สวนดอกหญ้าฮานึล
โซรัคซาน (ขึ้นกระเช้าชมวิว)
อุทยานโซรัคซาน
เกาะนามิ
ช้อปปิ้งเมียงดง
เกาะนามิ
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
นมัสการพระใหญ่วัดชินฮันซา
ช้อปปิ้งเมียงดง
หอคอย N Seoul Tower
หอคอย N Seoul Tower
พระราชวังเคียงบ๊อคคุง
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
สวนดอกหญ้าฮานึล
โซรัคซาน (ขึ้นกระเช้าชมวิว)
อุทยานโซรัคซาน
เกาะนามิ
ช้อปปิ้งเมียงดง
เกาะนามิ
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
นมัสการพระใหญ่วัดชินฮันซา
ช้อปปิ้งเมียงดง
หอคอย N Seoul Tower
หอคอย N Seoul Tower
พระราชวังเคียงบ๊อคคุง
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

KOREA AUTUMN 5 วัน 3 คืน BY TG

Highlight

  1. สวนฮานึล (Haneul Park)  เป็นสวนที่มีดอกหญ้าสวยงามที่สุดในโซลสีท้องฟ้าแจ่มตัดกับสีดอกหญ้าแห้งสีน้ำตาลอ่อนเหมือนอยู่ในภาพวาดบรรยากาศโรแมนติก
  2. สะพานลอยฟ้า 7017 Seoul Street ซึ่งเป็นทางเดินลอยฟ้าบริเวณกลางกรุงโซล ได้เปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2560เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ให้ชาวเกาหลีใต้และนักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนชมวิวกรุงโซล
  3. สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND) สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่าง ๆ ที่ตื่นตาตื่นใจมากมาย ชมไฮไลท์ในสวนสนุก ไลเกอร์ ซึ่งเกิดจากพ่อสิงโตกับแม่เสือโคร่ง
  4. เต็มอิ่มกับ  BUFFET ขาปู ไม่อั้น
  5. ขึ้นกระเช้าชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีที่…หุบเขาโซรัคซาน

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
18 ต.ค. 6022 ต.ค. 6026,900 ฿download pdf
วันที่ 1กรุงเทพฯ – อินชอน
20.30คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ บริโอ ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ทุกท่าน
23.10 ออกเดินทางสู่ เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ TG 658
วันที่ 2อินชอน  – สะพานกระจก – เกาะนามิ – โซรัคซาน (ขึ้นกระเช้าชมวิว) – นมัสการพระใหญ่วัดชินฮันซา
06.35ถึง สนามบินเมืองอินชอน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง หลังรับสัมภารเรียบร้อยแล้ว
บริการอาหารเช้า ณ ภัตาคาร ด้วยเมนู อุด้ง เส้นอุด้งเสิรฟ์คู่กับน้ำซุปร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงสไตล์เกาหลี
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สู่ เมืองชุนชอน เมืองแห่งทะเลสาบ ที่มีทัศนียภาพอันสวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ ชมสะพานกระจก  โซยังกัง สกายวอล์ค สร้างขึ้นที่แม่น้ำยูเอียมโฮ พื้นสะพานเป็นกระจกนิรภัยใสมองเห็นพื้นน้ำเบื้องล่างสวยงามที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นสะพานกระจกที่ยาวที่สุดในเกาหลีมีความยาวประมาณ 156 กิโลเมตร เพื่อให้นักท่องเที่ยวตื่นเต้นเสมือนเดินอยู่บนแม่น้ำ ท่านสามารถมองเห็นวิวด้านล่างผ่านทางเดินกระจกใสของทางเดิน
จากนั้น นำท่านขึ้นเรือ FERRY มุ่งหน้าสู่ เกาะนามิ ที่โรแมนติกอีกแห่งหนึ่งสำหรับคู่หนุ่มสาว ครอบครัว และกลุ่มเพื่อน อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ใช้ถ่ายทำละครซีรี่ส์เกาหลีเรื่องดัง “เพลงรักในสายลมหนาว หรือ WINTER LOCE SONG” เกาะนามิมีรูปร่างคล้ายใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้าฮัน และอยู่ห่างจากกรุงโซลเพียง 63 กิโลเมตร ณ ที่แห่งนี้ท่านสามารถเช่าจักรยานเพื่อขี่เที่ยวรอบเกาะ หรือเดินเล่นชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่านแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้าเพื่อสุขภาพผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่นั่งข้างชายฝั่งเพื่อชมบรรยากาศอันโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูพันธุ์สัตว์ต่างๆ  ถึงเวลาสมควรนำคณะนั่งเรือกลับมายังฝั่ง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนู (TAKKALBI) ไก่ผัดเผ็ดบาร์บีคิว อาหารขึ้นชื่อของเมืองชุนชอน เป็นเนื้อไก่ที่หั่นออกเป็นชิ้นพอคำ คลุกเคล้าด้วยซีอิ๊วเครื่องปรุง และหมักทิ้งไว้จนได้ที่ จึงนำเนื้อไก่และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพร้อม กิมจิ ซุปสาหร่าย และข้าวสวย
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เขต อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน นำท่านขึ้น กระเช้าไฟฟ้า สู่จุดชมวิว ณ ควนคิมซอง ที่ท่านจะได้ชมความงามจากมุมสูงลงเบื้องล่างโดยรอบบริเวณของ โซรัคซาน ที่ตั้งอยู่ใจกลาง ภูเขาแทแบค ทอดยาวไปถึง เขาคึมคัง ของเกาหลีเหนือที่อุดมด้วยเทือกเขาป่าไม้, หุบเขา, สายนํ้า, ทะเลสาบ, หินรูปร่างแปลกตาสวยงามเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่หาดูได้ยากยิ่งจากสถานที่อื่น กับตำนานเล่าขาน และ จุดกำเนิดเพลงอารีรัง
จากนั้นพาท่านสู่ วัดชินฮันซา ที่อยู่ภายในอุทยาน เป็นวัดเก่าแก่สร้างในสมัย อาณาจักรชิลล่า เชิญท่านนมัสการพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่กลางหุบเขา
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนู โอซัมบูลโกกิ หรือหมูปลาหมึกย่างบาร์บีคิว หมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลี คนต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย   โดยนำบาร์บีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่งวงกลมพร้อมน้ำซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย หากต้องการแบบรสชาติ เกาหลี แท้ๆ ก็สามารถใส่กิมจิหมักลงต้มด้วย ก็จะได้รสชาติอีกแบบหนึ่ง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SORAK SUN VALLEY RESORT  หรือเทียบเท่า
วันที่ 3สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –  สวนดอกหญ้าฮานึล  ปาร์ค – หอคอย N Seoul Tower
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND) อิสระให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่าง ๆ ที่ตื่นตาตื่นใจมากมาย อาทิ Roller Coaster, American Adventure, Rock spin, Shark, Amazon ฯลฯ ด้วยบัตรเครื่องเล่นแบบ Day pass ซึ่งสามารถเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ได้แบบไม่จากัด หรือ แวะชมไฮไลท์ในสวนสนุก ไลเกอร์ ซึ่งเกิดจากพ่อสิงโตกับแม่เสือโคร่ง ประทับใจไปกับความน่ารักของหมีแสนรู้ที่มาคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมแสดงความสามารถอันน่าทึ่ง, ฉลองเทศกาลดอกไม้บานตามฤดูกาล เช่น ดอกทิวลิปในฤดูใบไม้ผลิ ดอกกุหลาบและดอกลิลลี่ในฤดูร้อน ดอกเบญจมาศ และใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง ท่านยังจะได้พบกับขบวนพาเหรดตุ๊กตา  เอเวอร์แลนด์สีสันสดใสชมโชว์ต่างๆ ภายในสวนสนุก และเลือกซื้อหาของที่ระลึกของเอเวอร์แลนด์มากมายนานาชนิดจากร้านค้าตลอดสองข้างทางที่ท่านไม่สามารถหาซื้อจากที่อื่นๆได้
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนู (ชาบู ชาบู) สุกี้หม้อไฟสไตล์เกาหลี  อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี โดยนำเครื่องเคียงต่าง ๆ เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู  โอเด้ง หมูที่จัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทาน เติมน้ำ ซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วจึงนำอุด้งสดลงต้ม สามารถรับประทานพร้อมข้าวสวยร้อน น้ำจิ้มซีอิ้วเกาหลี และเครื่องเคียงนานาชนิด
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โซล ชม  สวนฮานึล (Haneul Park)  เป็นสวนที่มีดอกหญ้าสวยงามที่สุดในโซล ฮานึล แปลว่า ท้องฟ้า เพราะสวนแห่งนี้ถ้าบรรยากาศดีท้องฟ้าสวยมาก สีท้องฟ้าแจ่มตัดกับสีดอกหญ้าแห้งสีน้ำตาลอ่อนเหมือนอยู่ในภาพวาดบรรยากาศโรแมนติกมาก มีคู่รักชาวเกาหลีนิยม มาถ่าย pre-wedding กันหลายคู่เลยสวนแห่งนี้มีพื้นที่ใหญ่โต มีระเบียงที่เราสามารถขึ้นไปชมจากมุมสูงได้ด้วย ส่วนพื้นที่ที่เป็นต้นหญ้าก็จะมีทางเดินให้เราสามารถเดินเข้าไปถ่ายรูปได้อย่างใกล้ชิด ผู้คนแห่แหนกันมาชมดอกหญ้ากันที่นี่ จนกว่าจะร่วงและหมดฤดูของมัน
นำท่านย้อนรอยละครซีรีย์เกาหลีชื่อดัง MY NAME IS KIM SAM SOON ที่ภูเขานัมซาน ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร บนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลได้และจุดไฮไลท์ของ N SEOUL TOWER ที่คู่รักทุกคู่ชาวเกาหลี จะต้องทำคือ การคล้องกุญแจคู่รัก LOVE KEY CEREMONY บนโซลทาวเวอร์ โดยที่จะเขียนข้อความหรือชื่อของคู่รักไว้บนแม่กุญแจและก็จะนำแม่กุญแจนี้ไปคล้องกับรั้วเหล็ก ส่วนลูกกุญแจเค้าจะทิ้งไปด้วยความเชื่อที่ว่าหากคู่รักคู่ใด ได้มาเยือนและคล้องกุญแจคู่รักกันที่นี่ จะทำให้ความรักของทั้งคู่ยืนยาว ไม่พรากจากกันไปตลอดกาล (ไม่รวมค่าขึ้นชมลิฟท์)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารด้วยเมนู หมูย่างเกาหลี (KALBI) หมูย่างที่ผ่านการหมักจนได้ที่ นำมาย่างบนเตาถ่านร้อนๆ ให้สุกกำลังดีแล้วตักชิ้นพอดีคำ รับประทานกับซอสเกาหลี กระเทียม กิมจิ และใช้ใบผักกาดหอมหรือใบงา ห่อเป็นคำๆคล้ายเมี่ยงคำ แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด พร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ น้ำจิ้มเต้าเจี้ยว และน้ำซุปสาหร่าย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SHILLA STAY MAPO  หรือเทียบเท่า
วันที่ 4ศูนย์โสม – น้ำมันสนเข็มแดง – คอสเมติก – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – พระราชวังเคียงบ๊อคคุง – ช้อปปิ้งเมียงดง – สะพานลอยฟ้า 7017 Seoul Street
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเยี่ยมชม ศูนย์โสมเกาหลี ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลโดยตรงว่าผลิตจาก โสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพที่ดีที่สุด เนื่องจากเกาหลีเป็นประเทศที่มีศูนย์โสมโลก ตั้งอยู่ทั้งยังเป็นแหล่งปลูกโสมมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกว่า มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เนื่องจากการเพาะปลูก พร้อมการพัฒนาทั้งในด้านคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ และการบริการดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้โสมเกาหลีมีคุณภาพอันดับหนึ่งของโลกเป็นที่ต้องการของผู้มาเยือนซื้อเป็นของฝากเพราะราคาถูกพิเศษกว่าที่อื่นและมีประโยชน์
นำท่านสู่ REDPINE  น้ำมันสนเข็มแดง ปัจจุบันชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมมารับประทานเพื่อล้างสารพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือดทั่วทั้งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด,โรคหัวใจ,โรคภูมิแพ้เป็นต้นแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี
นำท่านสู่ ศูนย์เครื่องสำอาง (COSMETIC CENTER) ร้านเวชภัณฑ์เครื่องสำอางของเกาหลีที่คนไทยส่วนใหญ่ถามหา เป็นเวชภัณฑ์เครื่องสำอางที่เป็นการรักษาสภาพผิวหน้าให้ดูอ่อนวัย เวชภัณฑ์สำหรับรักษาสิว รูขุมขนที่กว้าง พลัดเซลผิว และการันตี ความปลอดภัย โดยบริษัทประกันภัยซัมซุง เครื่องสำอางที่นี่จะถูกกว่าประเทศไทย 50-70 %
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ด้วยเมนู ไก่ตุ๋นโสม (SAMGAETANG)  ตำรับชาววังไว้บำรุงสุขภาพ ใช้ไก่ที่อายุพอเหมาะกับการรับประทาน (อายุ 45 วัน) ท่านละ 1 ตัว ก่อนอื่นให้ล้างเครื่องในออกให้หมดแล้วยัดไส้ด้วยของบำรุง อาทิเช่น เม็ดพุทราแห้ง รากโสมเกาหลี เก๋ากี้ รับประทานพร้อมกับข้าวซึ่งใส่อยู่ภายในตัวไก่ และเสริมรสชาติด้วยเส้นอุด้ง ปรุงรสด้วยพริกไทย และเกลือป่นของเกาหลี เสิร์ฟพร้อม Ginseng wine เป็นโซจูดองโสมเพื่อบำรุงร่างกายให้คึกคักกระปรี้กระเปร่า
หลังอาหารนำท่านนั่งรถผ่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี บลูเฮ้าส์ (BLUE HOUSE)  จากนั้นชม พระราชวังเคียงบ็อคคุง พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 สมัยราชวงศ์โซซอน เป็นศูนย์บัญชาการที่ประทับของกษัตริย์สมัย 600 ปีก่อน ชมพระที่นั่งต่างๆ ที่สำคัญ ประกอบด้วยหมู่อาคารต่าง ๆ มากมาย อาทิ ท้องพระโรงที่สร้างด้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุด นำท่านถ่ายภาพคู่กับ พลับพลากลางน้ำ “เคียงเฮวรู” ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตสำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ตำหนักที่บรรทมของกษัตริย์และราชินีเกาหลี ตำหนักทรงพระอักษร เป็นต้น
นำท่านสู่ ย่านเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี (MYEONGDONG) หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอางดังๆของเกาหลี ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวันเชิญท่านเลือกซื้อหาสินค้าตามอัธยาศัย หรือจะเลือกลองนั่งดื่มกาแฟในคอฟฟี่ช้อปสไตล์เกาหลีได้ที่นี่เช่นกัน อิสระให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย
จากนั้นเข้าสู่  สะพานลอยฟ้า 7017 Seoul Street ซึ่งเป็นทางเดินลอยฟ้าบริเวณกลางกรุงโซล ได้เปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2560เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่  โซลโล 7017 ในอดีตเคยเป็นถนนที่เป็นสะพานข้ามแยก สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1970 และใช้งานมาเรื่อยๆ จนกระทั่งปี 2017 ตรวจสอบแล้วพบว่าเสื่อมประสิทธิภาพ ไม่สามารถใช้งานเป็นถนนได้ เนื่องจากไม่ปลอดภัย ทางผู้ว่าการกรุงโซลจึงมีแนวคิดปิดการใช้ถนนและปรับเปลี่ยนมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ชาวเกาหลีใต้และนักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนชมวิวกรุงโซล
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนู  “บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์อลาสก้า” ภายในร้านแบ่งเป็นสัดส่วน เป็นโซนชัดเจน โซนอาหารทะเลและของสด มีขาปูยักษ์ หอยนางรม กุ้ง ปลาดิบ, โซนซูชิและอาหารญี่ปุ่น, โซนอาหารคาว ก็จะเป็นพวกซุป สลัด ของทอด อาหารจีน ฯลฯ โซนของหวานก็จะมีเค้ก ผลไม้ ไอศกรีม ส่วนเครื่องดื่มก็มีน้ำอัดลม น้ำผลไม้ ชา กาแฟ ทุกอย่างทานได้ไม่อั้นนะคะ ย้ำ ทานได้ไม่อั้น อิอิ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SHILLA STAY MAPO  หรือเทียบเท่า
วันที่ 5ฮอกเกตนามู – ดิวดี้ฟรี – คลองชองเกชอน – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (ทำข้าวปั้นห่อสาหราย+ใส่ชุดฮันบก) – ช้อปปิ้งฮงแด ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สุวรรณภูมิ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านรู้จัก ฮอกเกนามู (HOKGETNAMU) ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ๊อตเกตนี้ ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา
จากนั้นพาท่านสู่ DUTY FREE SHOP หรือ สินค้าปลอดภาษี ที่นี่มีสินค้าชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกให้ท่านได้เลือกซื้อหากลับบ้านอย่างจุใจไม่ว่าจะเป็นน้ำหอม เครื่องสำอาง เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี และอื่นๆ ตามใจชอบ
จากนั้นชม  คลองชองเกชอน ถือว่าเป็นคลองที่มีอายุอานามนานกว่า 600 ปี นับว่าเป็นอีกคลองที่มีอายุมากในเกาหลี โดยถูกสร้างมาตั้งเเต่สมัยของพระเจ้ายองโจแห่งราชวงศ์โชชอน  เพื่อใช้เป็นที่ระบายน้ำออกจากกรุงโซลเเละใช้เป็นเส้นทางคมนาคมค้าขาย เเต่พอเวลาล่วงเลยมาจนถึงยุคปัจจุบันคลองเเห่งนี้กลายสภาพเป็นคลองที่เน่าเสีย ทางรัฐบาลจึงเเก้ปัญหาด้วยการสร้างทางด่วนคล่อมทับคลองเเห่งนี้ จนกลายเป็นโมเดลในเรื่องของการพัฒนาชุมชนที่ทั่วโลกต่างยอมรับ โดยการบูรณะคลองเริ่มขึ้นใน ปี ค.ศ.2003 และเเล้วเสร็จในปี ค.ศ.2005 พร้อมกับมีการเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ตุลาคม ปีเดียวกันนั้นเอง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ด้วยเมนู แฮมุลจิมดัก  (HAEMUKJIMDAK) เมนูใหม่ล่าสุดเป็น เมนูซีฟู๊ด ตุ๋นด้วยน้ำซุปเข้มข้น พร้อมวุ้นเส้นเกาหลี รสชาติกลมกล่อม ถูกปากคนไทย ยิ่งนัก เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เครื่องเคียงเกาหลี หลากหลาย
นำท่านเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ให้ท่านได้เรียนรู้วิธีการทำ คิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย ) พร้อมให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมการใส่ชุดฮันบก พร้อมเก็บภาพสามมิติเป็นที่ระลึก
หลังอาหารนำท่านสู่ ถนนฮงอิก (HONGIK SHOPPING STREET) บริเวณนี้เป็นบริเวณที่หนุ่มสาวรุ่นใหม่ของเกาหลีมักจะมาเดินเที่ยวกัน เพราะบริเวณรอบๆเต็มไปด้วยร้านอาหาร ผับ และร้านขายของแนวดีไซน์มากมาย และบริเวณนี้ยังมีร้านกาแฟ  HOLLO KITTY CAFÉ, KAKAO FRIEND สำหรับผู้ชื่นชอบซีรีส์เกาหลี ย่านถนนฮงอิกนี้เป็นฉากที่ใช้ถ่ายทำละครเรื่อง “COFFEE PRINCE” ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศเกาหลีอีกด้วย
จากนั้นเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื้อของ (ละลายเงินวอน) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแลตหิน ซีเรียลช็อกโก  ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น  และยังมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง( มาม่าเกาหลี)
21.20 เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 657
01.10ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

10-ตุลาคม

Open

รับส่วนลดพิเศษก่อนใคร ไม่พลาดทุกโปรแรง อัพเดททุกข้อมูลจากเรา

%MINIFYHTML2d0e2b30300888ab16e6a29500f2ba0516%

Close
Facebook
Facebook
Follow by Email
INSTAGRAM
SOCIALICON