โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

BRIO ยินดีนำท่านเดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนอาทิตย์อุทัยกับประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่าพันปี เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีความเจริญรุดหน้าที่สุด แต่ยังคงไว้ซึ่ง ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น บริโอทราเวล พาทัวร์ท่องเที่ยวญี่ปุ่น อาทิเช่น มหานครโตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ วัดคิโยมิสึ น้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย วัดอะซากุซ่า ปราสาททองคินคาคุจิ ทะเลสาบอะชิ หุบเขาโอวาคุดานิ โอซาก้า เกียวโต โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ฮาราจุกุ ฮอกไกโด ชินจูกุ ชินคันเซ็น ฮอกไกโด ทุ่งลาเวนเดอร์ญี่ปุ่น พิงค์มอส และอีกมากมาย พร้อมลองลิ้มชิมรสชาติอาหารญี่ปุ่น ต้นตำหรับ พักผ่อนแสนสบาย พร้อมแช่ออนเซ็น ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์จริง ด้วยตัวท่านเอง พร้อมไกด์มืออาชีพ

ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์จีน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
twitter msn facebook

ทัวร์ญี่ปุ่น - ฟุคุโอกะ ซากะ 6 วัน 4 คืน

นมัสการขอพร ณ ศาลเจ้าดาไซฟุซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดของฟุกุโอกะ ชมสินค้าพื้นเมืองและสถาปัตยกรรมแปลกตาที่หมู่บ้านยุฟุอิน ชมความเก่าแก่ของปราสาทคาระซึ และดินแดนประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เมืองนางาซากิ ท่องเที่ยวเส้นทางใหม่ตามรอยภาพยนตร์ TIMELINE จดหมายแห่งความทรงจำ ณ เมืองเก่าซากะ สนุกสนานกับพิพิธภัณฑ์สวนนํ้า MARINE WORLD
สายการบิน:
สิงคโปร์ แอร์ไลน์
 
กำหนดการ:
10-15 เม.ย. 58 (RE-ROUTE)
 
ราคา:
56,900.-
 

สายการบิน:
สิงคโปร์ แอร์ไลน์
 
กำหนดการ:
11-16 เม.ย. 58
 
ราคา:
58,900.-
 

สายการบิน:
สิงคโปร์ แอร์ไลน์
 
กำหนดการ:
12-17 เม.ย. 58
 
ราคา:
58,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว 5 วัน 3 คืน (NOK SCOOT)

ชมสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ ล่องทะเลสำบอาชิ ช้อปกระหน่ำ ณ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ตและย่านชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังแห่งมหานครโตเกียว พิเศษให้ท่านได้แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์!!
สายการบิน:
NOK SCOOT
 
กำหนดการ:
21-25 มี.ค. 58,
23-27 มี.ค. 58,
24-28 มี.ค. 58,
17-21 เม.ย. 58,
18-22 เม.ย. 58,
20-24 เม.ย. 58,
21-25 เม.ย. 58
 
ราคา:
30,900.-
 


สายการบิน:
NOK SCOOT
 
กำหนดการ:
25-29 มี.ค. 58,
22-26 เม.ย. 58
 
ราคา:
33,900.-
 
สายการบิน:
NOK SCOOT
 
กำหนดการ:
27-31 มี.ค. 58,
28มี.ค.-1เม.ย.58,
31มี.ค.-4เมย.58,
4-8 เม.ย. 58
 
ราคา:
35,900.-
 
สายการบิน:
NOK SCOOT
 
กำหนดการ:
29มี.ค.-2เม.ย.58
 
ราคา:
29,900.-
 
สายการบิน:
NOK SCOOT
 
กำหนดการ:
1-5 เม.ย. 58,
2-6 เม.ย. 58
 
ราคา:
36,900.-
 
สายการบิน:
NOK SCOOT
 
กำหนดการ:
5-9 เม.ย. 58,
16-20 เม.ย. 58,
 
ราคา:
34,900.-
 
สายการบิน:
NOK SCOOT
 
กำหนดการ:
8-12 เม.ย. 58,
9-13 เม.ย. 58
 
ราคา:
31,900.-
 
สายการบิน:
NOK SCOOT
 
กำหนดการ:
10-14 เม.ย. 58,
12-16 เม.ย. 58
 
ราคา:
42,900.-
 
สายการบิน:
NOK SCOOT
 
กำหนดการ:
13-17 เม.ย. 58
 
ราคา:
36,900.-
 
สายการบิน:
NOK SCOOT
 
กำหนดการ:
14-18 เม.ย. 58
 
ราคา:
37,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว โอซาก้า 5 วัน 3 คืน (NOK SCOOT)

ชมสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ ล่องทะเลสาบอาชิ ช้อปกระหน่ำ ณ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ตและย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟชินคันเซ็นความเร็วสูงของญี่ปุ่น แวะสักการะศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ชื่อดัง ณ เกียวโต พิเศษให้ท่านได้แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ เที่ยวเต็มวันก่อนเดินทางกลับ!!
สายการบิน:
NOK SCOOT
 
กำหนดการ:
22-26 มี.ค. 58
 
ราคา:
36,900.-
 

สายการบิน:
NOK SCOOT
 
กำหนดการ:
26-30 มี.ค. 58,
30มี.ค.-3เม.ย. 58,
3-7 เม.ย. 58,
7-11 เม.ย. 58,
15-19 เม.ย. 58
 
ราคา:
39,900.-
 
สายการบิน:
NOK SCOOT
 
กำหนดการ:
11-15 เม.ย. 58
 
ราคา:
46,900.-
 
สายการบิน:
NOK SCOOT
 
กำหนดการ:
19-23 เม.ย. 58
 
ราคา:
37,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า โตเกียว 5 วัน 4 คืน (NOK SCOOT)

ไหว้ขอพรพร้อมดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย ณ วัดคิโยมิสึ ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮัคไค ที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ช้อปกระหน่ำย่านชินจูกุ นมัสการขอพรองค์เจ้ำแม่กวนอิม ณ วัดอาซะกุซ่ำ พิเศษให้ท่านได้แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นและเต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์!!
สายการบิน:
NOK SCOOT
 
กำหนดการ:
22-26 มี.ค. 58
 
ราคา:
38,900.-
 

สายการบิน:
NOK SCOOT
 
กำหนดการ:
26-30 มี.ค. 58,
30มี.ค.-3เม.ย. 58
 
ราคา:
40,900.-
 
สายการบิน:
NOK SCOOT
 
กำหนดการ:
7-11 เม.ย. 58,
15-19 เม.ย. 58
 
ราคา:
42,900.-
 
สายการบิน:
NOK SCOOT
 
กำหนดการ:
11-15 เม.ย. 58
 
ราคา:
49,900.-
 
สายการบิน:
NOK SCOOT
 
กำหนดการ:
19-23 เม.ย. 58
 
ราคา:
41,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า โตเกียว 6 วัน 3 คืน

ไหว้ขอพรพร้อมดื่มนํ้าศักดิ์สิทธิ์สามสาย ณ วัดคิโยมิสึ ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ ล่องทะเลสาบอาชิ สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟชินคันเซน เที่ยวเมืองใหม่โอไดบะ

สายการบิน:
การบินไทย
 
กำหนดการ:
16-21 พ.ค. 58,
21-26 พ.ค. 58,
27พ.ค.-1มิ.ย.58
 
ราคา:
43,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ชมความงดงามอดีตที่พำนักขององค์จักรพรรดิ ณ ปราสาทนิโจ ตระการตากับศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์พร้อมเสาโทริอินับหมื่น ดื่มนํ้าสามสาย ชมความงามของดอกพิงค์มอสพร้อมภูเขาไฟฟูจิ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่ออนเซนสไตล์ญี่ปุ่นและอิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด !!

สายการบิน:
คาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์
 
กำหนดการ:
19-24 พ.ค. 58
 
ราคา:
39,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน

ชมหมู่บ้านไอนุหมู่บ้านพื้นเมืองของเกาะฮอกไกโด นั่งกระเช้าชมความสวยงามของภูเขาโชวะ สัมผัสความ โรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ช้อปกระหนํ่าย่านทานุกิโคจิและสัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็น!!

สายการบิน:
การบินไทย
 
กำหนดการ:
15-19 เม.ย. 58
 
ราคา:
52,900.-
 
สายการบิน:
แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
กำหนดการ:
12-16 พ.ค 58
 
ราคา:
29,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6 วัน 4 คืน

ชมหมู่บ้านไอนุหมู่บ้านพื้นเมืองของเกาะฮอกไกโด นั่งกระเช้าชมวิวยามคํ่าคืนของเมืองฮาโกดาเตะซึ่งสวยติด 1 ใน3 ของญี่ปุ่น สัมผัสความโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ช้อปกระหนํ่าย่านทานุกิโคจิ พิเศษให้ท่านได้แช่ออนเซ็นสัมผัสบรรยากาศแบบญี่ปุ่นแท้ๆ พร้อมทานบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด!!

สายการบิน:
การบินไทย
 
กำหนดการ:
2-7 เม.ย. 58
 
ราคา:
50,900.-
 
สายการบิน:
การบินไทย
 
กำหนดการ:
4-9 เม.ย. 58,
 
ราคา:
49,900.-
 
สายการบิน:
การบินไทย
 
กำหนดการ:
13-18 เม.ย. 58
 
ราคา:
65,900.-
 
สายการบิน:
การบินไทย
 
กำหนดการ:
14-19 เม.ย. 58
 
ราคา:
59,900.-
 
สายการบิน:
การบินไทย
 
กำหนดการ:
18.23 เม.ย. 58,
23-28 เม.ย. 58
 
ราคา:
47,900.-
 
สายการบิน:
การบินไทย
 
กำหนดการ:
21-26 เม.ย. 58
 
ราคา:
46,900.-
 
สายการบิน:
การบินไทย
 
กำหนดการ:
29เม.ย.-4พ.ค.58
 
ราคา:
52,900.-
 
สายการบิน:
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
 
กำหนดการ:
11-16 เม.ย. 58
 
ราคา:
59,900.-
 
สายการบิน:
แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
กำหนดการ:
5-10 พ.ค. 58,
13-18 พ.ค. 58,
20-25 พ.ค. 58,
22-27 พ.ค. 58
 
ราคา:
38,900.-
 
สายการบิน:
การบินไทย
 
กำหนดการ:
26-31 พ.ค. 58
 
ราคา:
45,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โซอุนเคียว 7 วัน 5 คืน

นั่งกระเช้าชมวิวยามคํ่าคืนของเมืองฮาโกดาเตะซึ่งสวยติด 1 ใน 3 ของโลก สัมผัสความโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ชมความน่ารักของสัตว์นานาชนิด ณ สวนสัตว์อาซาฮียาม่า หนาวสุดขั้วกับถํ้านํ้าแข็งไอซ์พาวิลเลี่ยน

สายการบิน:
การบินไทย
 
กำหนดการ:
18-24 พ.ค. 58,
19-25 พ.ค. 58
 
ราคา:
55,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด ทิวลิป & พิงค์มอส 6 วัน 4 คืน

ชมกรรมวิธีการผลิตไวน์ตั้งแต่การเริ่มเก็บเกี่ยวผลองุ่น ล่องเรือชมวิวทะเลสาบอะคัง พร้อมชมวิถีชีวิตของสำหร่ายมาริโมะ ชมพิพิธภัณฑ์เรือนจำแห่งเดียวในญี่ปุ่น อลังการงานสร้างกับความสวยงามของทุ่งดอกทิวลิปและทุ่งพิงค์มอส

สายการบิน:
การบินไทย
 
กำหนดการ:
26-31พ.ค. 58
 
ราคา:
52,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด ทิวลิป & พิงค์มอส 7 วัน 5 คืน

ชมกรรมวิธีการผลิตไวน์ตั้งแต่การเริ่มเก็บเกี่ยวผลองุ่น ล่องเรือชมวิวทะเลสาบอะคัง พร้อมชมวิถีชีวิตของสำหร่ายมาริโมะ ชมพิพิธภัณฑ์เรือนจำแห่งเดียวในญี่ปุ่น อลังการงานสร้างกับความสวยงามของทุ่งดอกทิวลิปและทุ่งพิงค์มอส

สายการบิน:
การบินไทย
 
กำหนดการ:
18-24 พ.ค. 58,
19-25 พ.ค. 58
 
ราคา:
56,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - นาโงย่า ทาคายาม่า โตเกียว 6 วัน 4 คืน (เจแปน แอลป์)

เที่ยวชมเมืองเก่า ทาคายาม่า ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ชมความสวยงามของกำแพงหิมะกับเส้นทาง อัลไพน์ ชมความงามของดอกพิงค์มอสพร้อมภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสความไพเราะ ณ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซะกุซ่า ช้อปกระหน่ำย่านชินจูกุ พิเศษให้ท่านได้แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นและทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์!!

สายการบิน:
การบินไทย
 
กำหนดการ:
21-26 เม.ย. 58,
23-28 เม.ย. 58,
24-29 เม.ย. 58
 
ราคา:
52,900.-
 
สายการบิน:
การบินไทย
 
กำหนดการ:
7-12 พ.ค. 58,
12-17 พ.ค. 58,
14-19 พ.ค. 58,
19-24 พ.ค. 58,
21-26 พ.ค. 58
 
ราคา:
49,900.-