จันทร์ – ศุกร์: 9:00 – 18:00 

02-676-3663

ป้ายกำกับ: เจดีย์ชินพิวมิน

เจดีย์ชินพิวมิน (Mya Thein Tan Pagoda) (ทัชมาฮาลแห่งลุมแม่น้ำอิรวดี) ที่เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุง ทรงสร้างไว้แด่พระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อนเวลาอันควร จนเป็นที่กล่าวขานว่าเป็น “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี”