จันทร์ – ศุกร์: 9:00 – 18:00 

02-676-3663

ป้ายกำกับ: เมืองหนานโถว

Showing all 5 results

เมืองหนานโถว (Nantou) โดยรถโค้ชปรับอากาศ ซึ่ง เมืองหนานโถว ถือได้ว่าเป็นมณฑลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน และได้รับการตั้งชื่อเล่นว่า Mother Earth of Taiwan (แผ่นดินแม่แห่งไต้หวัน)