จันทร์ – ศุกร์: 9:00 – 18:00 

02-676-3663

Smart ทัวร์เชียงใหม่ l ยลเสน่ห์เมืองสุดฮิต เที่ยวชิคๆ ณ เวียงเจียงเชียงใหม่ แอ่วเหนือ วิบวับ วิบวับ By สายการบินไทยสไมล์

วัดพระธาตุดอยสุเทพ พระอารามหลวงคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยคำ วัดเก่าแก่กว่า 1300ปี

Brand New Field Good คาเฟ่วิวท้องนา ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานแต่งของ เป๊ก ปรมณัช และ นิว นภัสสร(นิวจิ๋ว)

โชว์ช้าง ชมความน่ารักและความฉลาดของช้างน้อยใหญ่ เริ่มตั้งต่การชมช้างอาบน้ำ จนถึงการชมการแสดงความสามารถของช้าง ไม่ว่าจะเป็นช้างแตะบอล ช้างวาดรูป

ราคาเริ่มต้น

13,999฿

27 – 29 มี.ค.24 – 26 เม.ย.22 – 24 พ.ค.12 – 14 มิ.ย.
26 – 28 มิ.ย.04 – 06 ก.ค.17 – 19 ก.ค.24 – 26 ก.ค.
07 – 09 ส.ค.28 – 30 ส.ค.  
฿

05.00 น. เชิญท่าน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ C หรือ D

07.00 น. นำท่านเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE168

08.15 น. ถึงสนามบินเชียงใหม่ เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ เพื่อเดินทางท่องเที่ยว

นำท่านเดินทางขึ้นดอยสุเทพ เข้าชมวัดพระธาตุดอยสุเทพ พระอารามหลวงคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ สักการะพระธาตุดอยสุเทพ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และเป็นพระธาตุประจำปีมะแม ตามความเชื่อของชาวล้านนา พร้อมทั้งให้ท่านได้ถ่ายรูปบริเวณจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย วัดพระธาตุดอยคำ วัดเก่าแก่กว่า 1300ปี เป็นวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านการขอพร บนบาน โดยผู้คนจากทุกสารทิศมักจะมากราบไหว้ขอพรกับหลวงพ่อทันใจ ซึ่งมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์หลายต่อหลายครั้งที่ผู้คนที่เดินทางมาขอพรแล้วประสบความสำเร็จหรือบรรลุเป้าหมายในสิ่งที่ขอ 

Brand New Field Good คาเฟ่วิวท้องนา ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานแต่งของ เป๊ก ปรมณัช และ นิว นภัสสร(นิวจิ๋ว) ต่อมาได้เปิดต่อเป็นคาเฟ่สุดชิค จิบชากาแฟท่ามกลางบรรยากาศแสนร่มรื่นวิวกลางทุ่งนา

วัดอุโมงค์ หรือ สวนพุทธธรรม เหตุที่ได้ชื่อว่าวัดอุโมงค์เพราะมีการซ่อมแซมสร้างอุโมงค์ขึ้นจากฐานเจดีย์ ที่มีขนาดใหญ่และสวยงามถึง 4 ช่อง แต่ละช่องติดต่อกันได้ทั่วถึงบริเวณข้างฝาผนังมีช่องจุดประทีปให้เกิดความสว่างเป็นระยะๆ ทั้งยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำละคร รากนครา อีกด้วย

บ้านข้างวัด สถานที่ช้อปปิ้ง บรรยากาศบ้านๆ ณ เชียงใหม่ เป็นคอมมูนิตี้มอลล์สไตล์พื้นเมือง มีการออกแบบที่อยู่อาศัยรายล้อมด้วยะรรมชาติ อิงบรรยากาศสมัยเก่าผสมผสานกับสมัยปัจจุบัน มีร้านอาหารคาเฟ่ ร้านกิ๊ฟช้อปต่างๆให้ทุกท่านได้เลือกสรร

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ คุ้มขันโตก พาท่านทานอาหารค่ำพร้อมชมการแสดงฟ้อนรำแบบชาวเหนือ

เข้าที่พัก ณ Eastin Tan Hotel หรือเทียบเท่า

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่ริม

ชมโชว์ช้าง ณ ปางช้างแม่สา ชมความน่ารักและความฉลาดของช้างน้อยใหญ่ เริ่มตั้งต่การชมช้างอาบน้ำ จนถึงการชมการแสดงความสามารถของช้าง ไม่ว่าจะเป็นช้างแตะบอล ช้างวาดรูป

สวนพฤกษศาสตร์สิริกิติ์ เป็นสถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้นานาชนิด โดยมีการปลูกแบบจำลองตามธรรมชาติของ พืชชนิดนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรือนกระจกเขตทะเลทราย ห้องป่าฝน นอกจากนี้ฮไลท์สำคัญของที่นี่เลย คือสะพานลอยฟ้าบนยอดไม้ Canopy Walkway ความยาวกว่า 400 เมตร ความสูง 20 เมตร บางช่วงยังมีกระจกใสที่สามารถมองทะลุเห็นถึงข้างล่าง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

Pongyang Jungle & Zipline ให้หลั่งอะดีนารีนกับเครื่องเล่น Jungle Coaster

แวะถ่ายรูปดอกคัตเตอร์ และดอก Celocia @ I Love Flower Farm

วัดชัยมงคล อดีตวัดมอญที่เคยรุ่งเรือง ภายในวัดมีพระพุทธชัยมงคล รูปปางมารวิชัยก่ออิฐปิดทอง เป็นพระประทานภายในวิหาร มีธรรมสถาน 7 เศียร พระพุทธรูปไม้สักปางเปิดโลกอายุราว 500 ปี

เย็น ลงเรือล่องทานอาหารค่ำบนแม่น้ำปิง สายน้ำแห่งชีวิตของชาวล้านนา ระหว่างล่องชมวิวริมฝั่งแม่น้ำปิงยามค่ำคืน

หลังอาหาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักที่เดิม

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น. วัดพระสิงห์ หนึ่งในวัดเก่าคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ เป็นศูนย์รวมศรัทธาของผู้คนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพระพุทธสิหิงค์ หรือที่ผู้คนเรียกกันว่า พระสิงห์

ผ่านชมพระราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ตั้งเด่นเป็นสง่าตั้งอยู่ด้านหน้าศาลากลางหลังเก่า องค์กลาง คือ พญามังราย องค์ขวา คือ พญาร่วง และ องค์ซ้าย คือ พญาง่ำเมือง ทั้งสามพระองค์ถือว่าเป็นผู้สร้างเมืองล้านนา

วัดศรีสุพรรณ พาท่านชมอุโบสถเงินแห่งแรกของโลก ที่ชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจสืบสานเครื่องเงินชุมชนวัวลาย ซึ่งเป็นชุมชนหัตถกรรมเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงของชาวเชียงใหม่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย แวะซื้อของฝาก ณ ตลาดวโรรส ตลาดที่รวบรวมของฝากนักท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุด และมากที่สุดในเชียงใหม่ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิ ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู ฯลฯ

พาท่านแวะทานกาแฟ และเค้กหรือไอศกรีม ณ ร้าน I-Berry ร้านคาเฟ่ ของคุณโน๊ต อุดม นักพูดเดี่ยวไมโครโฟนชื่อดัง ที่มีไอศกรีมที่โดดเด่น หลากหลายรสชาติให้ทุกท่านได้เลือกรับประทาน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่

17.25 น. นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน WE165

18.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Share this: