ทัวร์พม่า

 • เดินทาง พ.ค. 62 - ก.ย. 62

  • เริ่มต้น
   17,900 ฿
  มัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย  ชเวนานจอง พระราชวังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ  วัดมนุหา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะบา สร้างเมื่อปี 1059 โดยพระเจ้ามนูหะกษัตริย์แห่งมอญ พระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า วัดแมวลอดห่วง สำนักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรูปสำ... read more
 • เดินทาง พ.ค. 62 - ก.ย. 62

  • เริ่มต้น
   12,900 ฿
  เมืองพุกาม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศเมียนม่าร์  พระเจดีย์ชเวสิกอง เป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่    วัดมนุหา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะบา สร้างเมื่อปี 1059 โดยพระเจ้ามนูหะกษัตริย์แห่งมอญ  เครื่องเขิน สิ่งของขึ้นชื่อของพุกาม ที่ยอมรับกันว่ามีชื่อเสียงที่สุดในพม่า   เมืองมิงกุน ล่องเรือไปตามแม่น้ำอิระวดีสู่มิงกุ... read more
 • เดินทาง พ.ค. 62 - มิ.ย. 62

  • เริ่มต้น
   3,999 ฿
  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุต   พระพุทธรูปองค์ใหญ่ พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน   นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทยวิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ   ตลาดสก๊อต แหล่งศูนย์รวมของฝากท... read more
 • กรุณาติดต่อพนักงาน
  หงสาวดี ในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และมีอายุมากกว่า 400 ปี  พระราชวังบุเรงนอง สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง   พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์องค์เล็กๆสูงเพียง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนหินกลมๆ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่   เจดีย์ไจ๊ปุ่น สร้างขึ้นในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดย... read more
 • เดินทาง พ.ค. 62 - ก.ย. 62

  • เริ่มต้น
   17,900 ฿
  อมรปุระ  เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ วัดกุสินารา มีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์  พระเจดีย์ชเวสิกอง สถูปดั้งเดิม ของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่  วัดอนันดา เป็นวัดสีขาว วิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม  เมืองมิงกุน ล่องเรือไปตามแม่น้ำอิระวดีสู่มิงกุน read more
 • เดินทาง พ.ค. 62 - ก.ย. 62

  • เริ่มต้น
   10,900 ฿
   วัดไจ้คะวาย ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ยอดเจดีย์หัก ชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก  บัลลังก์ผึ้ง สันนิษฐานว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง  เจดีย์ไจ๊ปุ่น มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ read more
 • เดินทาง มิ.ย. 62 - ส.ค. 62

  • เริ่มต้น
   11,900 ฿
  วัดไจ้คะวาย ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป   พระธาตุมุเตา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า!  บัลลังก์ผึ้ง สันนิษฐานว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง เจดีย์ไจ๊ปุ่น มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ read more

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ท่องเที่ยวประเทศพม่า | BRIO TRAVEL

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ท่องเที่ยวประเทศพม่า | BRIO TRAVEL พร้อมนำทุกท่านเข้าสู่ ประเทศพม่า อีกเมืองพุทธที่ผู้คนศรัทธาและเก่าแก่ สัมผัสกับมนต์สเน่ห์ที่น่าหลงใหล แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งทางธรรมชาติ ความสวยงามของวัฒนธรรม อารยธรรมอันเก่าแก่ และเพลิดเพลินกับแหล่งช้อปปิ้งมากมาย

ประเทศพม่า

ประเทศพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Republic of the Union of Myanmar) ประเทศเพื่อนบ้านของเรา เมืองหลวงใหม่คือ เนปิดอว์  มีพื้นที่ประมาณ 676,578 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศอาเซียน  และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม และหลากหลาย ทั้งทางธรรมชาติ  โบราณสถานที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน ใครๆ ก็เที่ยวได้ บริษัท บริโอทราเวล จำกัด โปรแกรมทัวร์พม่า ดีมีคุณภาพ

RECOMMEND

ประเทศพม่า เมืองแห่งประวัติศาสตร์ แหล่งอารยธรรมที่สำคัญ ดินแดนแห่งศาสนา ย่างกุ้ง (เมืองหลวงทางการค้าของประเทศพม่า) เป็นประตูหลักสู่ประเทศพม่า สักการะมหาบูชาสถานของประเทศพม่า มัณฑะเลย์ อดีตราชธานีอันยิ่งใหญ่ พุกาม เมืองแห่งป่าเจดีย์ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นศิริมงคลแก่ชีวิต

HIGHLIGHT

สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเมืองประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติ อันงดงาม ย่างกุ้ง-หงสาวดี
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  พระธาตุอินทร์แขวน  พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ
สักการะ 2 มหาบูชาสถาน พระมหาเจดีย์ชเวชิกอง  ร่วมพิธีล้างพระพักต์พระมหามัยมุนีณี พระราชวังมัณฑะเลย์ ป่าเจดีย์พุกาม
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ เยือนพระราชวังบุเรงนอง ผู้ชนะสิบทิศ พุกาม-มัณฑะเลย์ อดีตราชธานีอันยิ่งใหญ่

คำเกี่ยวข้อง

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า พม่า ทัวร์ ทัวร์ดี ทัวร์ถูก ทัวร์คุณภาพ บริโอ ทราเวล รวบรวมมาให้ท่าน ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินแขวน พระธาตุมุเตา เจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ เทพกระซิบ บุฟเฟต์ ชาบู ซีฟู๊ด อาหารทะเล โรงแรม 3-5 ดาว มัณฑะเลย์ พุกาม ป่าเจดีย์

โปรแกรมทัวร์พม่า คุณภาพ ราคาประหยัด คุ้มค่า อาหารดี โรงแรมคุณภาพ โดยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์ จาก Brio Travel บริโอ ทราเวล | ใครๆ ก็เที่ยวได้

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

 • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
 • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
 • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line