ภูเขาไฟฟูจิ

 • เดินทาง มิ.ย. 62 - ก.ย. 62

  • เริ่มต้น
   18,888 ฿
   วัดอาซากุสะ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว  SHINJUKU อิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย  ภูเขาไฟฟูจิ มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติ  ทะเลสาบฮามานาโกะ ทะเลสาบขนาดใหญ่ริมชายฝั่งแปซิฟิค ทิศตะ... read more
 • เดินทาง มิ.ย. 62 - ก.ย. 62

  • เริ่มต้น
   17,888 ฿
  วัดโอสุคันนอน หนึ่งในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ทาคายาม่า เมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขาล้อมรอบด้วยเทือกเขาเจแปนแอลป์  ถูกขนานนามไว้ว่าเป็น ลิตเติ้ลเกียวโต อาคารทาคายาม่าจินยะ อดีตทำหน้าที่เป็นสำนักงานรัฐบาลท้องถิ่นประจำภูมิภาคฮิดะ ชิราคาวาโกะ เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น read more
 • เดินทาง ก.ค. 62 - ส.ค. 62

  • เริ่มต้น
   35,900 ฿
     โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมดังระดับต้นๆทั่วโลกมาไว้ด้วยกัน  HANANO MIYAKO PARK  เป็นสวนดอกไม้ที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่ง   เรียนชงชา  ดื่มด่ำไปกับสุนทรีย์แห่งการชงชาอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของชาวญี่ปุ่น    ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดที่บริเวณขั้นที่ 5   อิ่มอร่อยกับ ทานบุฟเฟ่ต์ขาปู และ เมนูอาหารญี่ปุ่นดั้งเด... read more

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

 • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
 • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
 • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line