loader image

จันทร์ – ศุกร์: 9:00 – 18:00 

02-676-3663

ป้ายกำกับ: อุทยานแห่งชาติหวงหลง

อุทยานแห่งชาติหวงหลง (Huanglong) มีลำธารน้ำไหลมาจากยอดเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นสายน้ำที่มีส่วนผสมของหินปูน เมื่อไหลลงสู่ที่ราบก่อเกิดเป็นแอ่งน้ำขนาดน้อยใหญ่ ทำให้หินปูนตกตะกอนเกาะตัวกันเป็นแอ่งเล็กใหญ่มากมาย น้ำใสเรียบเหมือนกระจกที่สะท้อนภาพท้องฟ้า ภูเขา และต้นไม้