ทัวร์จีน

 • เดินทาง เม.ย. 62

  • เริ่มต้น
   35,900 ฿
   มรดกโลกใหม่ล่าสุด พุทธคีรีจินโฝซาน ภูเขาในบริเวณนี้มีความสูงถึง 2,238 เมตร ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ รูปร่างภูเขาทั้งแปลกและชัน  ทั้งภูเขาเต็มไปด้วยดอกไม้และพืชพันธุ์หลักหลายชนิด  ถ้ำฝูหยงต้ง (มรดกโลก) ได้ชื่อว่าเป็นถ้ำที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจีน  ชม อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ (มรดกโลก) สะพานสวรรค์แห่งนี้เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกกลายเป็นหลุ... read more
 • เดินทาง เม.ย. 62

  • เริ่มต้น
   27,900 ฿
   พระราชวังกู้กง สร้างในสมัยจักรพรรดิ์หย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิ์ในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์  จัตุรัสเทียนอันเหมิน  สถานที่สำคัญในวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ และสัญลักษณ์ของเหตุการณ์สำคัญมากมายในประวัติศาสตร์จีน  ถนนโบราณเฉียนเหมิน มีทั้งภัตตาคาร ร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าของที่ระลึกในรูปแบบของปักกิ่ง ... read more
 • เดินทาง มี.ค. 62

  • เริ่มต้น
   26,900 ฿
   ภูเขาหิมะมังกรหยก (โดยกระเช้าใหญ่) ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้ สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 5,596 เมตร เป็นภูเขาที่สูงตระหง่าน และมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี  IMPRESSION LIJIANG  โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับจีนชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว  ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง ใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต  หุบเขาพระจันทร์สีน้ำ... read more
 • เดินทาง ก.พ. 62 - มี.ค. 62

  • เริ่มต้น
   21,900 ฿
   ถ้ำเทียนเหมินซาน หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์  เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยของจีน เหตุที่เรียกว่าประตูสวรรค์เพราะภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นช่องประตูขึ้น  สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 มีทัศนียภาพสวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา เป็นเสมือนสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสรรสร้าง  โชว์เหม่ยลี่เซียงซี เป็นการโชว์สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง  สะพานแ... read more
 • เดินทาง มี.ค. 62

  • เริ่มต้น
   23,900 ฿
   เมืองโบราณเฟิ่งหวง โบราณวัตถุที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง 120 แห่ง ถนนปูด้วยหินสีเขียว 20 กว่าสาย สิ่งก่อสร้าง 68 แห่ง วัตถุโบราณ 116 แห่ง  เมืองโบราณที่สร้างในราชวงศ์ถัง  ล่องแม่น้ำถัวเจียง ชมความงามของบ้านเรือนสองฝากฝั่งริมน้ำ ชมสะพานโบราณ สัมผัสบรรยากาศอันคลาสสิค  สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก สามารถรองรับคนได้มากถึง 800 คน อีกทั้งสะพานแห่... read more
 • เดินทาง มี.ค. 62

  • เริ่มต้น
   26,900 ฿
   อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้ า-สะพานสวรรค์ (มรดกโลก) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ล่าสุดที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี ค.ศ.2007เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกกลายเป็นหลุมธรรมชาติขนาดใหญ่  ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย ศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง  เต็มไปด้วยร้านค้า กว่า 3,000    ล่องเรือชมแม่น้าสองสาย แม่น้ำแยงซีเกียง แล... read more
 • เดินทาง ก.พ. 62 - มี.ค. 62

  • เริ่มต้น
   24,900 ฿
   อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้ า-สะพานสวรรค์ (มรดกโลก) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ล่าสุดที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี ค.ศ.2007เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกกลายเป็นหลุมธรรมชาติขนาดใหญ่  ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย ศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง  เต็มไปด้วยร้านค้า กว่า 3,000    ล่องเรือชมแม่น้าสองสาย แม่น้ำแยงซีเกียง แล... read more
 • เดินทาง มี.ค. 62

  • เริ่มต้น
   23,900 ฿
   IMPRESSION LIJIANG  โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับจีนชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว  ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง ใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่าง ๆ  ภูเขาหิมะมังกรหยก   ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้ สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 5,596 เมตร เป็นภูเขาที่สูงตระหง่าน และมีหิมะปกคลุ... read more
 • กรุณาติดต่อพนักงาน
   พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง โบราณสถานจากสมัยต้นราชวงศ์ชิง ที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี และมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากกับพระราชวังหลวงที่กรุงปักกิ่ง  ลานสกีจิงเย้ถัง  เพื่อให้ท่านมีเวลาอิสระและเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ภายในลานหิมะ เช่น การเล่นสกีหิมะ แคร่เลื่อน  เทศกาล“ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย”(Harbin 2019 International Ice and Snow Festival)  หรือน... read more

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

 • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
 • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
 • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line