โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

BRIO ยินดีนำท่านเดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนอาทิตย์อุทัยกับประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่าพันปี เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีความเจริญรุดหน้าที่สุด แต่ยังคงไว้ซึ่ง ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น บริโอทราเวล พาทัวร์ท่องเที่ยวญี่ปุ่น อาทิเช่น มหานครโตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ วัดคิโยมิสึ น้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย วัดอะซากุซ่า ปราสาททองคินคาคุจิ ทะเลสาบอะชิ หุบเขาโอวาคุดานิ โอซาก้า เกียวโต โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ฮาราจุกุ ฮอกไกโด ชินจูกุ ชินคันเซ็น ฮอกไกโด ทุ่งลาเวนเดอร์ญี่ปุ่น พิงค์มอส และอีกมากมาย พร้อมลองลิ้มชิมรสชาติอาหารญี่ปุ่น ต้นตำหรับ พักผ่อนแสนสบาย พร้อมแช่ออนเซ็น ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์จริง ด้วยตัวท่านเอง พร้อมไกด์มืออาชีพ

ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์จีน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
Gmail facebook line

ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า เกียวโต 4 วัน 3 คืน

เที่ยวสบาย ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช้อปกระหน่ารินกุ เอ้าท์เล็ต อิสระท่องเที่ยว
ให้ท่านลองใช้ชีวิตแบบคนญี่ปุ่นหนึ่งวันเต็ม

สายการบิน:
 
กำหนดการ:
14-17 ก.พ. 59,
21-24 ก.พ. 59
 
ราคา:
24,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - เกียวโต ทาคายาม่า คานาซาว่า 5 วัน 4 คืน

เที่ยวเมืองเก่าและหมู่บ้านมรดกโลก ช้อปปิ้ง 2 ย่านดัง และเอ้าท์เล็ตอีก 1 แห่ง

สายการบิน:
 
กำหนดการ:
17-21 ก.พ. 59
 
ราคา:
35,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3 คืน

ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต – ทะเลสาบคาวากุชิโกะ
วัดอาซะกุซ่า หรือ สวนอุเอโนะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ชินจูกุ – วัดนาริตะซัง

สายการบิน:
 
กำหนดการ:
13-17 มี.ค. 59
 
ราคา:
32,900.-
 
 
กำหนดการ:
16-20 มี.ค. 59,
19-23 มี.ค. 59
 
ราคา:
33,900.-
 
 
กำหนดการ:
30มี.ค.-3เม.ย.59
 
ราคา:
38,900.-
 
สายการบิน:
 
กำหนดการ:
6-10 เม.ย. 59
 
ราคา:
38,900.-
 
 
กำหนดการ:
13-17 เม.ย. 59
(สงกรานต์)
 
ราคา:
42,900.-
 
 
กำหนดการ:
20-24 เม.ย. 59
 
ราคา:
34,900.-
 
 
กำหนดการ:
27เม.ย.-1พ.ค.59
 
ราคา:
35,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว นิกโก้ ฟูจิ 6 วัน 4 คืน

เมืองมรดกโลกนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชคุ – น้ำตกเคงอน (ลิฟท์) – คาวาโกะเอะ – ตรอกคาชิยะโยโกะโจ
วัดอาซะกุซา หรือ สวนอุเอโนะ (ขึ้นอยูํกับสภาพอากาศ) – ลํองเรือทะเลสาบอาชิ – ชิซุย เอ้าท์เล็ต – นาริตะ

สายการบิน:
 
กำหนดการ:
2-7 เม.ย. 59,
16-21 เม.ย. 59
 
ราคา:
42,900.-
 
 
กำหนดการ:
9-14 เม.ย. 59
(สงกรานต์)
 
ราคา:
44,900.-
 
 
กำหนดการ:
23-28 เม.ย.59
 
ราคา:
39,900.-
 
สายการบิน:
 
กำหนดการ:
22-27 มี.ค. 59
 
ราคา:
39,900.-
 
 
กำหนดการ:
26-31 มี.ค. 59
 
ราคา:
40,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว 5 วัน 3 คืน

ล่องทะเลสาบอาชิ สนุกไปลานสกีและหิมะขาวโพลน ช้อปกระหนํ่าย่านชินจูกุ
พิเศษให้ท่านได้ทาน บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์และแช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น

สายการบิน:
 
กำหนดการ:
16-20 มี.ค. 59
 
ราคา:
35,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว โอซาก้า 6 วัน 3 คืน

ชมสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ ล่องทะเลสาบอาชิ ช้อปกระหน่ำ ณ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ตและย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟชินคันเซ็นความเร็วสูงของญี่ปุ่น ชมปราสาททองคินคาคูจิ พิเศษให้ท่านได้แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมทานบุฟเฟ่ต์ขำปูยักษ์ เที่ยวเต็มวันก่อนเดินทางกลับ!!

สายการบิน:
 
กำหนดการ:
22-27 มี.ค. 59
 
ราคา:
39,900.-
 
 
กำหนดการ:
26-31 มี.ค. 59
 
ราคา:
41,900.-
 
สายการบิน:
 
กำหนดการ:
2-7 เม.ย. 59
 
ราคา:
42,900.-
 
 
กำหนดการ:
8-13 เม.ย. 59
 
ราคา:
43,900.-
 
 
กำหนดการ:
10-15 เม.ย. 59,
14-19 เม.ย. 59
 
ราคา:
48,900.-
 
 
กำหนดการ:
20-25 เม.ย. 59,
21-26 เม.ย. 59,
22-27 เม.ย. 59
 
ราคา:
40,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว โอซาก้า 7 วัน 4 คืน

ล่องทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - กระเช้าไฟฟ้าภูเขาคาจิคาจิ - ภูเขาไฟฟูจิ - นั่งรถไฟชินคันเซ็น
ย่านซาคาเอะ - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - สวนไผ่ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
อิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวันหรือเลือกซื้อ ทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (เดินทางโดยรถไฟ)
ฮาร์เบอร์แลนด์ - ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูป) - ตึก UMEDA SKY BUILDING
พิเศษให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์และแช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น

สายการบิน:
 
กำหนดการ:
9-15 เม.ย. 59,
11-17 เม.ย. 59,
13-19 เม.ย. 59,
14-20 เม.ย. 59
 
ราคา:
50,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า โตเกียว 5 วัน 4 คืน

สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซะกุซ่า
ช้อปกระหนํ่าย่านชินจูกุ พิเศษให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์และแช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น

สายการบิน:
 
กำหนดการ:
11-15 เม.ย. 59,
12-16 เม.ย. 59
 
ราคา:
49,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า ทาคายาม่า โตเกียว 5 วัน 4 คืน (เจแปนแอลป์)

เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเฮย์อัน - จวนผู้ว่าทาคายาม่า - ซันมาชิ ซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
เจแปน แอลป์ - ทะเลสาบคาวากุชิโกะ - วัดอาซะกุซ่า - ย่านชินจุกุ
พิเศษให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์และแช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น

สายการบิน:
 
กำหนดการ:
21-25 เม.ย. 59,
22-26 เม.ย. 59
 
ราคา:
45,900.-
 
 
กำหนดการ:
12-16 พ.ค. 59,
19-23 พ.ค. 59,
20-24 พ.ค. 59,
26-30 พ.ค. 59
 
ราคา:
44,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว 4 วัน 3 คืน

สนุกไปกับหิมะขาวโพลน ณ ลานสกีฟูจิเท็น นมัสการขอพรหลวงพ่อโต ณ วัด คามาคุระ ช้อปกระหนํ่าย่านชินจูกุ
พิเศษให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์และแช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น

สายการบิน:
 
กำหนดการ:
26-29 มี.ค. 59
 
ราคา:
32,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว 5 วัน 3 คืน

ชมวิวแบบพาโนราม่า ณ ภูเขาโคมากาตาเกะ / ท่องเที่ยวท่าเรือแห่งอนาคต มินาโตะ มิไรอิ 21
พิเศษให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์และแช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น

สายการบิน:
 
กำหนดการ:
5-9 มี.ค. 59
 
ราคา:
35,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว โอซาก้า 5 วัน 3 คืน

สนุกสนานกับกิจกรรมท้าลมหนาวเล่นสโนว์สเล็ต / ช้อปปิ้งจุใจ เที่ยวครบสูตรเต็มวันก่อนเดินทางกลับ
ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ พร้อมแช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น

สายการบิน:
 
กำหนดการ:
27ก.พ.-2มี.ค.59
 
ราคา:
36,900.-
 
สายการบิน:
 
กำหนดการ:
2-6 มี.ค.59
 
ราคา:
36,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า โตเกียว 6 วัน 4 คืน

วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเฮย์อัน - สวนมารุยามะ - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเฮย์อัน - สวนมารุยามะ
กระเช้าไฟฟ้าภูเขาคาจิคาจิ - อิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวันหรือเลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ
ชมความน่ารักของนกนานาพันธุ์ นั่งกระเช้าไฟฟ้า พิเศษให้ท่านแช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นและเต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

สายการบิน:
 
กำหนดการ:
11-16 เม.ย. 59,
12-17 เม.ย. 59
 
ราคา:
56,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า โตเกียว 6 วัน 4 คืน

เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ปราสาททองคินคาคูจิ - ทะเลสาบฮามานะ - ภูเขาไฟฟูจิ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - วัดอาซะกุซ่า - โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (เดินทางโดยรถไฟ)
สนุกสุดเหวี่ยง ณ โตเกียวดิสนีย์แลนด์หนึ่งวันเต็ม แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นและเต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

สายการบิน:
 
กำหนดการ:
12-17 เม.ย. 59
 
ราคา:
57,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า โตเกียว 7 วัน 4 คืน

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - วัดคิโยมิสึ - นั่งรถไฟโทร้อคโกะ - รถไฟชินคันเซน - ทะเลสาบฮามานะ - ภูเขาไฟฟูจิ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - กระเช้าไฟฟ้าภูเขาคาจิคาจิ - วัดอาซะกุซ่า - โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) - สวนอุเอะโนะ - โอไดบะ
สนุกสุดเหวี่ยง ณ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอหนึ่งวันเต็ม แช่ออนเซ็นและเต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์!!

สายการบิน:
 
กำหนดการ:
10-16 เม.ย. 59
 
ราคา:
58,900.-
 
สายการบิน:
 
กำหนดการ:
11-17 เม.ย. 59
 
ราคา:
58,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว โอซาก้า 7 วัน 4 คืน

วัดอาซะกุซ่า - โตเกียว สกาย ทรี (ถ่ายรูป) - สวนอุเอะโนะ - โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (เดินทางโดยรถไฟ)
วัดคามาคูระ - ล่องทะเลสาบอาชิ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ภูเขาไฟฟูจิ - วัดคิโยมิสึ - ปราสาททองคินคาคูจิ
สนุกสุดเหวี่ยง ณ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอหนึ่งวันเต็ม แช่ออนเซ็นและเต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์!!

สายการบิน:
 
กำหนดการ:
11-17 เม.ย. 59
 
ราคา:
59,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า ทาคายาม่า โตเกียว 6 วัน 4 คืน (เจแปนแอลป์)

วัดคิโยมิสึ - ปราสาทนิโจ - สวนไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - ทาคายาม่า - จวนผู้ว่าทาคายาม่า
ซันมาชิ ซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เจแปน แอลป์ - ทุ่งพิงค์มอส - ล่องทะเลสาบอาชิ - วัดอาซะกุซ่า
ชมมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสความสวยงามของกำแพงหิมะกับเส้นทางอัลไพน์
พิเศษให้ท่านได้แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นและทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

สายการบิน:
 
กำหนดการ:
19-24 เม.ย. 59
 
ราคา:
56,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮิโรชิม่า & มรดกโลก 7 วัน 4 คืน

*** เส้นทางใหม่ เที่ยวสบาย เที่ยวครบรสแบบญี่ปุ่นแท้ๆ พร้อมชมมรดกโลกถึง 3 แห่ง ***
ศาลเจ้าอิสึคุชิม่า – อะตอมมิค บอมบ์ โดม – ปราสาทฮิเมจิ – NUNOBIKI HERB GARDEN
อิ่มอร่อยกับเมนูพื้นเมืองขึ้นชื่อที่ฮิโรชิม่า พิเศษกิจกรรม WORK SHOP ณ พิพิธภัณฑ์แมวนาโชค!!

สายการบิน:
 
กำหนดการ:
9-15 มี.ค. 59
 
ราคา:
57,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6 วัน 4 คืน

ชมหมู่บ้านไอนุหมู่บ้านพื้นเมืองของเกาะฮอกไกโด นั่งกระเช้าชมวิวยามคํ่าคืนของเมืองฮาโกดาเตะซึ่งสวยติด 1 ใน3 ของโลก สัมผัสความโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ช้อปกระหนํ่าย่านทานุกิโคจิ พิเศษให้ท่านได้แช่ออนเซ็นสัมผัสบรรยากาศแบบญี่ปุ่น พร้อมทานบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด!!!

สายการบิน:
 
กำหนดการ:
15-20 เม.ย. 59
 
ราคา:
61,900.-
 
 
กำหนดการ:
20-25 เม.ย. 59
 
ราคา:
53,900.-
 
 
กำหนดการ:
27เม.ย.-2พ.ค.59
 
ราคา:
55,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด โซอุนเคียว 6 วัน 4 คืน (เทศกาลน้ำแข็ง ไอซ์ เฟสติวัล)

ตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลในฤดูหนาว 2 แห่ง ณ เกาะฮอกไกโด ซึ่ง 1 ปีมีแค่ 1 ครั้งเท่านั้น
เทศกาลน้าแข็ง ICE FESTIVAL / อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ตขา์ปู / แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น

สายการบิน:
 
กำหนดการ:
23-28 ก.พ.59
 
ราคา:
47,900.-
 
     
สายการบิน:
 
กำหนดการ:
23-28 มี.ค. 59,
24-29 มี.ค. 59,
26-31 มี.ค. 59
 
ราคา:
52,900.-
 
     

ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6 วัน 4 คืน

หอนาฬิกา - หมู่บ้านไอนุ - ภูเขาโชวะ (นั่งกระเช้า) - ฟาร์มหมี - นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ
โกะเรียวคะคุทาวเวอร์ - โมโตมาจิ - พิพิธภัณฑ์สาหร่ายทะเลคอมบุ - คลองโอตารุ
นาฬิกาไอนํ้า - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์ช้อกโกแลต
เที่ยวเต็มรายการ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิดแบบไม่อั้น พร้อมแช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น!!

สายการบิน:
 
กำหนดการ:
9-14 เม.ย. 59
 
ราคา:
52,900.-
 
     

ทัวร์ญี่ปุ่น - แกรนด์ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน

โดราเอม่อนสกายพาร์ค - ทะเลสาบชิโกสึ - ล่องเรือท้องกระจก - มารีนปาร์คนิกส์ - คลองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ภูเขาเทนงู (นั่งกระเช้า) - พิพิธภัณฑ์ช้อกโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด
ลานแข่งขันสกีจัมพ์โอคุรายาม่า - ฮิซิจิกาโอกะ - มิซึอิ เอ้าเล็ทต์ - พิพิธภัณฑ์เบียร์อาซาฮี
ล่องเรือกระจกทะเลสาบชิโกสึชมความงามใต้ผืนนํ้า สนุกไปกับสัตว์น้อยใหญ่นานาชนิดที่มารีนปาร์คนิกส์
สัมผัสความโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ พิเศษให้ท่าน พร้อมทานบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด!!

สายการบิน:
 
กำหนดการ:
21-26 เม.ย. 59
 
ราคา:
54,900.-
 
 
กำหนดการ:
28เม.ย.-3พ.ค.59
 
ราคา:
56,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - ฟุคุโอกะ ซากะ 6 วัน 4 คืน

ล่องเรือชมเมืองรอบแม่นํ้ายานากาว่า สนุกกับเมืองนินจา ณ หมู่บ้านินจาฮิเซนยูเมะไคโด
นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูเขาสึรุมิ ทานสุดยอดราเม็งชื่อดังเมืองฟุกุโอกะ

สายการบิน:
 
กำหนดการ:
15-20 มี.ค.59
 
ราคา:
49,900.-
 
     

ทัวร์ญี่ปุ่น - ฟุคุโอกะ เฮ้าช์เท็น บอช ซากะ 6 วัน 4 คืน

ศาลเจ้าดาไซฟุ - ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ - เมืองเก่าโอคาวาชิยามะ - เฮ้าส์ เทน บอซ - ซาเซโบะ
ปราสาทคาระซึ - พิพิธภัณฑ์ฮิกิยามะ - ภูเขาคางามิยามะ - ฟุคุโอกะ ทาวเวอร์ - สวนผลไม้ - ล่องเรือพายยานากาว่า
สนุกสุดเหวี่ยง ณ เฮ้าช์เท็น บอช ชิมสตอเบอร์รี่สดๆจากต้น ล่องเรือชมเมืองรอบแม่นํ้ายานากาว่า
ทานสุดยอดราเม็งชื่อดังเมืองฟุกุโอกะ!!!

สายการบิน:
 
กำหนดการ:
12-17 เม.ย. 59
 
ราคา:
57,900.-
 
     

ทัวร์ญี่ปุ่น - มิเอะ วาคายาม่า มรดกโลก 7 วัน 5 คืน

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – จวนผู้ว่าทาคายาม่า – ซันมาชิ ซูจิ
หมู่บ้านอิกะนินจา – ศาลเจ้าอิเสะ – โอฮาไรมาจิ – เกาะไข่มุกมิกิโมโต้ (โชว์อามะเก็บหอย)
ศาลเจ้าคุมาโนะนาจิไทฉะ – นํ้าตกนาจิ – ซันดันเบกิ – เกาะหินแว่นตาเอนเกทสึ
เก็บผลไม้ – ตลาดปลาคุโรชิโอะ (โชว์แล่ปลามากูโร่) – ปราสาทวาคายาม่า – ชินไซบาชิ
*** เที่ยวเจาะลึกจังหวัดวาคายาม่า ชมโชว์พิเศษที่หาดูได้ที่วาคายาม่าเท่านั้น
เต็มอิ่มกับออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น 3 คืน เที่ยวครบ ชมมรดกโลกญี่ปุ่น ***

สายการบิน:
 
กำหนดการ:
5-11 เม.ย. 59
 
ราคา:
62,900.-