จันทร์ – ศุกร์: 9:00 – 18:00 

02-676-3663

Smart ทัวร์ในประเทศ | ทัวร์ดำน้ำเกาะห้อง-เกาะเหลาลาดิง จ.กระบี่ 3 วัน 2 คืน โดยไลอ้อนแอร์

วัดถ้ำปราสาทนาฬาคิริง อุโบสถช้างแห่งเดียวในไทย สร้างเป็นรูปทรงช้างหมอบ ชูง่วง 

เกาะห้อง จุดเด่นของเกาะคือ ลากูน ที่เกิดขึ้นจากหน้าผาหินปูนสูง โอบล้อมทะเลสีเขียวมรกต

วัดถ้ำเสือ ว่ากันว่าในอดีตวัดแห่งนี้มีเสืออาศัยอยู่ และภายในถ้ำยังปรากฏหินธรรมชาติลักษณะคล้ายอุ้งเท้าเสือ

วัดมหาธาตุวชิรมงคล ชมพระมหาธาตุเจดีย์ ที่สร้างให้มีความคล้ายกับพระมหาโพธิเจดีย์ พุทธคยา ประเทศอินเดีย

ราคาเริ่มต้น

17,999฿

24 – 26 เม.ย.22 – 24 พ.ค.12 – 14 มิ.ย.26 – 28 มิ.ย.
04 – 06 ก.ค.17 – 19 ก.ค.24 – 26 ก.ค.07 – 09 ส.ค.
28 – 30 ส.ค.   
฿

05.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ประตู 2-3

08.25 น. นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ โดย สายการบินไลออนแอร์ เที่ยวบินที่ SL802

09.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ จังหวัดกระบี่ เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ เพื่อนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเฉ้งจุ้ยจ้อซู้ก๋ง ศาลเจ้าที่ก่อตั้งก่อตั้งมานานกว่า 140ปี เป็นศาลเจ้าที่เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลกินเจที่ยิ่งใหญ่ทุกปี

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน

บ่าย นำทุกท่าน เดินทางสู่ วัดมหาธาตุวชิรมงคล หรือ วัดบางโทง ให้ท่านได้ชมพระมหาธาตุเจดีย์ ที่สร้างให้มีความคล้ายกับพระมหาโพธิเจดีย์ พุทธคยา ประเทศอินเดีย มีความสูง 95 เมตร สวยงามสง่าอยู่กลางวัด สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยรอบระเบียงรายมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่จำนวนมากพร้อมทั้งการแกะสลักที่สวยงามลวดลายวิจิตรบรรจง

นำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำปราสาทนาฬาคิริง  ชมอุโบสถช้างนาฬาคิริง อุโบสถช้างแห่งเดียวในไทย สร้างเป็นรูปทรงช้างหมอบ ชูง่วง ด้านในชมภาพเขียนรูปช้างในความเชื่อ และวิถีชีวิตของช้างกับคน จากนั้นเดินเที่ยวชมในบริเวณวัดที่มีจุดถ่ายรูปอีกมากมาย

เย็น บริการอาหารเย็น

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก BEYOND RESORT KRABI หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านนั่งเรือสปีดโบ้ท (PRIVATE BOAT) สู่ เกาะห้อง เป็นหนึ่งในป่าเกาะ จังหวัดกระบี่ที่มีเกาะอยู่มากมายนับร้อยเกาะ จุดเด่นของเกาะคือ ลากูน ที่เกิดขึ้นจากหน้าผาหินปูนสูง โอบล้อมทะเลสีเขียวมรกต

เกาะผักเบี้ย-เกาะไร่ เกาะเล็กๆ ที่ให้ท่านได้พักผ่อน และลงเล่นน้ำ

เกาะเหลาลาดิง หรือ เกาะพาราไดซ์ เป็นเกาะที่ถูกซ่อนโดย ธรรมชาติแต่แฝงไว้ด้วยความสวยงามของหาดทรายและความเงียบสงบเป็นส่วนตัว ภายในเกาะมีหาดทรายละเอียด มีปลาและปะการังที่สวยงาม ให้ทุกท่านได้เล่นน้ำอย่างเพลิดเพลิน

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (มินิบุฟเฟต์) พร้อมน้ำดื่ม และ ผลไม้

บ่าย พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเกาะห้อง

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ

เย็น บริการอาหารเย็น

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก BEYOND RESORT KRABI หรือเทียบเท่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

CAFE 8.98 AT KRABI TOWN ร้านกาแฟที่โปร่งโล่งสบาย มีมุมถ่ายรูปให้เลือกสรรมากมาย พร้อมรับเครื่องดื่มและขนมเค้ก

นำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง ที่มาของชื่อ สันนิษฐานว่าในอดีตวัดแห่งนี้มีเสืออาศัยอยู่ และภายในถ้ำยังปรากฏหินธรรมชาติลักษณะคล้ายอุ้งเท้าเสือ ส่วนที่กลายเป็นวัดนั้น คลาดว่าน่าจะมาจากมีพระธุดงส์ที่มาปฏิบัติรรม ณ บริเวณแห่งนี้ และมีชาวบ้านตามมากราบไหว้ศรัทธาจึงเกิดเป็นวัดขึ้น ภายในวัดยังมี รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม สูง 5 เมตร ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติ มาสักการะขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดแห่งนี้ อีกด้วย

กลางวัน บริการกลางวัน

นำทุกท่านเดินทางสู่ สระมรกต ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปกับสระน้ำสีเขียวมรกตที่สวยงาม เป็นสระน้ำสวยใสกลางใจป่าที่มีน้ำใส เป็นสีเขียวอมฟ้า เปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลาและสภาพแสง สระมรกตกำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อนลักษณะเป็นสระ น้ำร้อน 3 สระ ได้แก่ สระแก้ว สระมรกต และ สระน้ำผุด น้ำใสเป็นสีเขียวมรกต มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส รอบๆ บริเวณเป็นป่าร่มรื่นเขียวครึ้มมี พรรณไม้ที่น่าสนใจ

สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่

17.25 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดย สายการบินไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL813

18.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Share this: