.-2 ส.ค.58
 
ราคา:
40,900.-
 
 
กำหนดการ:
18-23 ส.ค. 58,
25-30 ส.ค. 58
 
ราคา:
41,900.-
   
 
กำหนดการ:
8-13 ก.ย. 58,
29 ก.ย.-4 ต.ค.58
 
ราคา:
44,900.-
   
 
กำหนดการ:
16-21 ก.ย. 58
 
ราคา:
48,900.-
   

ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ 6 วัน 4 คืน

ชมความสวยงามของทุ่งลาเวนเดอร์ ณ โทมิตะฟาร์มและเนินเขามวลดอกไม้ ณ ชิคิไซโนะโอกะ นั่งรถไฟโนร็อคโกะสัมผัสกับธรรมชาติสองข้างทาง อย่างใกล้ชิด เก็บและชิมผลเชอรี่สด ๆ จากไร่

สายการบิน:
 
กำหนดการ:
3-8 ก.ค. 58
 
ราคา:
53,900.-
 
 
กำหนดการ:
15-20 ก.ค. 58
 
ราคา:
54,900.-
 
 
กำหนดการ:
26-31 ก.ค. 58
 
ราคา:
55,900.-
 
สายการบิน:
 
กำหนดการ:
7-12 ก.ค. 58,
8-13 ก.ค. 58
 
ราคา:
36,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - ฟุคุโอกะ ซาก้า 5 วัน 3 คืน

นมัสกำรขอพร ณ ศำลเจ้ำดำไซฟุซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดของฟุกุโอกะ เที่ยวชมบ่อน้ำนรกที่ขึ้นชื่อของเมืองเบปปุ ชมควำมเก่ำแก่ของปรำสำท คำระซึ ล่องเรือชมธรรมชำติและควำมงำมเมืองยำนำกำว่ำ พร้อมตำมรอยละครกลกิโมโนในทุกฉำกทุกตอนอย่ำงเต็มอิ่ม!!

สายการบิน:
 
กำหนดการ:
22-26 ก.ค. 58,
31 ก.ค.-4 ส.ค. 58
 
ราคา:
39,900.-
 
 
กำหนดการ:
19-23 ส.ค. 58,
26-30 ส.ค. 58
 
ราคา:
39,900.-
 
 
กำหนดการ:
2-6 ก.ย. 58,
9-13 ก.ย. 58,
18-22 ก.ย. 58
 
ราคา:
39,900.-