จันทร์ – ศุกร์: 9:00 – 18:00 

02-676-3663

Smart ทัวร์ในประเทศ | นครพนม - ท่าแขก 3วัน 2คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย

พระธาตุเรณูนคร เชื่อกันว่าคนที่เกิดวันจันทร์มักเป็นคนมีเสน่ห์ ใครได้กราบไหว้จะมีรูปงามผ่องใส

วัดพระธาตุพนม  เชื่อว่าพระธาตุองค์นี้เทวดาพระอาทิตย์เป็นผู้สร้าง   ผู้นมัสการจะได้รับอานิสงส์มีบุญบารมี

พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าฯ หลังเก่า อาคารเก่าแบบเฟรนซ์โคโลเนียล ที่ยังคงความสวยงามและภาพเก่าของนครพนม

พระธาตุนคร มีรูปแบบตามพระธาตุพนมองค์เดิม ภายในบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุ พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำ

ราคาเริ่มต้น

14,999฿

27 – 29 มี.ค.24 – 26 เม.ย.22 – 24 พ.ค.12 – 14 มิ.ย.
26 – 28 มิ.ย.04 – 06 ก.ค.17- 19 ก.ค.24- 26 ก.ค.
07- 09 ส.ค.28- 30 ส.ค.  

 

฿

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ประตู 2-3

08.30 น. ออกเดินทางโดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3398

10.00 น. เดินทางถึง สนามบินนครพนม พบกับเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

นำท่านสู่ วัดพระธาตุนคร อ.เมือง(หรือวัดมหาธาตุ)ตั้งอยู่ริมฝั่งโขง พระธาตุคู่บุญของผู้ที่เกิดวันเสาร์ มีรูปแบบตามพระธาตุพนมองค์เดิม ภายในบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุ พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำ และของมีค่าต่างๆ จากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาถวายบรรจุเอาไว้ในองค์พระธาตุ พระธาตุแห่งนี้มีเทวดานพเคราะห์ประจำทิศตะวันตกเฉียงใต้ปกปักษ์รักษา เชื่อกันว่าผู้มาสักการะจะได้อานิสงส์ส่งผลให้มีบุญวาสนาเป็นเจ้าคนนายคน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร BUFFET อาหารเวียดนาม + ไอศกรีมเจลลาโต้

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดมรุกขนคร เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของท่านที่เกิดวันพุธกลางคืน

นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุพนม พระธาตุประจำวันเกิดของชาวปีวอกและ เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของชาว วันอาทิตย์ ด้วย   เชื่อว่าพระธาตุองค์นี้เทวดาพระอาทิตย์เป็นผู้สร้าง   ผู้นมัสการจะได้รับอานิสงส์มีบุญบารมี และมีคนให้ความเคารพนับถือ  ร่วมกันห่มผ้าพระธาตุ (ครั้งหนึ่งในชีวิตเข้าไปกราบองค์พระธาตุพนม ผู้ชายที่จะเข้าด้านในสวมชุดขาว)

นำท่านสู่ วัดพระธาตุเรณูนคร  อ.เรณูนคร  เป็นพระธาตุของผู้ที่เกิด วันจันทร์  พระคู่บ้านของชาวเรณูนคร เชื่อกันว่าคนที่เกิดวันจันทร์มักเป็นคนมีเสน่ห์ ใครได้กราบไหว้จะมีรูปงามผ่องใส ตรงกับลักษณะของเทพประจำวันจันทร์ 

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง หรือเทียบเท่า

18.00 น. บริการอาหาร ณ ร้านอาหาร คิทเช่นโขง /สบายดี /เตี๋ยวเต็มโต๊ะ หลังอาหารเดินทางกลับที่พัก 

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรมที่พัก

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม – คำม่วน) ซึ่งเปิดให้ใช้เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2554 สู่แขวงคำม่วน สปป.ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย

นำท่านชม วัดศรีโคตรบอง อายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยที่ยังใช้ชื่อเมืองว่าศรีโคตรบูรณ์ ภายในเป็นที่ตั้งขององค์พระธาตุ ชาวบ้านเชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้านันทเสนแห่งเมืองศรีโคตรบูรณ์

นำท่านชม ย่านเมืองเก่า ซึ่งเป็นอาคารเก่าสถาปัตยกรรมสไตล์เฟร้นช์โคโลเนียล ร่องรอยอดีตเมืองขึ้นของฝรั่งเศส

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ทานที่ลาว)

บ่าย  นำท่านชมความงดงามของหินงอกหินย้อย ถ้ำนางแอ่น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าฝรั่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ท่าฝรั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโดน สายน้ำที่ไหลผ่านจะแลเห็นเป็นสีครามยาวกว่า20กม. น้ำสีครามนั้นไหลออกจากภูเขาหินปูน ที่รียกว่าขุนโดน ท่านได้สัมผัสธรรมชาติและความงดงามของแม่น้ำโดน (ไม่รวมค่าพายเรือพายัค)

16.00 น. นำท่านเดินทางกลับนครพนม ถนนคนเดินซึ่งจะเปิดทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์

18.00 น. บริการอาหารค่ำ ร้านสบายดี /ร้านคิทเช่นโขง /เตี๋ยวเต็มโต๊ะ หลังอาหารกลับที่พัก

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง หรือเทียบเท่า

05.45 น. ทำบุญตักบาตร ใส่บาตรข้าวเหนียวยามเช้าริมฝั่งโขง บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ

รับอรุณยามเช้าชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ริมโขง งดงามที่สุดทิวทัศน์นครพนม

06.30 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.30 น. ชม แลนมาร์คนครพนม สักการะองค์ พญาศรีสัตตนาคราช สร้างขึ้นตามความเชื่อความศรัทธาของชาวไทยและชาวลาวที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำโขง ที่มีประวัติและเรื่องเล่ามาตั้งแต่สมัยพุทธกาลถึงความศักสิทธิ์และอิทธิฤทธิ์ของพญาศรีสัตตนาคราชที่คอยดูแลปกปักษ์รักษาผู้คนแถบลุ่มแม่น้ำโขงและพระธาตุพนม กิจกรรมลอยกระทงบูชาพญานาค

City tour by สกายแลปทัวร์ เมืองแห่งความสุข “สุขที่สุด@นครพนม” บนถนนสุนทรวิจิตร   เวียดนามอนุสรณ์ และบ้านเก่า “ไทยสามัคคี” หนึ่งในแลนด์มาร์คของเมืองนครพนม

นมัสการพระติ้วพระเทียมที่ วัดโอกาสศรีบัวบาน ตั้งอยู่ริมฝั่งโขง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณ บริเวณกลางวัดมีหอประดิษฐานพระติ้วกับพระเทียมอยู่คู่กัน พระติ้วประทับอยู่ด้านขวาของพระเทียม พระติ้วเป็นพระพุทธรูปปางเพชรมารวิชัย ทำด้วยไม้ติ้วบุทองคำขนาดหน้าตักกว้าง 30ซม.สูง60ซม. สร้างโดยเจ้าผู้ครองนครศรีโคตลบรู เมื่อพศ.1328 ส่วนพระเทียมมีลักษณะและขนาดเดียวกับพระติ้วสร้างในสมัยพระเจ้าขัตติยวงศา และมีการสมโภชให้พระติ้วและเทียม เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองมาจนถึงปัจจุบัน

ชม พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าฯ หลังเก่า อาคารเก่าแบบเฟรนซ์โคโลเนียล ที่ยังคงความสวยงามและรวบรวมภาพเก่าเล่าเรื่องราวของนครพนม ภาพเก่าเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรจังหวัดนครพนม และชมเฮือนเรือไฟ ชมประวัติความเป็นมาเรื่องราวของการทำเรือไฟในประเพณีไหลเรือไฟ ประเพณีท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวนครพนม

นำท่านชม วัดนักบุญอันนา หนองแสง สร้างขึ้นเมื่อค.ศ.1926 โดยคุณพ่อเอดัวร์ นำลาภ อธิการโบสถ์วัดนักบุญอันนาหนองแสง เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนานาชาติที่มีผู้คนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ สถาปัตยกรรมสวยงามแปลกตา ในช่วงก่อนวันคริสมาสต์ ชาวคริสต์แต่ละชุมชนและประดิษฐ์ดาวรูปแบบต่างๆแล้วแห่งมารวมกันที่นี่

แวะพักดื่มกาแฟ ร้าน76A ตึกคลาสิคสไตล์โคโรเนียล (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม)

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านสามอนงค์ (ไก่ย่าง ส้มตำ ปลาเผา )

บ่าย แวะซื้อของฝาก หมูยอ กาละแม ปลาส้ม กุนเชียง

นำท่านสู่ อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ บนเนื้อที่7ไร่ เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ประธานโฮจิมินห์ รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาตร์ ซึ่งเปิดเป็นทางการ พศ. 2559 ทางการเวียดนามได้มอบเงินจำนวน 45 ล้านบาท ให้จังหวัดนครพนมและสมาคมไทยเวียดนามเพื่อทำการก่อสร้างอนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ ภายในประกอบด้วย ซุ้มประตูอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ อาคารรูปปั้นเคารพประธานโฮจิมินห์ อาคารจัดแสดงภาพชีวประวัติและหุ่นขี้ผึ้ง จำลองประธานโฮจิมินห์ อาคารจำหน่ายของที่ระลึก บ้านพักจำลอง

15.00 น. เดินทางสู่ สนามบินนครพนม

16.50 น. นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3397

18.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Share this: