มัณฑะเลย์

 • เดินทาง ก.ค. 62 - ก.ย. 62

  • เริ่มต้น
   17,900 ฿
  มัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย  ชเวนานจอง พระราชวังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ  วัดมนุหา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะบา สร้างเมื่อปี 1059 โดยพระเจ้ามนูหะกษัตริย์แห่งมอญ พระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า วัดแมวลอดห่วง สำนักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรูปสำ... read more
 • เดินทาง มิ.ย. 62 - ก.ย. 62

  • เริ่มต้น
   17,900 ฿
  อมรปุระ  เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ วัดกุสินารา มีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์  พระเจดีย์ชเวสิกอง สถูปดั้งเดิม ของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่  วัดอนันดา เป็นวัดสีขาว วิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม  เมืองมิงกุน ล่องเรือไปตามแม่น้ำอิระวดีสู่มิงกุน read more

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

 • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
 • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
 • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line