บัตรรถไฟ Kansai Thru Pass

Kansai Thru Pass web

บัตรโดยสารที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั่วเขตของภูมิภาคคันไซ ไม่ว่าจะเป็น รถไฟใต้ดิน รถไฟฟ้าเอกชน และรถบัสกว่า 40 บริษัท

ครอบคลุมไปถึงการเดินทางไปยัง 6 จังหวัดในภูมิภาคคันไซ คือเมืองOSAKA  KYOTO  NARA  KOBE  WAKAYAMA  SHIGA 

โดยไม่จำกัดเที่ยว รวมทั้งยังไม่บังคับให้ใช้บัตรแบบต่อเนื่องในวันถัดไป พร้อมรับคูปองส่วนลดค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

อีกมากมาย อาทิเช่น ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ ปราสาท หรือ สวนสนุก

สิทธิพิเศษจากบัตร Kansai Thru Pass

            ใช้รถไฟเอกชน รถไฟใต้ดิน รถราง และรถประจำทางในเส้นทางที่กำหนดได้ไม่จำกัด

            ลดความยุ่งยากในการซื้อตั๋วรถไฟและรถบัส ใช้ตั๋วเพียงใบเดียวเดินทางราบรื่นไม่ต้องซื้อเปลี่ยน

            ในกรณีเปิดใช้บัตรแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกวันต่อเนื่องกัน ง่ายต่อการวางแผนท่องเที่ยว

            รับสิทธิพิเศษ ด้วยบัตรส่วนลดจากแหล่งท่องเที่ยว ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ร้านอาหารและร้านค้า กว่า 350 แห่ง ในภูมิภาคคันไซ

            มี Guidebook แนะนำการใช้บัตรพร้อมตัวอย่างการเดินทางท่องเที่ยวให้

            สามารถเดินทางจากสนามบินนานาชาติคันไซได้ทันทีโดยขึ้นรถไฟนันไค (รถไฟด่วนพิเศษจะต้องชำระเพิ่ม)

  จองตั๋วรถไฟ 

click osaka 2click jr3

———————————————-

B – B u d d y  

click pass 3 ticclick pass 3 hotelclick pass 3 usjclick pass 3 packclick pass 3 trainclick pass 3 insu

   ——————————————————————————————————————————————————–  

บัตร Kansai Thru Pass แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

web ktp 2 d
web ktp 3 d

   ——————————————————————————————————————————————————–  

เส้นทางการใช้งาน

DOWNLOND MAP 

2018-05-17_17-02-23

  เงื่อนไขการใช้บัตร – ข้อควรระวัง  

          บัตรนี้สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้นเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

          หากจะใช้รถไฟขบวนด่วนพิเศษ และ ” แบบสำรอง ” ที่นั่งของสาย Nankai Electric Railway หรือ Kintetsu Railway ต้องแยกซื้อตั๋วด่วนพิเศษ, เที่ยวพิเศษ หรือสำรองที่นั่งต่างหาก 

          หากแถบแม่เหล็กบนตั๋วเสียหายระหว่างการเดินทาง ท่านสามารถขอออกตั๋วใหม่ได้ที่สถานีรถไฟสถานีหลัก

          หากตั๋วยังไม่ถูกใช้งาน จะสามารถขอเงินคืนได้ ณ จุดที่ซื้อตั๋วเท่านั้น (อาจมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ) *สามารถทำได้ก็ต่อเมื่อตั๋วยังไม่หมดอายุ และคูปองทั้งหมดในหนังสือแนะนำการเดินทางยังไม่ถูกใช้เท่านั้น

          หากตั๋วถูกใช้แล้ว จะไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี

          กรณีตั๋วหายจะไม่สามารถออกตั๋วใหม่ได้

          หากใช้ตั๋วไม่ถูกต้องตามกฎ ตั๋วจะหมดอายุและถูกเก็บคืนทันที รวมทั้งท่านจะถูกเรียกเก็บค่าโดยสารเพิ่มเติม ตามระเบียบของบริษัทขนส่งนั้นๆ

          จะมีค่าใช้จ่ายแยกต่างหากในกรณีเดินทางนอกเส้นทางที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ที่สถานี

          ไม่สามารถใช้กับรถไฟสาย JR , รถบัสลีมูซีนจากสนามบินหรือรถบัสประเภทสงวนที่นั่ง และตั๋วอาจไม่สามารถใช้ได้กับเส้นทางบางเส้นทางได้

   ——————————————————————————————————————————————————–