หงสาวดี

 • เดินทาง มิ.ย. 62 - ก.ย. 62

  • เริ่มต้น
   11,900 ฿
   วัดไจ้คะวาย ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ยอดเจดีย์หัก ชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก  บัลลังก์ผึ้ง สันนิษฐานว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง  เจดีย์ไจ๊ปุ่น มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ read more

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

 • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
 • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
 • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line