loader image

จันทร์ – ศุกร์: 9:00 – 18:00 

02-676-3663

Brio ทัวร์ในประเทศ  |  ไหว้พระดังนครปฐม แวะชมสวนส้มโอ 2 วัน 1 คืน

HILIGHT PROGRAM

  • สักการะหลวงพ่อวัดไร่ขิง ณ วัดไร่ขิง
  • เข้าชมสวนส้มโอไทยทวี พร้อมกับชมการปลูกส้มโอพันธุ์ต่างๆ
  • สักการะ พระร่วง ณ องค์พระปฐมเจดีย์ สัญลักษณ์ของนครปฐม
  • เยี่ยมชมวัดมังกร จุดที่มีมังกรพันรอบตึก

ราคาเริ่มต้นเพียง 1,999.-

กำหนดการเดินทาง

กันยายน – ตุลาคม 2563

คอนเฟิร์มเดินทาง 30 ท่าน !!

07.30  –  คณะเดินทางพร้อมกันที่ ถนนอังรีดูนัง พบเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสัมภาระจัดการที่นั่ง

08.00  –  นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดนครปฐม โดยรถโค้ชปรับอากาศ 40 ที่นั่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

09.30  –  เดินทางถึง จังหวัดนครปฐม จังหวัดในลำดับต้นที่ต้องนึกถึง อำเภอนี้มีที่เที่ยวในเส้นทางหลายแห่ง ทั้งในตัวเมือง อำเภอสามพราน อำเภอนครชัยศรี อำเภอบางเลน อำเภอกำแพงแสน สามารถแวะได้หลายแห่งทั้งที่เที่ยว และคาเฟ่สวยบรรยากาศดี เรียกได้ว่าเที่ยวชิวได้หลากหลาย ให้เพลิดเพลินใจกันเลยทีเดียว

               นำท่านเดินทางเข้าชม วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่งดงาม ด้วยศิลปะเชียงแสน คือ หลวงพ่อวัดไร่ขิง ซึ่งเป็น 1 ในตำนานพระศักดิ์สิทธิ์ลอยน้ำ 5 พระองค์ ได้แก่ หลวงพ่อโตวัดบางพลีใน หลวงพ่อทองวัดเขาตะเครา หลวงพ่อโสธรวัดโสธร หลวงพ่อวัดบ้านแหลม และหลวงพ่อวัดไร่ขิง  

                จากนั้นแวะเดินเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก ณ ตลาดน้ำดอนหวาย เป็นตลาดเก่าที่สร้างตั้ งแต่รัชกาลที่ 6 ติดริมแม่น้ำท่าจีน มีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของมากมาย ทั้งของคาว และของหวาน มากมาย อาทิ ร้านเป็ดพะโล้นายหนับ ร้านขนมเปียะลิ้มเฮงกี่ หอยดองแม่กลอง ขนมไทยหลากหลาย น้ำพริกนานาชนิด บะจ่างหรือข้าวห่อใบบัว ฯลฯ

12.00  –  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดน้ำดอนหวาย

13.00  –  นำท่านเข้าชม เจษฏา เทคนิค มิวเซียม พิพิธภัณฑ์รถเก่า ที่คุณเจษฎาสะสมไว้ทั้งรถยนต์เก่า รถสามล้อ มอเตอร์ไซค์ รถใหญ่ เครื่องบิน จนปัจจุบันมีรถกว่า 500 คัน

               จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนส้มโอไทยทวี พาท่านชมสวนส้มโอ ชมวิธีการปลูกส้มโอ ถ่ายรูปในสวนส้มโอ พร้อมเลือกซื้อส้มโอในหลายสายพันธุ์ อาทิ ส้มโอขาวผึ้ง ส้มโอทองดี ส้มโอทับทิมสยาม

               นำท่านเข้าสักการะ พระร่วงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ธรรโมภาส มหาวชิราวุธ-ราชบูชนิยบพิตร ณ องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ และด้านหลังองค์พระร่วงเป็นที่ประดิษฐานพระสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และอิสระให้ท่านเดินเล่น ซื้อของฝากของกินบริเวณถนนรอบองค์พระปฐมเจดีย์ อาทิ ตี๋คาเฟ่ ขนมปังโบราณ,  บัวลอยแต้จิ๋ว, ช.หอยทอด ออส่วน, ไอศกรีมลอยฟ้า, วุ้นคุณอุ๊, ขนมครกเจ๊แขกแหกปาก ฯลฯ

ค่ำ        –  เพื่อสัมผัสกับแหล่งรวมสตรีทฟู๊ดที่ใหญ่และขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ถนนรอบองค์พระปฐมเจดีย์ อิสระรับประทานอาหารค่ำ

               นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ THE MUSEUM HOTEL หรือที่พักระดับเทียบเท่า

07.00  –  บริการอาหารเข้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00  –  นำท่านเดินทางสู่ วัดไผ่ล้อม เข้าสักการะสังขารหลวงพ่อพูลในโลงแก้ว เกจิด้านวิปัสนากรรมฐาน นอกจากนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านได้สักการะ อาทิ กุมารทองสมบัติคู่หลวงพ่อพูล พระพิฆเณศวรแกะจากไม้ตะเคียน ท้าวเวสสุวรรณและท้าวเวรมหาราชประทานโชคลาภและความร่ำรวย เป็นต้น

               จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังสนามจันทร์ พระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น การสร้างพระราชวังสนามจันทร์มีมูลเหตุจูงใจมาจากการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์ซึ่ง ทำให้พระองค์ ทรงพอพระราชหฤทัยเมืองนครปฐมเป็น อย่างยิ่ง ทรงเห็นว่าเป็นเมืองที่เหมาะสมสำหรับประทับพักผ่อนเนื่องจากมีภูมิประเทศที่งดงาม ร่มเย็น นอกจากนี้ยังทรงมีพระราชดำริที่ลึกซึ้ง นั่นก็คือ ทรงเห็นว่านครปฐมเป็นเมืองที่มีชัยภูมิ เหมาะสำหรับต้านทานข้าศึกซึ่งจะยกเข้ามาทางน้ำได้อย่างดี จึงตั้งพระทัยที่จะสร้างพระราชวัง สนามจันทร์ไว้สำหรับ เป็นเมืองหลวงที่สอง

12.00  –  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

13.00  –  นำท่านเดินทางเข้าชม วัดพระประโทณเจดีย์ เป็นโบราณสถานซึ่งมีพระเจดีย์เก่าแก่ตามลักษณะของเจดีย์สมัยทวารวดีประดิษฐานอยู่ จึงเป็นวัดที่มีความสำคัญอีกแห่งของนครปฐม ภายในวัดมีเจดีย์จุลประโทณ ประดับภาพปูนปั้นยุคทวาราวดี รูปเรือสำเภาและรูปคนอินเดีย เป็นหลักฐานสำคัญที่สรุปได้ว่าที่นี่เคยเป็นเมืองท่าสำคัญในอดีต

               จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม วัดสามพราน อีกหนึ่งวัดดังของจังหวัดนครปฐม จุดเด่นของวัดแห่งนี้คงหนี้ไม่พ้น มังกรตะกายฟ้าที่พันอยู่รอบตึกสูง 17 ชั้น ซึ่งตึกแห่งนี้ก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ถึง 2 ชั้นเลยทีเดียว ส่วนชั้นอื่นๆ เป็นในส่วนพื้นที่สงฆ์ และชั้นบนสุดจะเปิดเฉพาะวันสำคัญทางพุทธศาสนาเท่านั้น

17.30  –  นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

Share this: