loader image

จันทร์ – ศุกร์: 9:00 – 18:00 

02-676-3663

Smart ทัวร์นครพนม | คณะสร้างบุญเสริมบารมี ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 7วัน 8 พระธาตุ By สายการบินแอร์เอเชีย

วัดพระธาตุนคร ภายในบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุ พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำ และของมีค่าต่างๆ

วัดพระธาตุพนม เชื่อว่าพระธาตุองค์นี้เทวดาพระอาทิตย์เป็นผู้สร้าง ผู้นมัสการจะได้รับอานิสงส์มีบุญบารมี

วัดพระธาตุเรณูนคร  พระคู่บ้านของชาวเรณูนคร

วัดพระธาตุมหาชัย เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุมหาชัยจะประสบแต่ชัยชนะในชีวิตจะเป็นนักประสานสิบทิศโอภาปราศรัยดีค้าขายคล่องพูดจามีคนเชื่อถือ

ราคาเริ่มต้น

13,999฿

มี.ค – พ.ค 2563

฿

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ประตู 2-3

08.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD3398

10.00 น. เดินทางถึงสนามบิน นครพนม พบกับเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

นำท่านสู่ วัดพระธาตุนคร อ.เมือง(หรือวัดมหาธาตุ)ตั้งอยู่ริมฝั่งโขง พระธาตุคู่บุญของผู้ที่เกิดวันเสาร์ มีรูปแบบตามพระธาตุพนมองค์เดิม ภายในบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุ พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำ และของมีค่าต่างๆ จากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาถวายบรรจุเอาไว้ในองค์พระธาตุ พระธาตุแห่งนี้มีเทวดานพเคราะห์ประจำทิศตะวันตกเฉียงใต้ปกปักษ์รักษา เชื่อกันว่าผู้มาสักการะจะได้อานิสงส์ส่งผลให้มีบุญวาสนาเป็นเจ้าคนนายคน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร buffet อาหารเวียดนาม +ไอศครีมเจลลาโต้

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดมรุกขนคร เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของท่านที่เกิดวันพุธกลางคืน

นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุพนม พระธาตุประจำวันเกิดของชาวปีวอกและ เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของชาว วันอาทิตย์ ด้วย   เชื่อว่าพระธาตุองค์นี้เทวดาพระอาทิตย์เป็นผู้สร้าง   ผู้นมัสการจะได้รับอานิสงส์มีบุญบารมี และมีคนให้ความเคารพนับถือ  ร่วมกันห่มผ้าพระธาตุ (ครั้งหนึ่งในชีวิตเข้าไปกราบองค์พระธาตุพนม ผู้ชายที่จะเข้าด้านในสวมชุดขาว)

นำท่านสู่ วัดพระธาตุเรณูนคร  อ.เรณูนคร  เป็นพระธาตุของผู้ที่เกิด วันจันทร์  พระคู่บ้านของชาวเรณูนคร เชื่อกันว่าคนที่เกิดวันจันทร์มักเป็นคนมีเสน่ห์ ใครได้กราบไหว้จะมีรูปงามผ่องใส ตรงกับลักษณะของเทพประจำวันจันทร์ 

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

18.00 น. นำท่านล่องเรือมหานทีศรีโคตรบรูณ์ สัมผัสบรรยากาศสองฟากฝั่งริมแม่น้ำโขง รับประทานอาหารค่ำบนเรือ

20.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ระดับ 4 ดาว       

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 น. นำท่านสู่ วัดพระธาตุมหาชัย อ.ปลาปาก พระธาตุของผู้เกิด วันพุธ เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการ

พระธาตุมหาชัยจะประสบแต่ชัยชนะในชีวิตจะเป็นนักประสานสิบทิศโอภาปราศรัยดีค้าขายคล่องพูดจามีคนเชื่อถือ

นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุศรีคูณ  อ.นาแก  เป็นพระธาตุคู่บุญของชาวเกิด วันอังคาร  ตามตำนานของพระธาตุองค์นี้มีกษัตริย์นักรบเป็นผู้ก่อสร้าง ตรงกับลักษณะของคนที่เกิดวันอังคารซึ่งจะเป็นนักต่อสู้ มีน้ำอดน้ำทนเป็นเยี่ยม เชื่อว่าหากใครได้ไปสักการะจะได้อานิสงส์ มีศักดิ์ศรีทวีคูณ และจะเสริมพลังนักสู้ให้มีจิตใจเข้มแข็งขึ้น

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูไก่ย่าง ส้มตำ ปลาเผา

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุประสิทธิ์ อ.นาหว้า พระธาตุวันเกิดของชาว วันพฤหัสบดี มีตำนานบอกไว้ว่าพระธาตุแห่งนี้มีพระเป็นผู้สร้าง ที่สำคัญพระประธานของวัดอยู่ประจำทิศตะวันตก ตรงกับพระพฤหัสบดีที่อยู่ทิศตะวันตกเช่นกัน เชื่อว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุประสิทธิ์   จะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้สัมฤทธิผลในการปฏิบัติงาน

นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน พระธาตุประจำวันเกิดของชาว วันศุกร์ อยู่ติดริมฝั่งโขงพระธาตุองค์นี้มีสิ่งที่ตรงกับเทพประจำวันศุกร์ คือพระธาตุหันไปทางทิศเหนือของพระธาตุพนม ตรงกับทิศประจำของพระศุกร์ เชื่อกันว่าผู้ที่เกิดวันนี้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รักอิสระรักสวยรักงามผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่ง

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านสบายดี / คิทเช่นโขง

หลังอาหารนำท่านกลับที่พัก

05.45 น.        ทำบุญตักบาตร ใส่บาตรข้าวเหนียวยามเช้าริมฝั่งโขง บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ รับอรุณยามเช้าชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ริมโขง งดงามที่สุดทิวทัศน์นครพนม

06.30 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.30 น. ชม แลนมาร์คนครพนม สักการะองค์พญาศรีสัตตนาคราช สร้างขึ้นตามความเชื่อความศรัทธาของชาวไทยและชาวลาวที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำโขง ที่มีประวัติและเรื่องเล่ามาตั้งแต่สมัยพุทธกาลถึงความศักสิทธิ์และอิทธิฤทธิ์ของพญาศรีสัตตนาคราชที่คอยดูแลปกปักษ์รักษาผู้คนแถบลุ่มแม่น้ำโขงและพระธาตุพนม กิจกรรมลอยกระทงบูชาพญานาค

City tour by สกายแลปทัวร์ เมืองแห่งความสุข “สุขที่สุด@นครพนม” บนถนนสุนทรวิจิตร   เวียดนามอนุสรณ์ และบ้านเก่า “ไทยสามัคคี” หนึ่งในแลนด์มาร์คของเมืองนครพนม

นมัสการพระติ้วพระเทียม ที่วัดโอกาสศรีบัวบาน ตั้งอยู่ริมฝั่งโขง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมาแต่

โบราณ บริเวณกลางวัดมีหอประดิษฐานพระติ้วกับพระเทียมอยู่คู่กัน พระติ้วประทับอยู่ด้านขวาของพระเทียม พระติ้วเป็นพระพุทธรูปปางเพชรมารวิชัย ทำด้วยไม้ติ้วบุทองคำ ขนาดหน้าตักกว้าง 30ซม. สูง60ซม. สร้างโดยเจ้าผู้ครองนครศรีโคตลบรู เมื่อ พ.ศ. 1328 ส่วนพระเทียมมีลักษณะและขนาดเดียวกับพระติ้วสร้างในสมัยพระเจ้าขัตติยวงศา และมีการสมโภชให้พระติ้วและเทียม เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองมาจนถึงปัจจุบัน

ชมพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าฯ หลังเก่า อาคารเก่าแบบเฟรนซ์โคโลเนียล ที่ยังคงความสวยงามและรวบรวมภาพเก่าเล่าเรื่องราวของนครพนม ภาพเก่าเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรจังหวัดนครพนม และชมเฮือนเรือไฟ ชมประวัติความเป็นมาเรื่องราวของการทำเรือไฟในประเพณีไหลเรือไฟ ประเพณีท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวนครพนม

นำท่านชมวัดนักบุญอันนา หนองแสง สร้างขึ้นเมื่อค.ศ.1926 โดยคุณพ่อเอทัวร์ นำลาภ อธิการโบสถ์วัดนักบุญอันนาหนองแสง เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนานาชาติที่มีผู้คนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ สถาปัตยกรรมสวยงามแปลกตา ในช่วงก่อนวันคริสมาสต์ ชาวคริสต์แต่ละชุมชนและประดิษฐ์ดาวรูปแบบต่างๆแล้วแห่งมารวมกันที่นี่แวะพักดื่มกาแฟ ร้าน76A ตึกคลาสิคสไตล์โคโรเนียล (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม)

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านเตี๋ยวเต็มโต๊ะ

บ่าย แวะซื้อของฝาก หมูยอ กาละแม ปลาส้ม กุนเชียง

นำท่านสู่อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ บนเนื้อที่7ไร่ เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ประธานโฮจิมินห์ รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาตร์ ซึ่งเปิดเป็นทางการ พศ.2559 ทางการเวียดนามได้มอบเงินจำนวน 45ล้านบาท ให้จังหวัดนครพนมและสมาคมไทยเวียดนามเพื่อทำการก่อสร้างอนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ ภายในประกอบด้วย ซุ้มประตูอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ อาคารรูปปั้นเคารพประธานโฮจิมินห์ อาคารจัดแสดงภาพชีวประวัติและหุ่นขี้ผึ้ง จำลองประธานโฮจิมินห์ อาคารจำหน่ายของที่ระลึก บ้านพักจำลอง

15.00 น. เดินทางสู่สนามบินนครพนม

16.50 น. นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3397

18.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Share this: