วัดเหวินหวู่

 • เดินทาง มิ.ย. 62 - ส.ค. 62

  • เริ่มต้น
   14,900 ฿
    ทะเลสาบสุริยันจันทรา แหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน   วัดพระถังซำจั๋ง นำท่านสักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง  วัดเหวินหวู่ โครงสร้างคล้ายกับพระราชวังกู้กง ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจ้ากวนอู อุทยานอาลีซาน อุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในเกาะไต้หวัน  พิเศษ เมนูประธานาธิบดี+เสต็กจานร้อน+Seafood read more
 • เดินทาง มิ.ย. 62 - ส.ค. 62

  • เริ่มต้น
   13,900 ฿
    ทะเลสาบสุริยันจันทรา แหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน  วัดพระถังซำจั๋ง นำท่านสักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ โครงสร้างคล้ายกับพระราชวังกู้กง ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจ้ากวนอู  หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยู่กันที่ไต้หวัน  พิเศษ ชาบูหม่าล่าบุฟเฟ่ต์ อาหารซีฟู๊ด + เสี่ยวหลงเปา read more
 • เดินทาง มิ.ย. 62 - ส.ค. 62

  • เริ่มต้น
   21,900 ฿
   WENHUA NIGHT MARKET ตลาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเจียอี้ เขาอุทยานอาลีซาน ทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในเกาะไต้หวัน ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ถนนคนเดินของเมืองไถจง ที่มีสิ้นค้าหลากหลาย หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยู่กันที่ไต้หวัน read more
 • เดินทาง ก.ค. 62 - ต.ค. 62

  • เริ่มต้น
   11,899 ฿
    อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้นำของไต้หวัน สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 สัญลักษณ์แห่งเมืองไทเปที่มีความสูงถึง 508 เมตร ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต อิสระช้อปปิ้ง หนึ่งในตลาดไนท์มาร์เก็ตที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองไทเป เมืองผูหลี่ เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเมืองท่าเรือที่สำคัญของไต้หวันรองลงมาจากเกาสง read more

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

 • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
 • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
 • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line