loader image

จันทร์ – ศุกร์: 9:00 – 18:00 

02-676-3663

ป้ายกำกับ: เมืองโบราณเฟิ่งหวง

เมืองโบราณเฟิ่งหวง (Fenghuang Ancient Town) ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง โดยภูมิประเทศเป็นภูเขา และมีทุ่งนาล้อมรอบ ซึ่งตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา มีแม่น้ำถัวเจียงไหลผ่าน มีสะพานหงเฉียวเป็นทางเชื่อม มีถนนที่ปูด้วยหินขาว และมีกำแพงโบราณตั้งอยู่ริมน้ำ หากได้มาเยือนจะเหมือนเป็นประตูเข้าสู่เมืองจีนโบราณในสมัยก่อน พร้อมกับจะได้สัมผัสความงดงามของเมืองโบราณเฟิ่งหวง เพลิดเพลินไปกับแสงสียามเย็น ที่บรรยากาศภายในเมืองจะถูกประดับไปด้วยไฟและโคมไฟต่างๆภายในเมืองโบราณแห่งนี้ นอกจากนี้ยังสามารถช้อปปิ้งของพื้นเมือง อาหารพืนเมือง หรือขนมพื้นเมืองต่างๆมากมาย