loader image

จันทร์ – ศุกร์: 9:00 – 18:00 

02-676-3663

Smart ทัวร์ในประเทศ | เยือนเมืองคอน “ขอพร ไอ้ไข่” สูดโอโซนที่คีรีวง 2 วัน 1 คืน
(สายการบิน ไทยสมายล์)

HILIGHT PROGRAM

  • สักการะศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
  • ขอพรไอ้ไข่ วัดเจดีย์ ที่กาลังโด่งดัง “ขอได้ ไหว้รับ”
  • สูดโอโซนเมืองใต้ ณ หมู่บ้านคีรีวง
  • สักการะพระธาตุ เมืองคอน 

ราคาเพียง 6,990.-

กำหนดการเดินทาง

11-12 ตุลาคม 2563

คอนเฟิร์มเดินทาง 6 ท่าน !!

05.00  –  คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 4  เคาน์เตอร์ D พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก                ด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร

07.00  –  นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทยโดย สายการบินไทย สมายล์ (THAI SMILE) เที่ยวบินที่ WE233

08.25  –  คณะเดินทางถึง สนามบินนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว นำคณะเดินทางสู่ วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) สถานที่ตั้งวัดเจดีย์ในปัจจุบันนั้นเมื่อก่อนได้มี หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ดังสายปักษ์ใต้ได้เดินทางกลับจากกรุงศรีอยุธยา และมาเดินธุดงค์ อยู่บริเวณนั้นเพื่อพักแรมส่วนไอ้ไข่นั้นอายุประมาณ 9 – 10 ขวบเป็นลูกศิษย์ซึ่งติดตามหลวงปู่ทวดมา เมื่อหลวงปู่ทวดมาถึงสถานที่ดังกล่าวกลับพบว่ามีทรัพย์สมบัติ และ ศาสนสถานนั้นเป็นสถานที่ ที่สำคัญมากจึงได้ให้ ไอ้ไข่ สิงสถิตเฝ้าทรัพย์สมบัติและสถานที่ดังกล่าว ณ ที่นั้น และหมู่บ้านนั้นภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “หมู่บ้านโพธิ์เสด็จ” จวบเท่าปัจจุบัน และตามคำบอกเล่ายังกล่าวเน้นคำว่า “สัตย์จะ” เป็นเรื่องสำคัญมากเท่าที่ประสบและเจอมาเมื่อบนบานศาลกล่าวอะไร ก็ต้องนำสิ่งของนั้นมาแก้บนด้วย สมดั่งคำร่ำลือ “ขอได้ ไหว้รับ” อย่างแน่นอน โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย การบนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคลาภ และการค้าขายให้เป็นตามเป้าหมาย หากได้ตามเป้าหมายที่บนบาลเอาให้ ก็มีผู้เลื่อมใสศรัธทานำของแก้บน เช่น ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่างๆ และจุดประทัด จนเกิดเป็นภูเขาประทัดย่อมๆ บ่งบอกถึงความศรัทธาที่มีไอ้ไข่ จนปัจจุบันมีผู้คนหลั่งไหลไปทำบุญที่วัดเจดีย์ เพื่อที่จะได้บนบาลศาลกล่าวกับไอ้ไข่เป็นจำนวนมาก

              (การขอพร ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ : ธูป 3 ดอก บนได้ ไหวัรับ)

              (เมื่อคำขอพรสำเร็จตามเป้าแล้วแก้บนด้วยของที่บนบานไว้ และจุดธูป 1 ดอก)

              (ตามความเชื่อของที่ไอ้ไข่ชอบ : ขนมเปี๊ยะ น้ำแดง ชุดทหาร ไก่ปูนปั้น หนังสติ๊กและการจุดประทัด)

12.00  –  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

13.00  –  นำท่านเดินทาง สู่ MOON COFFEE & ROTI คาเฟ่บรรยากาศดีๆ ที่ตั้งอยู่ริมทะเลมีระเบียงยื่นออกไปนอกตัวร้านให้ท่านได้นั่งจิบเครื่องดื่มชิลๆ รับลมทะเล                    สูดอากาศสดชื่นจนเต็มปอด และยังสามารถเดินลงไปถ่ายภาพคู่กับโขดหินด้านล่างได้อีกด้วย (ไม่รวมค่าเครื่องดื่มในรายการทัวร์)

               จากนั้นนำท่านเข้าสักการะ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานหลักเมือง ประกอบด้วยอาคาร ๕ หลัง หลังกลางเป็นที่ประดิษฐานของศาลหลักเมืองซึ่งออกแบบให้มีลักษณะคล้ายศิลปะศรีวิชัย เรียกว่าทรงเหมราชลีลา ส่วนอาคารเล็กทั้งสี่หลัง ถือเป็นบริวารสี่ทิศ เรียกว่า ศาลจตุโลกเทพ ประกอบด้วยพระเสื้อเมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมือง และศาลพรบันดาลเมือง ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ใน พ.ศ. ๒๕๔๒ องค์เสาหลักเมืองทำด้วยไม้ตะเคียนทองที่ได้มาจากภูเขายอดเหลืองอันเป็นภูเขาลูกหนึ่งในทิวเขานครศรีธรรมราช ส่วนบนของเสาเป็นรูปจตุคามรามเทพ (สี่พักตร์)

17.00  –  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

18.00  –  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ TWIN LOTUS HOTEL หรือที่พักระดับเทียบเท่า

07.00  –  บริการอาหารเข้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00  –  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคีรีวง ทัศนียภาพแห่งธรรมชาติ เพราะคีรีวงตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้และสายน้ำ ให้ท่านถ่ายรูปซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์กของหมู่บ้าน เช่น สะพานบ้านคีรีวง เป็นจุดแลนด์มาร์กสำคัญที่ไม่ว่าใครก็ต้องมาถ่ายรูป ชมวิวหนานหินท่าหาบนสะพานแขวน–ท่าหา เป็นสะพานแขวนเล็กๆ ล้อมรอบด้วยวิวป่าเขาตลาดบ้านคีรีวง

12.00  –  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านขนมจีนเส้นสดป้าเขียว

13.00  –  นำท่านเดินทางสู่ ณ บ้านเล็กกลางหุบเขา คาเฟ่  จิบเครื่องดื่มเย็นๆ แล้วนอนชิลบนเปลตาข่ายชมวิวภูเขา ต้นไม้และสายน้ำ บอกได้เลยว่าบรรยากาศเป็นธรรมชาติมากๆ ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจกันอย่างเต็มที่ (ไม่รวมค่าเครื่องดื่มในรายการทัวร์)

              จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ที่ชาวนครเรียกว่า วัดพระธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นมิ่งขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชน ทั้งหลาย สัญลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จักกันแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องจากเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ และยังมีศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ให้ท่านได้เลือกซื้อติดไม้ติดมือกลับไปฝากญาติสนิท มิตรสหาย อีกด้วย

16.30  –  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

18.55  –  นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบินไทย สมายล์ (THAI SMILE) เที่ยวบินที่ WE236

20.20  –  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

Share this: