loader image

จันทร์ – ศุกร์: 9:00 – 18:00 

02-676-3663

ป้ายกำกับ: วัดโชรินซัง ดารุมะจิ

Showing all 2 results

วัดโชรินซัง ดารุมะจิ (Shorinzan Darumaji) เป็นวัดต้นกำเนิดของตุ๊กตาดารุมะ สำหรับชาวเมืองทาคาซากิแล้ว ส่วนใหญ่มักจะขอสิ่งที่ต้องการจากตุ๊กตาดารุมะนี้ จึงกล่าวได้ว่าตุ๊กตาดารุมะ เป็นสิ่งที่ผูกพันธ์กับชาวเมืองทาคาซากิเป็นอย่างมาก และในวันที่ 6 และ 7 เดือนมกราคมของทุกๆ ปี จะมีผู้คนกว่าสองแสนคนเข้าร่วมนมัสการขอพร ณ วัดแห่งนี้ กิจกรรมวาดหน้าดารุมะ  นำตุ๊กตาดารุมะเพื่อขอในสิ่งที่ต้องการในปีนั้นๆ โดยจะใช้หมึกเขียนตาข้างหนึ่งให้กับตุ๊กตา  ดารุมะก่อน และใช้ความพยายามทำให้สิ่งที่ได้ขอไว้สมหวังแล้วหากสมหวัง จึงจะเขียนตาอีกข้างหนึ่งให้ตุ๊กตาดารุมะในอีกปีถัดไป