0351
AKASHIKAIKYO
SHINSAIBASHI
USJ
Izumo Taisha Grand Shrine_111
OSAKA CASTLE02
2_kurashiki23
0351
AKASHIKAIKYO
SHINSAIBASHI
USJ
Izumo Taisha Grand Shrine_111
OSAKA CASTLE02
2_kurashiki23

ทัวร์ญี่ปุ่นIโปรโมชั่น โอซาก้า – ทตโทริ – ชิมาเนะ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

Highlight

  1. ชมพิพิธภัณฑ์ต้นกำเนิดการ์ตูนชื่อดังเรื่อง ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน
  2.  ล่องเรือโบราณชมวิวคูน้ำสองข้างทาง ที่ไหลมาจากทะเลสาบชินจิ
  3.  ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ ผ่อนคลายไปกับออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ
  4. ศาลเจ้าอิซึโมะ (Izumo Taisha ) เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ ซึ่งมีความสำคัญที่สุดใน  ญี่ปุ่นและยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมแห่งชาติ ศาลเจ้าแห่งนี้ เทพเจ้าแห่งความสุขและการสมรส ในหมู่ชาวญี่ปุ่นนิยมไปสักการะเพื่อขอเนื้อคู่

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
5 มิ.ย. 6110 มิ.ย. 6143,900 ฿download pdf
12 มิ.ย. 6117 มิ.ย. 6143,900 ฿download pdf
26 มิ.ย. 611 ก.ค. 6143,900 ฿download pdf
3 ก.ค. 618 ก.ค. 6144,900 ฿download pdf
10 ก.ค. 6115 ก.ค. 6144,900 ฿download pdf
17 ก.ค. 6122 ก.ค. 6144,900 ฿download pdf
23 ก.ค. 6128 ก.ค. 6144,900 ฿download pdf
21 ส.ค. 6126 ส.ค. 6144,900 ฿download pdf
28 ส.ค. 612 ก.ย. 6144,900 ฿download pdf
4 ก.ย. 619 ก.ย. 6144,900 ฿download pdf
11 ก.ย. 6116 ก.ย. 6144,900 ฿download pdf
25 ก.ย. 6130 ก.ย. 6144,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ
20.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการบินไทย เคาว์เตอร์ D เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
23.30 สู่สนามบินคันไซ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622
วันที่ 2 สนามบินคันไซ – สะพานอาคาชิไคเคียว (ถ่ายรูป) – ฮาร์เบอร์แลนด์ – พิพิธภัณฑ์ทราย –  ทตโทริ
07.30 ถึง สนามบินคันไซ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
นำท่านเดินทางสู่ สะพานอาคาชิไคเคียวหรือสะพานไข่มุก (ถ่ายรูป) ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก สะพานแห่งนี้มีระยะทางเกือบ 4 กิโลเมตร อุบัติเหตุจากพายุเมื่อ 50 กว่าปีก่อน (พ.ศ.2498) ได้คร่าชีวิตของผู้คนที่อาศัยเรือเฟอร์รี่ข้ามฝั่งสัญจรไปมาระหว่างเกาะสู่เกาะต้องอับปางลง ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวมกันถึง 168 ชีวิต รัฐบาลญี่ปุ่นขณะนั้นจึงได้ทุ่มงบประมาณถึง 4.5 ร้อยล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสร้างสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกแห่งนี้ขึ้น โดยได้รับการยอมรับและชื่นชมในระดับสากลว่าเป็นประดิษฐกรรมชั้นเยี่ยมของมนุษย์ที่เป็นรองแค่เพียงการสร้างยานอวกาศขึ้นไปสำรวจนอกโลกด้วยความยาวทั้งหมด 3,911 เมตร สูงประมาณ 300 เมตร ใช้สายเคเบิลที่ขึงสะพาน 2 เส้น ภายในสายเคเบิลมีเส้นลวดเล็ก ๆ ช่วยขึงอีกหลายร้อยเส้นรวมความยาวของสายเคเบิลที่ใช้ขึงสะพานทั้งหมดประมาณ 3 แสนกิโลเมตร
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ฮาร์เบอร์แลนด์ เป็นพื้นที่ริมอ่าวทางใต้ของแผ่นดินโกเบเป็นทำเลที่มีทัศนียภาพงดงาม ตลอดเวิ้งอ่าวรูปตัว U จึงเพียบพร้อมไปด้วยสารพัดสิ่งที่ดึงดูดให้เข้าไปมากมาย อาทิเช่น อาณาจักรแห่งความบันเทิงทั้งร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ สวนสนุกและท่าเรือล่องแม่น้ำ Concerto อันหรูหรา ให้ท่าน ได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันแสน สบายตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่จังหวัด ทตโทริ  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ทราย พิพิธภัณฑ์ในร่มกลางทะเลทรายที่จัดแสดงประติมากรรมทรายขนาดใหญ่สร้างโดยศิลปินจากทั่วโลก ก่อนหน้านี้ได้มีการจัดนิทรรศการทรายชั่วคราวที่กลางแจ้ง แต่ในปี 2012 พิพิธภัณฑ์ก็ย้ายเข้าไปอยู่ในอาคารถาวร  นิทรรศการจะสลับสับเปลี่ยนไปทุกๆ ปี โดยจะเปิดให้เข้าชมในช่วงกลางเดือนเมษายนถึงต้นเดือนมกราคม นิทรรศการในแต่ละปีก็จะมีหัวข้อการแสดงที่แตกต่างกันเป็นภูมิภาค หรือประเทศอื่นๆ ที่แตกต่างกัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พักบริเวณ ทตโทริ ณ TOTTORI HOTEL
วันที่ 3 ทตโทริ – พิพิธภัณฑ์โคนัน – สวนยูชิเอ็น – ล่องเรือโบราณ – ศาลเจ้าอิชึโมะ – ชิมาเนะ
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์โกโช อาโอยาม่า ต้นกำเนิดการ์ตูนอย่างเรื่อง โคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว ที่มีมายาวนานกว่า 10 ปี เมื่อไปถึงท่านจะได้รับเกมสืบสวนให้เราเล่น จากการสังเกตรอบๆ พิพิธภัณฑ์ ซึ่งหากทำสำเร็จท่านจะได้บัตรสมาชิกชมรมนักสืบอย่างเป็นทางการอีกด้วย นอกจากนี้ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีการจัดแสดง ประวัติผู้เขียน อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเขียนการ์ตูน ห้องเก็บหนังสือการ์ตูนโคนันจากรอบโลกที่ถูกแปลมาแล้วกว่า 20 ภาษา เกมขนาดเล็กที่  ใช้เป็นปริศนาการฆาตกรรม รูปปั้นเหล่าเด็กๆ นักสืบรุ่นจิ๋ว รองเท้ายักษ์ที่พระเอกของเรามักใช้จับคนร้าย หุ่นเชิดเต้นรำของเหล่าด็อกเตอร์อากาซะ จอมโจรคิด ซึ่งการแสดงจะมีเทคโนโลยีถ่ายภาพกับกล้องพิเศษ ที่ตัวเราจะถูกดึงเข้าไปอยู่ในกล้องและสวมบทบาทที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่การ์ดที่ได้รับตอนเข้าชม และท่านยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกจากการ์ตูนเรื่องนี้ได้อีกด้วย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนยูชิเอ็น เป็นสวนญี่ปุ่นที่อยู่ในเกาะไดคนชิมะซึ่งอยู่ในทะเลนะกะอุมิของเมืองมัตสึเอะ สามารถมาเที่ยวได้ทั้ง4ฤดู โดยฤดูใบไม้ผลิมีดอกโบตั๋น ฤดูร้อนร่มรื่นไปด้วยสีเขียว ฤดูใบไม้ร่วงมีใบไม้เปลี่ยนสี ฤดูหนาวมีทิวทัศน์หิมะอันงดงาม เป็นสวนที่สามารถมาเที่ยวได้ตลอดปี ภายในจะจัดสวนเป็นวงกลมให้สามารถมาเดินเล่นได้ มีที่ขายอาหารให้ชมวิวไปพร้อมกับดื่มด่ำบรรยากาศอันงดงามของสวนแห่งนี้อีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน ล่องเรือโบราณ ชมวิวคูเมืองสองข้างทาง ที่ไหลมาจากทะเลสาบชินจิ จึงอุดมไปด้วย  สิ่งมีชีวิตหลากหลายการล่องเรือนี้ยังมาพร้อมความสนุกจากสะพานที่ต่ำมากจนเรือต้องย่อส่วนลงเพื่อให้ลอดผ่านไปได้เมื่อไกด์บอกว่าจะลดหลังคาลง คุณต้องหมอบตัวให้ไว จุดขึ้นเรือจะอยู่ข้างปราสาทมัตสุเอะ ท่านสามารถมองเที่ยวชมเมืองพร้อมล่องเรือ อีกทั้ง ระหว่างที่นั่งเรือ จะเห็นตัวปราสาทมัตสึเอะ ถูกสร้างมากว่า 400 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งใน 12 ปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นที่ยังคงหลงเหลือให้ชม
จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้าอิซึโมะ (Izumo Taisha ) เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ ซึ่งมีความสำคัญที่สุดใน  ญี่ปุ่นและยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมแห่งชาติ ศาลเจ้าแห่งนี้ ไม่มีการบันทึกอย่างแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่ถือว่าเป็นศาลเจ้าที่มีอยู่ในช่วงต้น 700 ปีก่อนคริสต์ศักราช  เชื่อกันว่าเป็นประทับของเทพเจ้าที่ประดิษฐานอยู่ ณ ศาลเจ้าอิซึโมะ ไทชะ คือ โอคุนินุซึโนะ โอคะมิ(Okuninushino Okami) ตามตำนานที่กล่าวขานกันมานาน โอคุนินุซึ คือผู้สร้างพื้นที่ประเทศญี่ปุ่น และปกครองโดยอิซุโมะ และยังเทพเจ้าแห่งความสุขและการสมรส ในหมู่ชาวญี่ปุ่นนิยมไปสักการะเพื่อขอเนื้อคู่
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พักบริเวณ ชิมาเนะ SHIMANE HOTEL
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารของรีสอร์ท
พักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวล ช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มีผู้กล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น !
วันที่ 4 ชิมาเนะ – เมืองเก่าคุราชิกิ –  ย่านชินไซบาชิ – โอซาก้า
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่ เมืองเก่าคุราชิกิ จังหวัด โอคายาม่า เมืองที่งดงามมีคลองสายเล็กๆล้อมรอบ เรียงรายด้วยต้นหลิ่วและต้นไม้นานาชนิดตลอดสองข้างทางริมฝั่งถนน ทอดผ่านด้วยสะพานหิน ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าเก่าแก่นานาชนิด ทั้งขนม ของฝากหรือของใช้ และด้วยตัวอาคารบ้านเรือนแบบสมัยเอโดะ หรือเมื่อราว 350 ปีก่อน จึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นเสน่ห์ของเมืองนี้  ภายในมีพิพิธภัณฑ์อีกหลายแห่งให้ท่านได้เลือกชม ทั้งห้องจัดแสดงศิลปะโอฮาระ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1930 โดย มาโกะซาบุโร่ โอฮาระ ซึ่งรวบรวมภาพวาด และงานแกะสลักที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้, พิพิธภัณฑ์โปสการ์ด, พิพิธภัณฑ์ของเล่นโบราณ นอกจากนี้คลองคุราชิกิยังมีบริการล่องเรือพายให้ท่านได้เยี่ยมชมรอบๆเมืองคุราชิกิ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการล่องเรือและการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ โอซาก้า นำท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า ภายในย่านนี้ท่านจะพบกับร้านค้าเก่าแก่ปะปนกันไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสีและบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งของย่านนี้คือ ทุกร้านค้าจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง อิสระเพื่อให้ท่านเลือกหาซื้อของต้องใจนานาชนิด อาทิ เครื่องสำอางค์  เสื้อผ้า  รองเท้า  กระเป๋า  เครื่องไฟฟ้า ฯลฯ ตามอัธยาศ้ย
***อาหารค่ำ นำท่านทานราเม็ง แจกเงินสดท่าน ละ 1,000 เยน สำหรับอาหารเย็น เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า**
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พักบริเวณ โอซาก้า ณ OSAKA HOTEL
วันที่ 5 โอซาก้า – อิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวันหรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ==> ผู้ใหญ่ท่านละ 2,700.- บาท เด็กต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 1,900.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง)
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ใช้เวลาคุ้มค่าเต็มวัน  เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหน่ำ ในย่านช้อปปิ้งชื่อดังมากมาย
ย่านอุเมดะ ย่านที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทางความทันสมัยที่ชาวโอซาก้ารู้จักกันเป็นอย่างดี ศูนย์รวมแฟชั่นที่กำลังอินเทรนด์ แหล่งรวมร้านอาหารอันหลากหลาย ห้างสรรพสินค้านับไม่ถ้วน นอกจากนั้นมีทั้งตึกสูงของโรงแรม 5 ดาว ภัตตาคาร ร้านเกมปาจิงโกะ ผับ บาร์ นับได้ว่ามาที่เดียวก็เต็มอิ่มเลยทีเดียว
ย่านนัมบะ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอซาก้าเป็นศูนย์รวมของทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นแหล่งช้อปปิ้ง แหล่งบันเทิง โรงละครเมืองใหม่ ทำให้มีโรงละครมาเปิดแสดงทางตอนใต้ของคลองมากมาย ตามมาด้วยโรงน้ำชาเปิดบริการกว่า 47 โรง
หรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษเที่ยว ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ==> ผู้ใหญ่ท่านละ 2,700.-  เด็กต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 1,900.- (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถไฟ)
นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ทุ่มทุนสร้างมหาศาลและใหญ่ที่สุดในโลกพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ที่มีขนาดใหญ่กว่าในสหรัฐอเมริกา สนุกสนานตื่นเต้นอย่างเต็มที่ในโรงถ่ายแห่งนี้  เข้าชมส่วนต่างๆ ที่แบ่งออกเป็นโซนอาทิ ฮอลลีวู้ด มีสถานที่น่าสนใจ อาทิ ฉากจำลองของนิวยอร์ค T23D ภาพยนตร์สามมิติ ในฉากภาพยนตร์เรื่องเทอร์มิเนเตอร์ ซึ่งท่านจะได้ชมเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงมีการทะลุจอพร้อมชมฉากต่อสู้สนุกสนานที่ท่านจะประทับใจใช้งบสร้างกว่า 400 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีเบื้องหลังฉากการถ่ายทำจากเรื่อง ET, ฉากจำลองของเมืองซาน ฟรานซิสโกขณะอยู่ที่โอซาก้า BACK TO THE FUTURE ย้อนกลับอดีตโดยรถที่ใช้แสดงในภาพยนตร์ที่สมจริงเหมือนขับรถที่โลดโผนเที่ยวกันต่อ ฉากแผ่นดินไหวในซานฟรานซิสโกที่มีไฟไหม้จริงเหมือนอยู่ในเหตุการณ์, การแสดงในภาพยนตร์เรื่องจูราสสิคพาร์ค การแสดงและย้อนยุคสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่มีไดโนเสาร์ทีเร็กซ์ตามไล่ล่าในความมืด, ฮอลลีวู้ดเมจิก การจุดพลุแสดงแสง-สีอันตื่นเต้นยามคํ่าคืน, ล่องเรือพร้อมสนุกสนานกับฉากปลาฉลามที่จะโผล่ขึ้นมาข้างลำเรือในขณะล่องฉากตามล้างตามล่าในวอเตอร์ เวิลด์, ฉากคาวบอย, ฉากสตั้นโชว์ และการแสดงของบรรดาสัตว์แสนรู้ที่ใช้ประกอบฉากในภาพยนตร์ อาทิ สุนัขจากเรื่องบีโธเฟ่นลิงและนกทั้งหมดนี้จะสร้างความบันเทิงกับท่านโดยไม่ต้องเดินทางไกลถึงสหรัฐอเมริกา หรือเลือกจะสนุกกับสนู๊ปปี้ สตูดิโอ (SNOOPY STUDIOS) เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิด พร้อมพบกับสนู๊ปปี้ และบรรดาเพื่อนผองมากมาย ขอแนะนำเครื่องเล่นยอดฮิต THE AMAZING ADVENTURES OF SPIDER–MAN THE RIDE สุดสุด! กับเครื่องเล่น ตัวแรง ใหม่ล่าสุด รถไฟเหาะ HOLLYWOOD MAGIC เชิญท่านสัมผัสด้วยตัวเองกับเบื้องหลังฉากที่ตื่นเต้นของทุกการแสดง พร้อมเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก ห้ามพลาดกับเครื่องเล่นชนิดใหม่สำหรับบรรดาสาวกให้ได้เข้าไปสัมผัสกลิ่นอายและบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆกับ สวนสนุกแฮร์รี่พอตเตอร์ หรือ WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER ที่เปิดให้บริการแล้ว ทุนสร้างกว่า 45,000 ล้านเยน หรือราว 16,000 ล้านบาท  เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2014 โดยจะมาพร้อมกับเครื่องเล่นและสถานที่เด่นๆ ที่จำลองมาจากสถานที่จริงในภาพยนตร์ อาทิ หมู่บ้านฮอกส์มี้ด (HOGSMEADE VILLAGE) ร้านขายของแปลกประหลาดของพ่อมด และเครื่องเล่นอื่น ๆ อีกมากมาย ร้านเด็ดร้านไม้กวาดสามอัน, ปราสาทฮอกวอตส์ (HOGWARTS CASTLE) โรงเรียนแห่งพ่อมดและแม่มด ทั้งห้องเรียนสารพัดวิชา รวมถึงห้องเรียนป้องกันศาสตร์มืด โถงระเบียงสุดลึกลับ ห้องทำงานของศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์ ภาพพอร์เทรตเคลื่อนไหวได้, พร้อมทักทายหมวกคัดสรร (SORTING HAT) หมวกใบเก่าคร่ำครึกับหน้าที่สำคัญในการคัดเลือกบ้านให้เหล่านักเรียนพ่อมดแม่มด, รถไฟเหาะ (THE FORBIDDEN JOURNEY RIDE), เที่ยวบินฮิปโปกริฟฟ์ รถไฟเหาะความเร็วต่ำที่อาสาพาเหาะเหินแวะเวียนผ่านกระท่อมหลังโรงเรียนของแฮกริด, ไปรษณีย์นกฮูก, ร้านซองโกโจ๊กช็อป ร้านขายของเล่นตลกสุดหรรษาพี่แฝดวีสลีย์ เป็นต้น
***อาหารกลางวันและค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โอซาก้า ณ OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ริงกุ เอาท์เลท – สนามบินคันไซ
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ปราสาทโอซาก้า เป็นปราสาทที่อลังการและยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น สัญลักษณ์โดดเด่นของโอซาก้าซึ่งโอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่โดยแรงงานชาวญี่ปุ่นในสมัยโบราณกว่าหมื่นคนเพื่อระดมสร้างเสร็จสิ้นภายในเวลา 3 ปี สร้างได้อย่างประณีตงดงามและมหัศจรรย์ยิ่ง ชมความงามพร้อมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก สร้างโดยโชกุน โตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของโอซาก้า โอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึ่งแรงงานสมัยโบราณสร้างได้อย่างประณีตงดงามมาก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ รินกุ เอ้าท์เล็ต ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายยี่ห้อดังเกือบ 200 แบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น GUCCI, AMINI, PRADA, NIKE, DESILE, BALLY COACH, GAP HUGO BOSS, VERSACE, YVES SAINT LAURENT, RIVE GAUCHE หรือจะเป็นหมวดสินค้า INTIMATE APPAREL อาทิ KID BLUE, TRIUMPH หรือจะเป็นหมวด HOME  FASHION, FRAGRANCE OUTLET ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีหมวดสินค้าอื่น ๆ อาทิเช่น รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งทุกชิ้นเป็นของแท้ราคาถูกพิเศษกว่าในห้างสรรพสินค้า นับได้ว่าเป็นสวรรค์ของนักช้อปชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนอย่างแท้จริง
***อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
17.30 สู่ประเทศไทย สนามบินคันไซ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673
21.25 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

07-กรกฏาคม, 09-กันยายน, 06-มิถุนายน, 08-สิงหาคม

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการทุกวัน: 9:00 - 18:00
briotravel-line bbuddy-line