จันทร์ – ศุกร์: 9:00 – 18:00 

02-676-3663

Smart ทัวร์ในประเทศ | ธรรมดาโลกไม่จำ เกาะช้าง LUXURY 5 วัน 4 คืน

โบกมือลาเมืองกรุงฯ สู่เกาะช้าง พักผ่อนเต็มรูปแบบ

นั่งกอนโดร่าเมืองไทย ชมอ่าวสลักเพ็ช

สนุกสนามกับ กิจกรรม ADVETURE กว่า 40 ฐาน

ดำน้ำชมปะการัง 5 เกาะ ไฮไล ของหมู่เกาะช้าง

ราคาเริ่มต้น

16,900฿

10-14 เมษายน 2563

฿

07.30 น. คณะเดินทาง พร้อมกันที่จุดนัดพบ เอกมัยเกตเวย์ พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ

08.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดตราด ประเทศไทย โดยรถตู้ปรับอากาศขนาด 9 ที่นั่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที ระหว่างทางแวะเข้าห้องน้ำเป็นระยะ) บริการอาหารว่างแบบ SET BOX ระหว่างเดินทาง   

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสักการะ อนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง จัดสร้างขึ้นบริเวณชายทะเลแหลมงอบ มีอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  ผันพระพักตร์ไปยังบริเวณยุทธนาวีเกาะช้าง มีการจัดบริเวณและอาคารพิพิธภัณฑ์คล้ายเรือรบ ด้านในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงข้อมูลประวัติศาสตร์ของกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประวัติการสู้รบของกองทัพเรือไทยกับกองกำลังเรือรบของฝรั่งเศส รอบๆ บริเวณอนุสรณ์สถานแห่งนี้ ได้จัดให้เป็นสวนสำหรับพักผ่อน ไว้นั่งชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามติดกับทะเล มองเห็นหมู่เกาะต่าง ๆโดยเฉพาะเกาะช้าง นอกจากนี้ในวันที่ 17-21 มกราคมของทุกปี จะมีการฉลองเพื่อระลึกถึงการทำยุทธนาวีของกองทัพเรือไทย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ เพื่อเปลี่ยนอิริยาบทจากนั่งรถเป็นนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามสู่ เกาะช้าง หากท่านโชคดีอาจจะได้เห็นโลมาปรากฎตัวให้ท่านเห็นอีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมง

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ AWA RESORT KOH CHANG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ TREE TOP ADVENTURE PARK สถานที่สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการผจญภัย ท่านจะได้พบกับกิจกรรมการผจญภัยบนต้นไม้ เดินทางจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่ง ด้วยสะพานเชื่อมหลายรูปแบบต่าง ๆ กันพร้อมอุปกรณ์เซฟตี้ที่ปลอดภัย และฐานผจญภัยกว่า 40 ฐานบนเนื้อที่ 5 ไร่ริมทะเล ท่านจะได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่เหมือนใคร

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางเข้าชม บ้านรักกะลา ร้านของที่ระลึกสุดน่ารักบนเกาะช้าง กลุ่มโอท็อปชุมชมที่จับเอา กะลา วัสดุเหลือใช้มาออกแบบเพิ่มมูลค่า จนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ที่นอกจากจะเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนแล้ว ยังประดิษฐ์เป็นของแต่งบ้านต่าง เช่น โคมไฟ ตะเกียง เครื่องประดับ รวมไปถึงตุ๊กตาต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อหาเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับไปฝากทางบ้านอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเปลี่ยนอิริยาบถโดย  นั่งเรือกอนโดร่าเมืองไทย ถือเป็นอีก 1 ไฮไลท์ของเกาะช้าง โดยกิจกรรมนี้เป็นการนั่งเรือชมป่าโกงกางโดยเรือ 1 ลำ สามารถนั่งได้ 4 ท่าน โดยมีชาวบ้านเป็นคนพายให้ ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศสุดคลาสสิคของธรรมชาติระหว่างการล่องเรือ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ AWA RESORT KOH CHANG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือของโรงแรม เพื่อนำท่านเดินทางไปดำน้ำดูปะการัง(SNORKELING) โดยเรือสปีทโบ้ท เริ่มจากเกาะนก หมู่เกาะรัง เกาะมะปริง เกาะยักษ์ และเกาะหวาย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการดำน้ำดูปะการัง สนุกสนานกับการให้อาหารฝูงปลา และเก็บภาพความประทับใจบนชายหาดที่สวยงาม บนเรือมีอุปกรณ์ดำน้ำตื้นและเสื้อชูชีพให้บริการ มีเจ้าหน้าที่คอยรักษาความปลอดภัยอีกด้วย นอกจากนี้ยังมี ของว่าง ผลไม้ และน้ำให้บริการท่าน

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ บนชายหาด

บ่าย ให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรมดำน้ำกันต่อ

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ AWA RESORT KOH CHANG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม **อาหารค่ำมื้อพิเศษ ณ ห้องอาหารของโรงแรม**

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เดินเล่นเก็บภาพความประทับใจหน้าหาดของโรงแรม

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบางเบ้า จากบริเวณที่จอดรถ เดินเลี้ยวขวามาจะเห็นทางเข้าสู่ท่าเรือบางเบ้า  โดยจะเป็นถนนคนเดินเลนเดียวทอดตามแนวแหลมที่ยื่นออกไปในทะเล เปิดเป็นตลาด “BANG BAO PLAZA” ที่บริเวณสองข้างทางติดกับทางเดินหลักนั้นต่างก็ขายสินค้าต่าง ๆ โดยมากเป็นของที่ระลึก เสื้อผ้า งานฝีมือ อุปกรณ์ดำน้ำ / SNORKELING และอาหารแห้งต่าง ๆทั้งกุ้งแห้ง ปลาหมึกแห้ง กะปิ ขนมขบเคี้ยว นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารทะเล ร้านอาหารประเภทต่าง ๆ อาหารแผงลอยแบบ STREET FOOD รวมถึงบริษัททัวร์ที่พาดำน้ำ เที่ยวเกาะ และที่พักแบบโฮมสเตย์ เรียงรายยาวไปจนถึงสะพานที่เป็นท่าจอดเรือ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวไก่แบ้ เป็นจุดชมวิวมุมสูงที่สวยที่สุดอีกจุดบนเกาะช้างที่ไม่ว่าใครมาถึงเกาะช้างแล้วต้องห้ามพลาดการมาเช็คอินที่จุดชมวิวแห่งนี้ จากมุมชมวิวนี้ท่านจะสามารถมองเห็นภาพวิวทะเลได้กว้างถึง 180 องศา ภาพน้ำทะเลสีครามตัดกับขอบฟ้า สามารถมองเห็น เกาะเล็ก ๆอีก 3-4 เกาะและวิวทิวทัศน์แสนสวยงามบนเกาะช้างได้จากจุดชมวิวนี้

ต่อด้วยนำท่านสู่ WARI CAFE จุดเด่นของตัวร้าน นอกจากความสะดุดตาของรูปทรงร้าน และวิวทะเลแล้ว สวนทางเดินก่อนเข้าร้านก็เป็นสวนที่กว้างมาก ทำให้ใครผ่านไปมามองเห็นภาพร้านได้สวยงาม เพราะไม่มีตึก หรือทุ่งหญ้ามาบดบังความสวยงามนี้ ให้ท่านได้จิบเครื่องดื่มพร้อมชมวิวที่งดงาม

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ AWA RESORT KOH CHANG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาอันสมควรนำท่านนั่งเรื่อเฟอรี่ข้ามฝั่งสู่ ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ (ใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมง     

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านของฝากต้นตำหรับ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

14.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร

18.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

Share this: