จันทร์ – ศุกร์: 9:00 – 18:00 

02-676-3663

ป้ายกำกับ: ศาลเจ้าโทโชกุ

แสดง %d รายการ

ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine) ศาลเจ้าประจำตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังในอดีต ศาลเจ้าในศาสนาชินโตที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1617 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่ โทกุกาว่า อิเอยะสุ โชกุนที่ถือเป็นผู้สถาปนาเมืองเอโดะให้เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นในยุคนั้น ภายหลังจากที่โชกุนอิเอยะสุและคนในตระกูลโทกุกาว่าได้สืบทอดอำนาจและช่วยกันปกครองญี่ปุ่นให้อยู่อย่างสงบสุขมานานถึง 250 ปี ว่ากันว่า ตามความเชื่อทางศาสนาของชาวญี่ปุ่น ภูตผีปีศาจและสิ่งชั่วร้ายจะเดินทางมาจากทิศเหนือ ซึ่งเมืองนิกโก้ก็ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองหลวงเอโดะพอดี จึงถือเอาว่าเมืองนิกโก้ตั้งอยู่ในทิศที่ไม่ดี ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการสร้างสุสานเพื่อบรรจุศพของ โชกุนอิเอยะสุ มาเก็บไว้ที่เมืองนิกโก้ เพื่อให้ได้ปกปักรักษาบ้านเมืองให้แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง  เจดีย์ 5 ชั้น สถานที่เก็บพระธรรมคำสอน, บทสวดมนต์ และสิ่งของมีค่า อิสระให้ท่านชม งานแกะสลัก อันเป็นโบราณวัตถุที่ล้ำค่า ที่มีมากกว่า 5,000 ชิ้นแล้วตื่นตากับ ซุ้มประตูโยเมมง (YOMEI MON) หรือ ประตูพระอาทิตย์อัสดง อันเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์ศิลป์ของญี่ปุ่น และยังเป็น ศิลปะชิ้นเอก และมีชื่อเสียงของญี่ปุ่น รวมถึง ภาพแกะสลักลิง 3 ตัว ที่ทำท่าทางปิดตา ปิดปาก ปิดหู ผลงานการแกะสลักที่โด่งดังไปทั่วโลกของศิลปินระดับตำนานแห่งญี่ปุ่น ฮิดาริ จินโกโร่ ซึ่งมีความหมายว่า หากเราไม่ดู ไม่พูด ไม่ฟังสิ่งที่ชั่วร้าย เรื่องร้ายๆ ก็จะไม่กล้ำกลายมาหาเรา และอีกหนึ่งคำสอนเตือนใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ของนิกายเทนได แมวนิทรา อีก หนึ่งผลงานที่เป็นไฮไลต์ในศาลเจ้าแห่งนี้ คือภาพแกะสลักแมวหลับที่ติดอยู่ตรงซุ้มประตูทางเข้าสุสานอิเอยะสุ เป็นภาพ แมวสีขาวปนดำที่กำลังนอนหลับอย่างสบายใจ เสมือนหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความสงบสุขร่มเย็นของบ้านเมือง