จันทร์ – ศุกร์: 9:00 – 18:00 

02-676-3663

ป้ายกำกับ: วัดมนุหะ

วัดมนุหะ (Manuha Phaya) ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของหมู่บ้านยินกะบา สร้างโดยพระเจ้ามานุหะ เพื่อสั่งสมบุญไว้ชาติหน้าจึงได้สร้างวัดนี้ไว้ ด้วยโครงสร้างพระวิหารค่อนข้างแคบทำให้พระพุทธรูปถูกสร้างอย่างเบียดเสียดอยู่ภายใน