loader image

จันทร์ – ศุกร์: 9:00 – 18:00 

02-676-3663

Smart ทัวร์ในประเทศ | เที่ยวเกาะสมุย ตะลุยหมู่เกาะอ่างทอง
3 วัน 2 คืน (สายการบินบางกอก แอร์เวย์ส)

HILIGHT PROGRAM

  • สักการะพระใหญ่ เกาะฟาน วัดชื่อดังของเกาะสมุย
  • เยือน COCO TAM’S X PEPPINA คาเฟ่สุดชิค
  • ทริปดำนํ้าหมู่เกาะอ่างทอง และ ชมทะเลใน  (BLUE LAGOON)
  • ชมหินตา หินยาย ที่โด่งดังไปทั่วโลก

ราคาเริ่มต้นเพียง 14,900.-

กำหนดการเดินทาง

กันยายน – ตุลาคม 2563

คอนเฟิร์มเดินทาง 6 ท่าน !!

09.30  –  คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ F พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร

11.00  –  นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสมุย จังหวัดสุราษฏ์ธานี ประเทศไทยโดย สายการบินบางกอก แอร์เวย์ส ( BANGKOK AIRWAYS ) เที่ยวบินที่ PG131

12.05  –  คณะเดินทางถึง สนามบินสมุย จังหวัดสุราษฏ์ธานี และรับสัมภาระ

               บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

14.00  –   นำท่านเดินทางสู่ วัดปลายแหลม เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่งของเกาะสมุย ภายในวัดมีรูปปั้นพระสังกัจจายน์ คนส่วนใหญ่รู้จักในนาม “พระอ้วน”หรือ“พระมีความสุข” โดยพระสังกัจจายน์หมายถึง ความสุข ความรัก พระที่เต็มไปด้วยความรัก เป็นผู้ซึ่งให้ความรักและความสุขมาสู่ปวงชน ปกติชาวจีนกราบไหว้เพื่อขอให้รํ่ารวยและมีความสุข บางคนเชื่อว่าจะสามารถขอบุตรได้ด้วย นอกจากนี้แล้ววัดปลายแหลมยังมีเจ้าแม่กวนอิมพันมืออยู่กลางสระนํ้า สีขาวสวยงาม สูง 20 เมตร แขนแต่ละแขนของท่านแสดงถึงแต่ละด้านของศาสนาพุทธ สามารถเดินไปที่รูปปั้นได้ ข้ามหินและสะพานหินอ่อนไปยังรูปปั้นที่อยู่กลางสระนํ้า บริเวณโบสถ์ตามมุมต่าง ๆ มีสระเลี้ยงปลาสำหรับให้ผู้มาวัดได้ทำบุญให้อาหารปลาหรือปล่อยปลาสะเดาะเคราะห์

               จากนั้นนำท่านเข้าสักการะ วัดพระใหญ่เกาะฟาน เดิมทีเกาะฟานนี้จะมีนํ้าทะเลล้อมรอบ แต่ก่อนชาวบ้านใช้วิธีสร้างสะพานไม้เพื่อเชื่อมต่อระหว่างเกาะฟานกับเกาะสมุย แต่การสร้างสะพานไม้แต่ละครั้งนั้นจะมีอายุการใช้งานได้เพียง 2-3 ปีเท่านั้น ภายหลังชาวบ้านจึงได้ช่วยกันสร้างเป็นแนวสันเขื่อนหินขึ้นมาเป็นถนนอย่างถาวร ถึงแม้ “พระใหญ่” หรือ “พระพุทธโคดม” จะไม่ใช่พระพุทธรูปโบราณ แต่พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์สีเหลืองทองขนาดใหญ่องค์นี้ก็สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 โดยมีขนาดหน้าตักกว้างถึง 5 วา 9 นิ้ว และสูง 6 วา นับเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนชาวสมุย รวมถึงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก

               นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ IBIS SAMUI BOPHUT HOTEL หรือที่พักระดับเทียบเท่า

               นำท่านเดินทางสู่ COCO TAM’S X PEPPINA คาเฟ่สุดหรูริมชายหาดสีขาว ตกแต่งดีไซน์ให้รู้สึกเหมือนอยู่ต่างประเทศ มีทั้งโซน INDOOR และ OUTDOOR และยังมีเปลตาข่ายกับเบาะนุ่มๆ ไว้เป็นมุมให้ท่านถ่ายรูปกันแบบชิคๆ คู่กับหาดทรายสีขาวและทะเลสีครามสดใส พร้อมกับจิบเครื่องดื่มเย็นๆ ท่านจะเพลิดเพลินจนหายเหนื่อยเลยทีเดียว

               จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินบ่อผุด (FISHERMAN VILLAGE) เป็นชุมชนชาวประมงเก่าแก่ของเกาะสมุย ปัจจุบันเปิดเป็นถนนคนเดินที่คึกคักไปด้วยร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้า ร้านขายของที่ระลึก มากมายให้ท่านเลือกซื้อเลือกหา รวมไปถึงคอมมูนิตี้มอลล์เปิดใหม่ และโซนเดินเล่นน่ารักๆ หลายจุด บนถนนเลียบชายหาดแห่งนี้ และที่สำคัญถนนคนเดินแห่งนี้เปิดให้บริการเฉพาะคืนวันศุกร์เท่านั้น

คํ่า            เพื่อให้ท่านสัมผัสบรรยากาศและลิ้มลองอาหารแนว STEERT FOOD ที่ขึ้นชื่อของเกาะสมุย อิสระรับประทานอาหารคํ่า

เช้า         บริการอาหารเข้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

              นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือหน้าทอนพื่อทำกิจกรรมดำนํ้าตื้น ให้ท่านเช็คอินเพื่อรับอุปกรณ์ดำนํ้าตื้น นอกจากนี้ยังมีอาหารว่าง ชา กาแฟ บริการด้วย

              นำท่านเดินทางสู่ หมู่เกาะอ่างทอง ( SPEED BOAT ) ประกอบด้วยเกาะต่างๆ 42 เกาะ ได้แก่ เกาะพะลวย เกาะวัวตาหลับ เกาะแม่เกาะ เกาะสามเส้า เกาะหินดับ เกาะนายพุดและเกาะท้ายเพลา ฯลฯ สภาพของเกาะ ส่วนมากเป็นเขาหินปูนสูงชัน หมู่เกาะอ่างทองขึ้นชื่อได้ว่ามีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่สวยงาม ช่วงเช้าให้ท่านทำกิจกรรมดำนํ้าตื้นและเล่นนํ้าตามจุดไฮไลท์ ของหมู่เกาะอ่างทอง และนํ้าท่านชม 38ทะเลใน (BLUE LAGOON) มีลักษณะเป็นทะเลสาบซึ่งเกิดอยู่ใน แอ่งยุบขนาดใหญ่ของภูเขาหินปูนมีรูปเป็นวงรีล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชัน เนื่องจากทะเลในมีทางเข้าออกของนํ้าทะเล ทางด้านทิศตะวันออกทำให้ระดับนํ้าของทะเลในเท่ากับระดับนํ้าทะเลภายนอกแต่สีของนํ้าทะเลในแตกต่างจากทะเลภายนอกเพราะท้องนํ้าตื้นและมีพื้นส่วนใหญ่เป็นทราย

กลางวัน   บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเกาะวัวตาหลับ

บ่าย         อิสระให้ท่านเล่นกิจกรรมทางนํ้าบริเวณ เกาะวัวตาหลับ ไม่ว่าจะเป็นเดินเล่นริมชายหาด ดำนํ้าตื้น หรือพายเรือคายัก และที่พลาดไม่ได้เลยคือ การขึ้นไปชมวิวบนยอดเขาหินปูน ที่สามารถมองเห็นวิวของท้องทะเลอ่างทองได้ถึง 360 องศาเลยทีเดียว

               ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือหน้าทอน เกาะสมุย

               นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ IBIS SAMUI BOPHUT HOTEL หรือที่พักระดับเทียบเท่า

คํ่า           บริการอาหารคํ่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

07.00  –  บริการอาหารเข้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

              หลังรับประทานอาหารเช้า อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่น เก็บภาพความประทับใจบริเวณหน้าหาดของโรงแรม

              จากนั้นเช็คเอ้าท์และนำท่านเดินทางสู่ ร้านกะละแมโบราณแม่ธัญญา ให้ท่านเลือกซื้อกะละแมโบราณและของฝากกลับไปฝาก ญาติสนิท มิตรสหาย

12.00  –   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

13.00  –  นำท่านเดินเข้าชม หินตาหินยาย เป็นโขดหินรูปร่างประหลาด โดยหินตาเป็นหินแกรนิตที่มีลักษณะเหมือนอวัยวะเพศชายที่เกิดจากการกัดเซาะโดยนํ้าทะเล สายลม และแสงแดด ส่วนหินยายมีลักษณะคล้ายอวัยวะเพศหญิง เกิดจากการผุกร่อนของหน้าผาชายฝั่งทะเลเนื่องจากถูกคลื่นกัดเซาะ ด้วยความที่รูปร่างประหลาดแบบนี้ทำให้โด่งดังไปทั่วโลกและเป็นจุดไฮไลหลักของเกาะสมุยอีก 1 แห่งเลยก็ว่าได้

               จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ากวนอู เป็นศาลเจ้าเก่าแก่แห่งหนึ่งของเกาะสมุย มีอายุกว่า 145 ปี โดยได้รับการดูแลบูรณะเป็นอย่างดีนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจากความศรัทธาของผู้คนในพื้นที่ จุดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้คือรูปปั้นเนื้อสำริดของเทพเจ้ากวนอูขนาด 16 เมตร จนทำให้เป็นศูนย์รวมของชาวไทยเชื้อสายจีนและจุดท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่มักจะแวะเวียนมาสักการะบูชาเทพเจ้ากวนอูตลอดทั้งวัน

15.30  –  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินสมุย จังหวัดสุราษฏ์ธานี

18.00  –  นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส (BANGKOK AIRWAYS) เที่ยวบินที่ PG168

19.25  –  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

Share this: