โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

BRIO ยินดีนำท่านเดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนอาทิตย์อุทัยกับประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่าพันปี เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีความเจริญรุดหน้าที่สุด แต่ยังคงไว้ซึ่ง ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น บริโอทราเวล พาทัวร์ท่องเที่ยวญี่ปุ่น อาทิเช่น มหานครโตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ วัดคิโยมิสึ น้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย วัดอะซากุซ่า ปราสาททองคินคาคุจิ ทะเลสาบอะชิ หุบเขาโอวาคุดานิ โอซาก้า เกียวโต โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ฮาราจุกุ ฮอกไกโด ชินจูกุ ชินคันเซ็น ฮอกไกโด ทุ่งลาเวนเดอร์ญี่ปุ่น พิงค์มอส และอีกมากมาย พร้อมลองลิ้มชิมรสชาติอาหารญี่ปุ่น ต้นตำหรับ พักผ่อนแสนสบาย พร้อมแช่ออนเซ็น ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์จริง ด้วยตัวท่านเอง พร้อมไกด์มืออาชีพ

ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์จีน
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
twitter msn facebook

 

ทัวร์ญี่ปุ่น - ฟุคุโอกะ 5 วัน 3 คืน

นมัสการขอพร ณ ศาลเจ้าดาไซฟุซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดของฟุกุโอกะ เที่ยวชมบ่อน้ำนรกที่ขึ้นชื่อของเมืองเบปปุ ชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทคุมาโมโต้
สายการบิน:
การบินไทย
 
กำหนดการ:
2-6 ก.ค. 57,
9-13 ก.ค. 57,
16-20 ก.ค. 57,
23-17ก.ค. 57
 
ราคา:
44,900.-
 
สายการบิน:
การบินไทย
 
กำหนดการ:
20-24 ส.ค. 57,
27-31 ส.ค. 57
 
ราคา:
44,900.-
 


สายการบิน:
การบินไทย
 
กำหนดการ:
10-14 ก.ย. 57,
17-21 ก.ย. 57,
24-28 ก.ย. 57
 
ราคา:
44,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า ทาคายาม่า โตเกียว 6 วัน 3 คืน

ไหว้ขอพรพร้อมดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย ณ วัดคิโยมิสึ ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เที่ยวชมเมืองเก่า ทาคายาม่า
สายการบิน:
การบินไทย
 
กำหนดการ:
16-21 ก.ค. 57,
23-28 ก.ค. 57
 
ราคา:
45,900.-
 
สายการบิน:
การบินไทย
 
กำหนดการ:
15-20 ส.ค. 57,
20-25 ส.ค. 57,
27ส.ค.-1ก.ย. 57
10-15 ก.ย. 57,
17-22 ก.ย. 57,
24-29 ก.ย. 57
 
ราคา:
45,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า โตเกียว 6 วัน 3 คืน

ไหว้ขอพรพร้อมดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย ณ วัดคิโยมิสึ ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ ล่องทะเลสาบอาชิ สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟชินคันเซนุ
สายการบิน:
การบินไทย
 
กำหนดการ:
15-20 ส.ค. 57,
20-25 ส.ค. 57,
27ส.ค.-1ก.ย. 57,
10-15 ก.ย. 57,
17-22 ก.ย. 57,
24-29 ก.ย. 57
 
ราคา:
44,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ชมสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟชินคันเซ็นความเร็วสูง 240 กม.ต่อชั่วโมง ช้อปกระหน่ำย่านชินจูกุ
สายการบิน:
การบินไทย
 
กำหนดการ:
26ก.ย.-1ต.ค. 57
 
ราคา:
47,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน

ชมหมู่บ้านไอนุหมู่บ้านพื้นเมืองของเกาะฮอกไกโด นั ่งกระเช้าชมความสวยงามของภูเขาโชวะ สัมผัสความโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
สายการบิน:
การบินไทย
 
กำหนดการ:
20-24 ส.ค. 57
 
ราคา:
44,900.-
 

 

สายการบิน:
การบินไทย
 
กำหนดการ:
27-31 ส.ค. 57
 
ราคา:
41,900.-
 
สายการบิน:
การบินไทย
 
กำหนดการ:
3-7 ก.ย. 57,
24-28 ก.ย. 57
 
ราคา:
43,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ 6 วัน 4 คืน

ชมความสวยงามของทุ่งลาเวนเดอร์ ณ โทมิตะฟาร์มและเนินเขามวลดอกไม้ ณ ชิคิไซโนะโอกะ สัมผัสความโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ช้อปกระหน่ำย่านทานูกิโคจิ
สายการบิน:
การบินไทย
 
กำหนดการ:
3-8 ก.ค. 57,
12-17 ก.ค. 57,
19-24 ก.ค. 57,
20-25 ก.ค. 57,
29 ก.ค.-3 ส.ค.57
 
ราคา:
53,900.-
 

 

 

สายการบิน:
การบินไทย
 

กำหนดการ:
26-31 ก.ค. 57

 
ราคา:
51,900.-
 
สายการบิน:
การบินไทย
 
กำหนดการ:
6-11 ส.ค. 57
 
ราคา:
52,900.-
 
สายการบิน:
การบินไทย
 
กำหนดการ:
12-17 ส.ค. 57
 
ราคา:
53,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6 วัน 4 คืน

นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืนของเมืองฮาโกดาเตะซึ่งสวยติด1ใน3ของญี่ปุ่นพิเศษให้ท่านได้แช่ออนเซ็นสัมผัสบรรยากาศแบบญี่ปุ่นแท้ๆ

สายการบิน:
การบินไทย
 
กำหนดการ:
6-11 ส.ค. 57
 
ราคา:
50,900.-
 

 

สายการบิน:
การบินไทย
 
กำหนดการ:
12-17 ส.ค. 57
 
ราคา:
55,900.-
 
สายการบิน:
การบินไทย
 
กำหนดการ:
5-10 ก.ย. 57,
12-17 ก.ย. 57,
19-24 ก.ย. 57,
26ก.ย.-1ต.ค. 57
 
ราคา:
49,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว 5 วัน 4 คืน

ชมสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ภูเขำไฟฟูจิ ล่องทะเลสาบอาชิ นมัสกำรขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซะกุซ่า
สายการบิน:
เดลต้า แอร์ไลน์
 
กำหนดการ:
17-21 ก.ย. 57,
24-28 ก.ย. 57
 
ราคา:
41,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว 6 วัน 3 คืน

ชมสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ภูเขำไฟฟูจิ ล่องทะเลสาบอาชิ นมัสกำรขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซะกุซ่า
สายการบิน:
การบินไทย
 
กำหนดการ:
16-21 ก.ค. 57,
23-28 ก.ค. 57
 
ราคา:
39,900.-
 
สายการบิน:
การบินไทย
 
กำหนดการ:
13-18 ส.ค. 57,
20-25 ส.ค. 57,
27ส.ค.-1ก.ย. 57,
10-15 ก.ย. 57,
17-22 ก.ย. 57,
24-29 ก.ย. 57
 
ราคา:
39,900.-
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว ทาคายาม่า โอซาก้า 7 วัน 4 คืน

ชมความงามของภูเขาไฟ ฟูจิ เที่ยวเมืองเก่าทาคายาม่า ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
สายการบิน:
การบินไทย
 
กำหนดการ:
22-28 ก.ค. 57
 
ราคา:
47,900.-