จันทร์ – ศุกร์: 9:00 – 18:00 

02-676-3663

ป้ายกำกับ: มหานครเซี่ยงไฮ้

มหานครเซี่ยงไฮ้ (shanghai) “นครปารีสแห่งตะวันออก”  ปัจจุบันเซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของจีน แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตงใหม่ และเขตผู่ซีเมืองเก่ากั้นโดยแม่น้ำหวงผู่