จันทร์ – ศุกร์: 9:00 – 18:00 

02-676-3663

Smart ทัวร์ในประเทศ | KRABI UNSEEN THAILAND 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ดำน้ำสี่เกาะ

“UNSEEN IN THAILAND” หรือที่เรียกว่า ทะเลแหวก

สัมผัส UNSEEN อีกโลกที่สระมรกต

พิชิตบันไดสูง 1,237 ขั้น ณ วัดถ้ำเสือ

ราคาเริ่มต้น

14,900฿

เมษายน
01 – 04 พ.ค.22 – 24 พ.ค.12 – 14 มิ.ย.26 – 28 มิ.ย.
04 – 06 ก.ค.17 – 19 ก.ค.24 – 26 ก.ค.07 – 09 ส.ค.
28 – 30 ส.ค.04 – 06 ก.ย.25 – 27 ก.ย.09 – 11 ต.ค.
25 – 27 ต.ค.   
฿

06.00 น. คณะเดินทางทุกท่านพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ภายในประเทศ เคาเตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง นำท่านเช็คอินและโหลดสัมภาระ

08.55 น. นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ จังหวัดกระบี่  โดย สายการบินแอร์เอเชีย (AIR ASIA) เที่ยวบินที่ FD 3229 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

10.20 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ จังหวัดกระบี่ รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำทุกท่านเดินทางไปยังสู่ท่าเรือและออกเดินทางสู่ น้ำตกร้อน สายน้ำแร่ธรรมชาติที่เกิดจากตาน้ำใต้พิภพ ไหลผ่านลำธารและตกลงมาเป็นชั้นน้ำตกหินปูนเล็ก ๆ ที่น้ำนั้นมีอุณหภูมิเพียง 30 – 35 องศา เหมาะกับการแช่เพื่อสุขภาพซึ่งที่นั้นเปรียบได้กับ สปาแห่งธรรมชาติ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำทุกท่าน เดินทางสู่ อำเภอคล่องท่อม เขตรักษาพันธ์สัตย์ป่า เขาปะ – บางครามเพลิดเพลินกับเส้นทางธรรมชาติ สระมรกต สระน้ำสวยใสกลางป่าใหญ่ ต้นกำเนิดจากตาน้ำใต้ดินไหลผ่านชั้นหินปูนแล้วตกตะกอน จึงทำให้มองเป็นสีเขียวมรกต สนุกสนานกับการเล่นน้ำ

(กรณีเล่นน้ำ กรุณาเตรียมชุดสำหรับเปลี่ยนหลังเล่นน้ำ)

จากนั้นนำท่านดื่มด่ำกับคาเฟ่ท่ามกลางธรรมชาติ ต้นไม้ใหญ่รายล้อม บรรยากาศร่มรื่นสุดแสนจะโรแมนติกสำหรับคู่รัก อบอุ่นกับคนในครอบครัว และเฮฮากันกับเพื่อนฝูง คาเฟ่อยู่ติดริมธารเล็กๆและด้วยความที่ต้นไม้เยอะเลยตั้งชื่อร้าน “บ้านต้นไม้” และยังมีบริเวณด้านหลังซึ่งติดกับริมธาร

ถึงเวลาอันสมควร นำท่านนั่งเรือสู่ที่พักบนหาดไร่เลย์ แซน ซี รีสอร์ท ท่านจะพบกับบรรยากาศความเป็นส่วนตัวและมีความสวยงามโดยโรงแรมที่พักติดหาดไร่เลย์ทาฝั่งตะวันตก จากนั้นให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (ทางที่พักมีสระว่ายน้ำกลางแจ้ง ท่านสามารถลงเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำของที่พักได้ตามอัธยาศัย)           

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของที่พัก

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ SAND SEA RESORT หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

นำท่านนั่งเรือสู่ ถ้ำพระนาง ชมความงามของถ้ำพระนาง ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเรือ หาดถ้ำพระนาง อยู่ในเขต ต.อ่าวนาง จะกระบี่  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในโปรแรกมท่องเที่ยว ทัวร์สี่เกาะ เกาะปอดะ เกาะทับ(ทะเลแหวก) เกาะไก่ และ หาดถ้ำพระนาง ที่นี่คือ 1 ใน ไฮไลท์แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของกระบี่ มุมอัศจรรย์มุมนี้ต้อง เดินลึกเข้าไปจนสุดชายหาด อันเป็นที่ตั้งของ ถ้ำพระนาง ด้วยเป็นที่สถิตของ พระนางอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวเรือแถบนี้เคารพสักการะ มุมมองนี้เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด คือเมื่อเข้าไปอยู่ภายในถ้ำมองออกมาจะเห็นปากโพรงถ้ำ มีหินย้อยลงมาเป็นฉากระย้า สวยงาม มีท้องทะเลกว้างและเกาะน้อยใหญ่เรียงรายในยามพระอาทิตย์ตก จะเป็นมุมมองสวยงามแปลกตา น่าทึ่งที่สุดแห่งหนึ่ง ในเมืองไทย บรรยากาศในช่วงเวลากลางวัน ณ อ่าวถ้ำพระนาง แห่งนี้จะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะไก่ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการดำน้ำดูปะการัง ปลาหลากหลายสายพันธุ์ หลากสีสัน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มินิบุฟเฟต์) พร้อมน้ำดื่ม และ ผลไม้

บ่าย นำท่านชม“UNSEEN IN THAILAND” เรียกว่า ทะเลแหวก ซึ่งเชื่อมติดต่อกันทั้ง 3 เกาะด้วยกันระหว่าง เกาะไก่ เกาะทับ และ เกาะหม้อ อิสระให้ทุกท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

**หมายเหตุ: ทะเลแหวกเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับระดับน้ำในแต่ละวันเมื่อน้ำลดจะเป็นสันทรายให้เดินบนสันทรายข้ามไปอีกเกาะได้**

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เกาะปอดะ อิสระให้ท่านได้เดินเล่น ถ่ายรูปหรือ เล่นน้ำบริเวณชายหาดตามอัธยาศัย เกาะปอดะ เกาะสวยแห่งทะเลกระบี่ เกาะยอดนิยมที่หาดทรายนุ่ม ขาวละเอียด บริเวณชายฝั่งของเกาะ เป็นเกาะเอกชนที่ยังคงความงดงามของธรรมชาติ เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของการเที่ยวทะเล กระบี่ โดยเกาะปอดะแห่งนี้ตั้งอยู่ในทะเลด้านหน้าอ่างนาง อยู่ห่างจากฝั่งอ่าวนางประมาณ 8 กิโลเมตรหาก ยืนอยู่ริมหาดที่ อ่าวนาง หรือ หาดพนรัตน์ธารา แล้วมองออกไปในทะเลจะเห็นหมู่เกาะเล็กใหญ่กระจุกตัวอยู่ในบริเวณใกล้ๆ กัน เกาะใหญ่ที่สุดในนั้นคือเกาะปอดะ เกาะใกล้ๆ กันได้แก่เกาะทับ เกาะหม้อ เกาะไก่ ซึ่งเป็น 4 เกาะไฮไลท์สำหรับการท่องทะเลกระบี่

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของที่พัก

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ SAND SEA RESORT หรือเทียบเท่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ลานปูดำ หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ “อนุสาวรีย์ปูดำ” เพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ตั้งอยู่ที่ท่าเรือขนาบน้ำ จุดตรงนี้เป็นจุดชมวิวชั้นดีของเมืองกระบี่ เพราะสามารถมองเห็นเขาขนาบน้ำ ภูเขาสองลูกที่ตั้งอย่างโดดเด่นริมแม่น้ำกระบี่ และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ด้วย ใกล้ๆกับประติมากรรมปูดำ จะมี “อนุสาวรีย์นกออก” หรือนกอินทรี นกประจำถิ่นที่นี่ สาเหตุที่สร้างอนุสาวรีย์เป็นรูปปูดำและนกออกเพราะทั้งสองสิ่งนี้ถือเป็นสัตว์ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองกระบี่

นำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง ที่มาของชื่อ สันนิษฐานว่าในอดีตวัดแห่งนี้มีเสืออาศัยอยู่ และภายในถ้ำยังปรากฏหินธรรมชาติลักษณะคล้ายอุ้งเท้าเสือ บริเวณวัดคาดว่าน่าจะมาจากมีพระธุดงค์ที่มาปฏิบัติธรรม ณ บริเวณแห่งนี้ และมีชาวบ้านตามมากราบไหว้ศรัทธาจึงเกิดเป็นวัดขึ้น ภายในวัดยังมี รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม สูง 5 เมตร ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติมาสักการะขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดแห่งนี้ อีกด้วย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำทุกท่านเดินทางสู่ ร้านจี้ออ ของฝากกระบี่ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่

16.30 น. เดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย (AIR ASIA) เที่ยวบินที่ FD 3221

18.05 น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Share this: