เจดีย์โบตะทาวน์

 • เดินทาง มี.ค. 62

  • เริ่มต้น
   11,900 ฿
  สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีขนตาที่งดงาม  เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า  เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวนนี้ให้ถือเป็น พระธาตุประจำปีเกิดของปีจอ  ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้งโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง  ขอพร นัตโบโบยีหรือเทพ... read more

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

 • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
 • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
 • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line