ทัวร์หยุดยาว ตุลาคม

 • เดินทาง ธ.ค. 61

  • เริ่มต้น
   24,900 ฿
   ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา สวยงามราวสวรรค์บนดิน  วัดพระถัมซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่  อุทยานเหย๋หลิ่ว ชมความงามของธรรมชาติกับหินรูปทรงต่างๆ  หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณ อดีตเคยเป็นแหล่งเหมือนแร่ทองคำที่เก่าแก่  ไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชมวิวชั้น 89) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย  พิพ... read more

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

 • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
 • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
 • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line