ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน | BRIO TRAVEL

ทัวร์ไต้หวัน | Brio Travel พาท่านชมวัฒนธรรมของชาวไต้หวัน สัมผัสธรรมชาติอันสวยงาม ชิมอาหารท้องถิ่น และช็อปปิ้งสินค้าหลากหลาย

ประเทศไต้หวัน

ไต้หวัน (Taiwan) ประเทศที่กำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวไทย อันดับต้นๆ เป็นประเทศที่ถูกล้อมรอบด้วยทะเล จึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม ทำให้ที่นี่อากาศเย็นสบาย ไม่ร้อน หรือ หนาวเกินไป อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 22 องศาเซลเซียส (ไม่รวมพื้นที่ๆ อยู่บนยอดเขาสูง) อาจจะมีหิมะในพื้นที่ ที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 3,000 เมตรขึ้นไป มีฝนตกชุก และมีพายุพัดผ่านบ่อยครั้ง เวลาในประเทศไต้หวัน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง ใครๆ ก็เที่ยวได้ บริษัท บริโอทราเวล จำกัด โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ดีมีคุณภาพ

RECOMMEND

ถึงจะเป็นเพียงเกาะเล็กๆ ที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน แต่ก็ “จิ๋วแต่แจ๋ว” นะคะ ใช้เวลาเดินทางไม่นานประมาณ 4 ช.ม. ค่าใช้จ่ายก็ไม่แพง บ้านเมืองสะอาด น่าอยู่ และมีธรรมชาติสวยงามไม่แพ้ที่ใด และยิ่งคนไทยไม่ต้องทำวีซ่าแล้ว ก็ทำให้ท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นด้วย

HIGHLIGHT

สิ่งที่น่าสนใจของไต้หวันมีอยู่หลากหลาย ตั้งแต่ภูเขาสูงมากกว่า 3,000 เมตร ชายหาดขาวสะอาด น้ำทะเลสดใส วัด และศาลเจ้าจีนที่ยิ่งใหญ่สวยงาม จากการที่ค่าเงินไต้หวัน (TWD) กับเงินไทย (THB) ที่ไม่ต่างกันมาก จึงทำให้เป็นสวรรค์ของเหล่านักช้อปอย่างแท้จริง ค่าครองชีพก็ไม่สูงมากนัก อีกทั้งยังมีสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่น่าสนใจตามวัฒนธรรมของชาวไต้หวันเอง ซึ่งแต่ละแห่งล้วนสวยงาม จนเป็น Landmark สำคัญทั้งนั้น

คำเกี่ยวข้อง

ไต้หวัน, ไทเป, ตึกไทเป101, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, เหย๋หลิว, ทาโรโกะ, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, พายสับปะรด, อาลีซาน, เกาสง, ซีเหมินติง, เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ซื่อหลินไนท์มาเก็ต, เจียงไคเช็ค, พิพิธภัณฑ์กู้กง, นั่งรถไฟโบราณ, แช่น้ำแร่, เจียวซี, เสี่ยงหลงเปา, ชานมไข่มุก, ไนท์มาร์เก็ต, ช้อปปิ้ง, ฟาร์มแกะ, ราคาถูก, ทัวร์ดี

ทัวร์ไต้หวัน ราคา สุดคุ้ม อาหารดี โรงแรมคุณภาพ โดยทีมงานมีประสบการณ์ 2561 , 2018 จาก Brio Travel บริโอ้ ทราเวล | ใครๆ ก็เที่ยวได้

 • เดินทาง ส.ค. 61 - ก.ย. 61

  • เริ่มต้น
   24,900 ฿
  รวม 5 วัดดัง เกาะไต้หวัน!! วัดหลงซันซื่อ “พระโพธิสัตว์กวนอิม” วัดเหวินอู่ “เทพขงจื๊อ เทพกวนอู” วัดเจิ้นหลันกง “เจ้าแม่ทับทิม” วัดจื่อหนานกง “เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย” วัดต้าหลงตง เป่าอัน “เทพเป่าเซิงต้าตี้” ซึ่งเป็นเทพแห่งหมอและการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ล่องเรือชมบรรยากาศอันแสนโรแมนติก หมู่บ้านสายรุ้ง อุทยานเย๋หลิ่ว ช้อปปิ้ง... read more
 • เดินทาง ส.ค. 61 - ก.ย. 61

  • เริ่มต้น
   21,900 ฿
  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานผาหินอ่อนแห่งเดียวของไต้หวัน  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ริมขอบทะเลที่เต็มไปด้วยโขดหินรูปทรงแปลกตา  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง ชมโบราณวัตถุล้ำค่าอันยิ่งใหญ่ของชาติ  ตึกไทเป 101 ถ่ายภาพมุมสวยๆจากตึกที่เคยสูงที่สุดในโลก ปล่อยโคมลอยหมู่บ้านโบราณสื้อเฟิ่น หมู่บ้านเล็กๆ น่ารักและธรรมชาติ read more
 • เดินทาง ส.ค. 61 - ก.ย. 61

  • เริ่มต้น
   19,900 ฿
  ทะเลสาบสุริยันจันทรา ล่องเรือชมบรรยากาศอันแสนโรแมนติก  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ชายหาดที่เต็มไปด้วยโขดหินรูปทรงแปลกตา  วัดเหวินอู่ ขอพรเทพเจ้าขงจื๊อ และเทพเจ้ากวนอู ที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่สุด  ตึกไทเป 101 ถ่ายภาพมุมสวยๆจากตึกที่เคยสูงที่สุดในโลก read more
 • เดินทาง ต.ค. 61 - ธ.ค. 61

  • เริ่มต้น
   23,900 ฿
   ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา สวยงามราวสวรรค์บนดิน  วัดพระถัมซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่  อุทยานเหย๋หลิ่ว ชมความงามของธรรมชาติกับหินรูปทรงต่างๆ  หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณ อดีตเคยเป็นแหล่งเหมือนแร่ทองคำที่เก่าแก่  ไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชมวิวชั้น 89) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย  พิพ... read more
 • เดินทาง ต.ค. 61 - ธ.ค. 61

  • เริ่มต้น
   21,900 ฿
  ภูเขาเมาคง (รวมกระเช้าไปกลับ) สัมผัสบรรยากาศของเมืองไทเปจากมุมสูง และภูเขาที่เขียวขจี วัดจือหนานกง  ไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชมวิวชั้น 89) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย  พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง 1 ใน 4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์โลก แหล่งรวมสุดยอดศิลปวัตถุของจีนมากกว่า 700,000 ชิ้น  อุทยานเหย๋หลิ่ว ... read more

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

 • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
 • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
 • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line