HOT SAND BATHอาบทรายร้อน
หมู่บ้าน Yufuin
หมู่บ้าน Yufuin
ล่องเรือทาคาจิโฮะ (ไม่รวมค่าพายเรือ)
ศาลเข้าดาไซฟุ
ศาลเข้าดาไซฟุ
จิโกกุ เมกุริ
จิโกกุ เมกุริ
HOT SAND BATHอาบทรายร้อน
หมู่บ้าน Yufuin
หมู่บ้าน Yufuin
ล่องเรือทาคาจิโฮะ (ไม่รวมค่าพายเรือ)
ศาลเข้าดาไซฟุ
ศาลเข้าดาไซฟุ
จิโกกุ เมกุริ
จิโกกุ เมกุริ

ทัวร์ญี่ปุ่นIโปรโมชั่น อะเมซิ่ง คิวชู 5 D 3 N BY สายการบินไทย (TG)

Highlight

  1. อาบทรายร้อนอันเลื่องชื่อของเกาะคิวชู
  2. ล่องเรือผ่านช่องเขาทาคาจิโฮะที่รายล้อมด้วยธรรมขาติ
  3. หมู่บ้าน Yufuin หมู่บ้านหัตกรรม ภายใน หมู่บ้านมีร้านค้าการฝีมือมากมาย ร้านขนมญี่ปุ่นปรุงสดๆ  และเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย
  4. สวนผลไม้ เป็นช่วงของผลไม้รสเลิศตามฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็น องุ่น สดกรอบ หอมหวานในเดือน ก.ค.-ก.ย. หรือ จะเลือกชิม แอปเปิ้ล ลูกใหญ่ หอมชื่นใจ ในเดือน ส.ค.-ก.ย. ก็คุ้มค่า ผลไม้ที่นี่มีรสหวานฉ่ำชื่นใจ
  5. เท็นจิน  ช้อปปิ้งมอลล์ที่มีชื่อเสียง และย่านธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในเกาะคิวชิว เครื่องสำอาง    อีเล็คทรอนิค ภัตตาคารมากมาย ฯลฯ

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
6 มิ.ย. 6110 มิ.ย. 6139,900 ฿download pdf
13 มิ.ย. 6117 มิ.ย. 6139,900 ฿download pdf
22 มิ.ย. 6126 มิ.ย. 6139,900 ฿download pdf
28 มิ.ย. 611 ก.ค. 6139,900 ฿download pdf
4 ก.ค. 618 ก.ค. 6141,900 ฿download pdf
18 ก.ค. 6122 ก.ค. 6141,900 ฿download pdf
24 ก.ค. 6128 ก.ค. 6141,900 ฿download pdf
1 ส.ค. 615 ส.ค. 6141,900 ฿download pdf
22 ส.ค. 6126 ส.ค. 6143,900 ฿download pdf
29 ส.ค. 612 ก.ย. 6143,900 ฿download pdf
5 ก.ย. 619 ก.ย. 6141,900 ฿download pdf
12 ก.ย. 6116 ก.ย. 6141,900 ฿download pdf
12 ก.ย. 6116 ก.ย. 6141,900 ฿download pdf
19 ก.ย. 6123 ก.ย. 6141,900 ฿download pdf
26 ก.ย. 6130 ก.ย. 6141,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพ – สนามบินฟุกุโอกะ
20.30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 Row D 17-19
กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระบริเวณ D 17-19 ก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของ สายการบินไทย
00.05 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 648
วันที่ 2 สนามบินฟุกุโอกะ – หมู่บ้าน Yufuin – อาบทรายร้อน – จิโกกุ เมกุริ – เบปปุ
08.00 ถึงสนามบินชิโตเซ่ ฮอกไกโด ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองตรวจเช็คสัมภาระท่านให้เรียบร้อย
นำเดินทางสู่ หมู่บ้าน Yufuin หมู่บ้านหัตกรรม ภายใน หมู่บ้านมีร้านค้าการฝีมือมากมายชมร้านเครื่องแก้ว ร้านขนมญี่ปุ่นปรุงสดๆ ร้อนๆ และ สะอาดสะอ้าน และเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมพันธุ์ปลา ที่หายากนานาชนิดอยู่อาศัยในทะเลสาบอย่างธรรมชาติ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำทุกท่านไปสัมผัสกับการ อาบทรายร้อน อันเลื่องชื่อที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าในทรายร้อนนั้นอุดมด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใสสุขภาพดี และมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยอีกด้วย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จิโกกุ เมกุริ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองเบปปุที่พลาดไม่ได้ ฉายาว่า บ่อน้ำนรก สีสันจากแร่ธาตุที่เข้มข้นก่อให้เกิดสีสดสวยสะดุดตา ที่อันแน่นด้วยแร่ธาตุเข้มข้น  บ่อแร่สีบางบ่ออาจมีความลึกถึง 120 เมตรและมีความร้อนถึง 98 องศา
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก เบปปุ  ณ  BEPPU HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พร้อมพักผ่อนสไตล์นิปปอนกับการ แช่ออนเซ็น แช่น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วมิได้ลงอาบน้ำแร่เหมือนว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น!
วันที่ 3 เบปปุ – ศาลเจ้าอามาโนะอิวาโตะ – ล่องเรือทาคาจิโฮะ (ไม่รวมค่าพายเรือ) – อะโซะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอามาโนะอิวาโตะ ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่มหาเทพอามาเทราสึซึ่งเป็นเทพพระอาทิตย์ ถ้ำแห่งนี้เป็นตำนานของชาวญี่ปุ่น ในช่วงหนึ่งที่เทพอามาเทราสึทะเลาะกับซูซาโนโอะที่เป็นน้องชาย อามาเทราสึได้เข้าไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำทำให้โลกมืดมิด เหล่าสิ่งมีชีวิตบนโลกใกล้ล้มตาย เหล่าเทพเจ้าจึงมารวมตัวกันที่บริเวณแม่น้ำอิวาโตะ จัดงานฉลองร่ายรำหลอกล่อจนเทพอามาเทราสึยอมออกมาจากถ้ำ ทำให้โลกกลับมามีชีวิตอีกครั้ง บริเวณถ้ำที่เทพอามาเทราสึซ่อนตัวได้ตั้งเป็นศาลเจ้าอามาโนะอิวาโตะ ส่วนบริเวณริมแม่น้ำที่เหล่าเทพรวมตัวกันนั้นตั้งเป็นศาลเจ้ายาสึงาวาระ โดยทั้งสองที่นี้ถือเป็นศาลเจ้าที่อุทิศแก่เทพอามาเทราสึ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ ทาคาจิโฮะ เมืองที่รายล้อมด้วยเทือกเขาที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่งดงาม และกิจกรรมชมธรรมชาติมากมาย หนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตคือ การพายเรือผ่านช่องเขาทาคาจิโฮะ ชมน้ำตกManai no taki ซึ่งได้รับเลือกเป็นหนึ่งในร้อยน้ำตกที่สวยงามในญี่ปุ่นได้ในระยะใกล้ชิด และชมผาหินรูปร่างแปลกตา ซึ่งผาหินเหล่านี้เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ อะโซะเมื่อนานมาแล้ว  หรือหากไม่สะดวกการพายเรือ ก็สามารถเดินชมธรรมชาติในบริเวณรอบที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ หรือชมทิวทัศน์ของช่องเขาทาคาจิโฮะและน้ำตกจากด้านบนก็งดงามไม่แพ้กัน (ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าพายเรือ)
สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พัก อะโซะ ณ  ASO HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากรับประทานอาหารค่ำ ให้ท่านได้พักผ่อนด้วยการอาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวล
วันที่  4 อะโซะ– สวนผลไม้ – ศาลเข้าดาไซฟุ – อิสระช้อปปิ้งเท็นจิน – ฟุกุโอกะ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสัมผัสกิจกรรมใหม่ใน สวนผลไม้ => เป็นช่วงของผลไม้รสเลิศตามฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็น องุ่น สดกรอบ หอมหวานในเดือน ก.ค.-ก.ย. หรือ จะเลือกชิม แอปเปิ้ล ลูกใหญ่ หอมชื่นใจ ในเดือน ส.ค.-ก.ย. ก็คุ้มค่า ผลไม้ที่นี่มีรสหวานฉ่ำชื่นใจ ผลใหญ่และ มีกลิ่นหอมจัด ให้ท่านชม และ ชิมผลไม้จากสวนขนาดใหญ่ ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี  และยาฆ่าแมลง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุ วัดชินโตอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของ ฟุกุโอกะเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษา มากราบไหว้ขอพรเพื่อการศึกษาไม่เว้นในแต่ละวัน ต้นบ๊วย หลากหลายพันธุ์กว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอยู่ทุกแห่งภายในวัด ทำให้บรรยากาศแสนรื่นรมย์และไม่ลืมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกในร้านค้ากว่า 100 แห่งบริเวณหน้าวัด
นำท่านสู่ย่าน เท็นจิน Underground Shopping บริเวณสถานีรถไฟเท็นจิน ช้อปปิ้งมอลล์ที่มีชื่อเสียง และย่านธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในเกาะคิวชิว เต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าบูติกนำสมัย เครื่องสำอาง   ร้านขายเครื่องไฟฟ้า อีเล็คทรอนิค ภัตตาคารมากมาย ฯลฯ เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า
***อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก ฟุกุโอกะ ณ FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
11.35 ออกเดินทางจากฟุกุโอกะ โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG 649
14.55 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจ และมีความสุข

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

07-กรกฏาคม, 09-กันยายน, 06-มิถุนายน, 08-สิงหาคม

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการทุกวัน: 9:00 - 18:00
briotravel-line bbuddy-line