loader image

จันทร์ – ศุกร์: 9:00 – 18:00 

02-676-3663

ป้ายกำกับ: พระราชวังเครมลิน

พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) พระราชวังเครมลินสัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็นจุดกำเนิดของประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีมายาวนานในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ที่นี่เปรียบเสมือนหัวใจของกรุงมอสโคว์ อีกทั้งยังเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์จนกระทั่ง พระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงเสด็จไปประทับ ณ พระราชวังเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ชาวรัสเซียเชื่อว่าที่นี่เป็นที่สถิตของพระเจ้าปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำหรับการจัดประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดับประเทศ