loader image

จันทร์ – ศุกร์: 9:00 – 18:00 

02-676-3663

ป้ายกำกับ: โกดังอิฐแดง

แสดง %d รายการ

โกดังอิฐแดง ในปีอันเซอิที่ 6 (ค.ศ. 1859) ฮาโกดาเตะได้เปิดเป็นท่าเรือสำหรับการค้าระหว่างประเทศเป็นแห่งแรกของญี่ปุ่นพร้อมกับท่าเรือโยโกฮามาและท่าเรือนางาซากิ เมืองฮาโกดาเตะได้เจริญรุ่งเรืองจากการเป็นท่าเรือเป็นอย่างมากและยังเป็นแหล่งที่รวบรวมวัฒนธรรมของชาวต่างชาติอีกด้วย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ย่านโกดังแดงคาเนโมริ ปัจจุบันกลายเป็นสัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวไปแล้วสำหรับหมู่อาคารก่ออิฐสีแดง โกดังเก็บสินค้าของเมืองฮาโกดาเตะ แม้อาคารที่เห็นจะเป็นอาคารใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาทดแทนอาคารหลังเก่า ซึ่งถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่เผาทำลายไปเมื่อปี 1907 แต่ยังคงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบดั่งเดิม ให้ความรู้สึกคล้ายสิ่งปลูกสร้างของยุโรปตั้งอยู่เรียงรายริมอ่าว