เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

 • กรุณาติดต่อพนักงาน
   อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน อุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน  อุทยานเย่หลิ่ว หินทรายรูปทรงแปลกตา โดดเด่นที่ “หินเศียรราชินี” ทะเลสาบสุริยันจันทรา ได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบดั่งสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ไหว้พระขอพร วัดฝอกวงซาน และวัดเหวินอู่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น  หมู่บ้านโบราณที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่บนภูเขา  ตึกไทเป 101, สวนดอกไ... read more
 • กรุณาติดต่อพนักงาน
  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน แหล่งผลิตชาคุณภาพสูงที่ขึ้นชื่อในระดับนานาชาติ  อุทยานเย่หลิ่ว หินทรายรูปทรงแปลกตา โดดเด่นที่ “หินเศียรราชินี” ทะเลสาบสุริยันจันทรา ได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบดั่งสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน + ศาลพระถังซัมจั๋ง  ไหว้พระขอพร วัดหลงซาน และวัดเหวินอู่  ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง !! เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต + เฝิงเจี่ยไนท์... read more
 • กรุณาติดต่อพนักงาน
  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี ลักษณะแปลกประหลาด มีความสวยงาม และอายุมากกว่าร้อยปี  ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ฟาร์มเลี้ยงแกะบนภูเขาสูงที่รายล้อมไปด้วยเมฆหมอก  อุทยานเย่หลิ่ว หินทรายรูปทรงแปลกตา โดดเด่นที่ “หินเศียรราชินี”  นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า พร้อมกับชมทัศนียภาพอันแสนสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา  ช้อปปิ้งสุดมันส์!... read more
 • กรุณาติดต่อพนักงาน
  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน กลุ่มภูเขา อาลีซานมีพื้นที่ประมาณสามหมื่นเฮคเตอร์ มีความสูงประมาณ 2,216เมตร มีทัศนียภาพที่งดงาม รถไฟโบราณ ชมความงามทางธรรมชาติสองข้าง ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสมบูรณ์อยู่มาก ป่าสนพันปี พบกับสนหลากหลายนานาพันธุ์ ทั้งต้นไม้ที่สูงใหญ่และมีลักษณะที่แปลกประหลาด มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ทะเลสาบสุริยันจันทรา ได้รับการกล่าวขานว่างดงา... read more

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

 • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 4 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
 • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
 • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line