ทัวร์จีน

 • เดินทาง พ.ย. 62 - ธ.ค. 62

  • เริ่มต้น
   10,888 ฿
  เมืองตงชวน เมืองชนบทที่มีความสงบ ความสวยงามที่ธรรมชาติและมนุษย์ได้รังสรรค์ไว้อยู่ทางตอนเหนือของคุนหมิง ภูเขาเจี้ยวจื่อ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนานที่มีทัศนียภาพที่งดงามตลอดสองข้าง จัตุรัสจิ้นปี้ แหล่งช้อปปิ้งที่ถนนเก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง สวนน้ำตกคุนหมิง สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นสวนสาธารณะที่พักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิ... read more
 • เดินทาง ธ.ค. 62

  • เริ่มต้น
   34,900 ฿
  จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว่า 275 ไร่ วัดลามะ ถือเป็นวัดที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดในกรุงปักกิ่ง ในอดีตเคยเป็นที่ประทับขององค์ชายหย่งเจิ้งมาก่อนตั้งแต่ปีค.ศ. 1694 โชว์กายกรรมปักกิ่ง การโชว์ความสามารถหลายๆด้านของนักแสดง ในด้านความหวาดเสียว และความยืดหยุ่นของร่างกาย พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของ... read more
 • เดินทาง ธ.ค. 62

  • เริ่มต้น
   31,900 ฿
  ถนนนานกิง แหล่งศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไฮ้ เมืองหางโจว เมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง และเป็นเมืองเก่าแก่โบราณติด 1 ใน 7 ของประเทศจีน  ทะเลสาบซีหู ได้ชื่อว่า ไข่มุกแห่งเมืองหางโจว  ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปีค.ศ. 2011 หาดไว่ทาน ย่านเก่าแก่ในตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ อยู่ริมแม่น้ำหวงผู่ฝั่งตะวันตก ตรงกันข้ามกับหอไข่มุ... read more
 • เดินทาง ธ.ค. 62

  • เริ่มต้น
   28,900 ฿
  จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว่า 275 ไร่ เป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และหอที่ระลึกประธานเหมาเจอตุง โชว์กายกรรมปักกิ่ง การโชว์ความสามารถหลายๆด้านของนักแสดง ในด้านความหวาดเสียว และความยืดหยุ่นของร่างกาย  พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน พระราชว... read more
 • เดินทาง ธ.ค. 62

  • เริ่มต้น
   30,900 ฿
   ภูเขาหิมะซีหลิง พบกับทิวทัศน์งามเด่นแห่งหนึ่งของประเทศจีน ระหว่างทางให้ท่านชมทัศนียภาพที่ปกคลุมด้วยหิมะอันขาวสะอาดตา  สกีรีสอร์ท อุปกรณ์สกีที่ทันสมัยได้มาตรฐานครบครัน รีสอร์ทครอบคลุมพื้นที่ถึง 7 ตารางกิโลเมตร  เชิงเขาง๊อไบ๊  1 ใน 4 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา  องค์ผู่เสียนทรงช้าง พระพักตร์ 10 ทิศ สูง 48 เมตร พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ทรงประทับอยู่บน... read more
 • เดินทาง ธ.ค. 62

  • เริ่มต้น
   28,900 ฿
   ภูเขาหิมะซีหลิง พบกับทิวทัศน์งามเด่นแห่งหนึ่งของประเทศจีน ระหว่างทางให้ท่านชมทัศนียภาพที่ปกคลุมด้วยหิมะอันขาวสะอาดตา สกีรีสอร์ท อุปกรณ์สกีที่ทันสมัยได้มาตรฐานครบครัน รีสอร์ทครอบคลุมพื้นที่ถึง 7 ตารางกิโลเมตร เชิงเขาง๊อไบ๊  1 ใน 4 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา องค์ผู่เสียนทรงช้าง พระพักตร์ 10 ทิศ สูง 48 เมตร พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ทรงประทับอยู่บนหลั... read more
 • เดินทาง ธ.ค. 62

  • เริ่มต้น
   25,900 ฿
   เมืองต้าหลี่ เมืองเอกของเขตปกครองตนเองชนชาติไป๋ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งจากใน และต่างประเทศ สระน้ำมังกรดำ สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ที่มีตำนานเล่ากันว่าในอดีตมีมังกรปรากฏกายอยู่ในห้วงน้ำแห่งนี้ เมืองโบราณลี่เจียง เมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน อายุกว่า 800 ปี ได้รับคัดเลือกเป็นมร... read more
 • เดินทาง ธ.ค. 62

  • เริ่มต้น
   30,900 ฿
  เมืองเติ้งเฟิง เมืองศูนย์กลางทางจิตวิญญาณที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันศาสนาและวัดต่างๆ วัดเส้าหลิน ถือเป็นอารามแรกของนิกายเซน นมัสการพระพุทธเจ้าสามสมัย อดีต, ปัจจุบัน และอนาคต ส่วนหนึ่งภายในวัดเส้าหลิน ป่าเจดีย์ สถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสองค์สำคัญจากราชวงศ์ถัง และตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีจำนวนกว่า 200 องค์ เมื... read more
 • เดินทาง ธ.ค. 62

  • เริ่มต้น
   29,900 ฿
  ถ้ำฝูหยงต้ง ถ้ำที่สวยที่สุดในแดนมังกร ตั้งอยู่ในเมืองอู่หลง ถ้ำนี้ตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ำอูหลงเจียง อุทยานหลุมบ่อฟ้า สะพานสวรรค์ แผ่นดินมีการยุบตัวลง เนื่องมาจากการกัดเซาะของน้ำ ทำให้เกิดสะพานภูเขาธรรมชาติ 3 สะพาน ถนนโบราณฉือชี่โข่ว อาคารบ้านเรือนภายในหมู่บ้านยังคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้ได้อย่างดี หงหยาต้ง อาคารขนาดใหญ่สร้างอยู่บนเนินเขาเล็... read more

ทัวร์จีน | Brio Travel

ทัวร์จีน | Brio Travel นำท่านเยี่ยมชมประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศจีน ประเทศที่มีพื้นที่กว้างที่สุด ประชากรมาที่สุด หลากหลายภาษาท้องถิ่น และหลากหลายวัฒนธรรมท้องถิ่น ธรรมชาติที่สวยงาม

ประเทศจีน

เปิดประสบการณ์ในการเดินทางประเทศจีน ที่ได้ชื่อว่าเยือนแดนมังกร ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันปี รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และทางธรรมชาติของประเทศจีน สัมผัสความยิ่งใหญ่ของโบราณสถาน และโบราณวัตถุอันยิ่งใหญ่ที่ท่านไม่เคยได้สัมผัส ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองอันเลื่องชื่อของแต่ละมณฑล และความประทับใจในศิลปวัฒนธรรมของประเทศจีน เปิดมุมมองในการท่องเที่ยวในแบบเดิมๆ ท้าทายกับเส้นทางต่างๆ ของประเทศจีนแล้วคุณจะรู้ว่าในประเทศจีน มีอะไรที่น่าสนใจกว่าที่คุณคิด….. ไว้ใจเรา  โปรแกรมทัวร์จีน BRIO TRAVEL กับบริการ และเส้นทางใหม่ๆ ที่เราจะคัดสรรมาเพื่อลูกค้าคนพิเศษของเรา

RECOMMEND

ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย หลากหลายเส้นทาง เพราะประกอบไปด้วยหลายมณฑล ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ อย่างเช่น เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฉงชิ่ง คุณหมิง กุ้ยหลิน หังโจว ซูโจว อู๋ซี จางเย่ ตันเซี๋ย ส่วนเส้นทางที่มีเสน่ห์ทางโบราณสถาน และเป็นมรดกโลก อย่างเช่น ปักกิ่ง ทิเบต ซีอาน ฉางซา ฉงชิ่ง กานซู่ แต่ทุกเส้นทางก็มีมนต์เสน่ห์ และกลิ่นไอความลงตัวของแต่ละเส้นทาง ให้การท่องเที่ยวของทุกท่านเป็นเรื่องสนุก และเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเดินทาง

HIGHLIGHT

ประเทศจีนมีมนต์เสน่ห์ที่ทุกท่านต้องได้ลองมาสัมผัส กับความหลายหลายทางอาหารพื้นเมืองของแต่ละมณฑล และการแสดงที่วิจิตรตระการตา ที่ดึงดูดให้ท่านที่เดินทางมาจีนต้องหลงไหล ในการแสดงที่มีท่วงท่าอันอ่อนช้อย สวยงามทั้งการแต่งการ และจำนวนนักแสดงที่มีจำนวนมาก รวมถึงฉากที่อลังการ และยิ่งใหญ่สมกับชื่อว่าเป็นประเทศจีน ซึ่งเป็นเหมือนเสน่ห์ที่ดึงดูด ให้คนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศจีนอยากที่จะได้สัมผัส

คำเกี่ยวข้อง

ทัวร์ราคาพิเศษ ทัวร์มีคุณภาพ ทัวร์มาตรฐาน เที่ยวเมืองจีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์คุณหมิง ทัวร์ฉงชิ่ง ทัวร์ทิเบต ทัวร์ฉางซา ทัวร์เซี้ยงไฮ้ ทัวร์ปักกิ่ง-เซี้ยงไฮ้ ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ซีอาน ทัวร์เจิ้งโจว ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์หยุนไถซาน ทัวร์จางเย่ ทัวร์ 3-5 ดาว ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์อาหารพื้นเมือง ทัวร์เที่ยวครบ ทัวร์สุดคุ้ม ทัวร์ราคาสุด HOT ทัวร์ยอดฮิต  ทัวร์เส้นประวัติศาสตร์ ทัวร์เส้นทางธรรมชาติ แพคเกจทัวร์ ทัวร์ไม่ลงร้าน ทัวร์ลงร้าน การแสดงโชว์สุดอลังการ
ทัวร์จีน ราคา สุดคุ้ม อาหารดี โรงแรมคุณภาพ ทำเองออกเองโดยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์มากกว่า8ปี จาก Brio Travel บริโอทราเวล | ใครๆ ก็เที่ยวได้

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

 • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 4 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
 • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
 • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line