จัดกรุ๊ปส่วนตัว


Brio incentive <<< impression not like other >>>

ด้วยความตั้งใจที่จะจัดการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับผู้เดินทางในทุกรูปแบบทีมงาน brio incentive มีความพร้อมที่จะสรรสร้างเส้นทางที่หลากหลาย โปรแกรม และรูปแบบการเดินทางที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้เดินทางในทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และทุกเป้าหมายการเดินทาง ให้ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด

  • กลุ่มครอบครัว (เพื่อนสนิทเพื่อเน้นความเป็นส่วนตัวและใช้เวลาในการท่องเที่ยวได้ตรงใจ)
  • กลุ่มบริษัท (เพื่อความสนุกสนานและประโยชน์อันสูงสุดของบริษัทและหน่วยงาน)
  • คณะเดินทางศึกษาดูงาน เพื่อความสำเร็จและต่อยอดในการพัฒนาองค์กร
  • คณะเดินทางท่องเที่ยวเพื่อรับรองบุคคลสำคัญเป็นพิเศษ

ด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมดูแลท่านในทุกขั้นตอนการเดินทางจากประสบการณ์การทำงานแบบมืออาชีพที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนาน และพร้อมบริการท่านด้วยใจ