จันทร์ – ศุกร์: 9:00 – 18:00 

02-676-3663

ทัวร์ญี่ปุ่น I SENDAI YAMAGATA AKITA IWATE 5D3N BY สายการบินไทย (TG)

สัมผัสมนต์เสน่ห์ของเส้นทางโทโฮคุของญี่ปุ่น

สัมผัสกลิ่นอายของ หมู่บ้านออนเซ็นโบราณ อายุกว่าร้อยปี

ชมความงามของถ้ำ ติด 1 ใน 3 ที่มีงดงามที่สุดของญี่ปุ่น

อิ่มอร่อยกับบุ้ฟเฟ่ต์ขาปู แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น 2 คืนเต็ม

ราคาเริ่มต้น

46,900฿

9 – 13 พฤษภาคม 2563

฿

20.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการบินไทย เคาว์เตอร์ D เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

23.50 ออกเดินทางสู่ สนามบินเซ็นได โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 626

07.40 ถึง สนามบินเซ็นได (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซะโอ (Zao Fox Village) ซึ่งมีทั้งสายพันธ์หายาก เช่น สุนัขจิ้งจอกแดง (Red Fox) และสายพันธุ์อื่นๆมากกว่า 100 ตัว ถูกเลี้ยงให้วิ่งเล่นไปมาแบบอิสระภายในสวนแห่งนี้ กิจกรรมยอดนิยมก็คือการทดลองอุ้มลูกสุนัขจิ้งจอก โดยจะมีบริการให้ยืมเสื้อคลุมกันเล็บสุนัขข่วน สัตว์ชนิดอื่นๆภายในหมู่บ้านที่สามารถพบเห็นได้ เช่น กระต่าย ม้าแคระ แพะ เป็นต้น

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกินซังออนเซ็น (Ginzan Onsen) หมู่บ้านออนเซ็นที่ยังคงหลงเหลืออาคารบ้านเรือนดั้งเดิมชวนให้คิดถึงให้เห็นกันอยู่ใน ปัจจุบัน โดยอบอวลไปด้วยบรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่นช่วงต้นศตวรรษที่ 20 บรรยากาศของหมู่บ้านที่เรียงรายไปด้วย เรียวกังไม้เลียบแม่น้ำ ยังคงมีให้เห็นกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ เพลิดเพลินกับการชมอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ กินซังออนเซ็นมีคุณสมบัติเป็น ออนเซ็นกามะถันใสไม่มีสี และมีรสเค็มเล็กน้อย โดยว่ากันว่ามีสรรพคุณช่วยรักษาบาดแผลโดนบาด, บาดแผลไฟไหม้, โรคผิวหนังเรื้อรัง, โรคเรื้อรังยอดฮิตของผู้หญิง และโรคหลอดเลือดแข็ง

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ (Kakunodate Samurai District) สัมผัสกับบรรยากาศแบบญี่ปุ่นที่งดงามเมื่อครั้งอดีต ที่นี่ก็ยังมีเสน่ห์อีกมากมายให้ท่านได้สัมผัสถึงประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์โบราณ หรืออาหารพื้นบ้านชนิดต่างๆ เป็นต้น ตามแนวถนนหมู่บ้านซามูไรแห่งนี้ มีต้นไม้ปลูกอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเดินทางมาในฤดูกาลใด นักท่องเที่ยวก็จะ ได้รื่นรมย์กับทัศนียภาพอันงดงามได้อยู่เสมอ

สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าสู่ที่พัก อากิตะSHIZUKUOSHI PRINCE หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิ่มอร่อยกับบุ้ฟเฟ่ต์ขาปู

*** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย ***

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบทาซาวะ (Lake Tazawa) เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นทะเลสาบที่ไม่แข็งตัวในฤดูหนาว ทะเลสาบที่มีความลึกที่สุดในญี่ปุ่น (ลึกถึง 423.4 เมตร) และได้รับเลือกให้ติดอยู่ใน 100อันดับสถานที่วิวสวยของญี่ปุ่น ทาซาวะเป็นทะเลสาบมหัศจรรย์ที่สีของผืนน้ำจะเปลี่ยนไปตามมุมที่ชมวิว เสน่ห์ของทะเลสาบทาซาวะก็คือพื้นผิวน้ำของทะเลสาบ สีที่เป็นลักษณะเฉพาะของผืนน้ำเรียกว่า “ทะเลสาบทาซาวะสีน้ำเงิน” ที่มีสีน้ำเงินเหมือนน้ำหมึกที่กำลังไหล แต่กลับมีความใสเป็นลักษณะพิเศษ ทะเลสาบแห่งนี้มีสัญลักษณ์ที่พลาดไม่ได้ นำท่านถ่ายรูปคู่กับ รูปปั้นทัทสึโคะ (Tatsuko) รูปปั้นสีทองซึ่งตำนานเล่าว่าเป็นรูปปั้นของเจ้าหญิงทัทสึโคะ ที่ขอพรให้คงความงามอันเป็นนิรันดร์ แต่กลับถูกสาปให้เป็นมังกรและจมอยู่ใต้ท้องทะเลสาบแห่งนี้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อีออนพลาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ ภายในอาคารยังมี ห้างจัสโก้ ให้ท่านช้อปปิ้งต่ออย่างเพลิดเพลินสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าของร้าน 100 Yen ซึ่งสินค้าทุก ๆ อย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน ไม่ลืมแวะซื้อของฝากทางกรุงเทพฯ อาทิ ขนมโมจิ, เบนโตะ, ผลไม้สด และแห้ง, ลูกอมขนมขบเคี้ยว ฯลฯ

นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำริวเซ็นโด (Ryusendo Cave) เป็นหนึ่งในสามถ้ำหินปูนที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติประจำชาติ ส่วนของถ้ำซึ่งได้รับการสำรวจมีความยาวมากกว่า 3,100 เมตร ถ้ารวมส่วนที่ยังไม่ได้รับการสำรวจคาดว่าถ้ำแห่งนี้มีความยาวทั้งหมดมากกว่า 5,000 เมตร คุณสามารถชมรอบถ้ำโดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที ในถ้ำมีทะเลสาบใต้ดินซึ่งเกิดจากการที่น้ำพุธรรมชาติไหลมารวมตัวกัน ทะเลสาบที่สวยงามน่าประทับใจที่สุดคือทะเลสาบที่สามซึ่งมีความลึก 98 เมตรและมีน้ำสีเขียวมรกตงดงาม คุณยังจะได้เห็นสิ่งที่พิเศษ เช่น หินงอกหินย้อย รวมถึงค้างคาวหูยาวซึ่งหาได้ยากอีกด้วย

สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าสู่ที่พัก อิวาเตะ APPI GRAND หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

*** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย ***

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดชูซนจิ (Chusonji Temple) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมือง  ฮิราอิซูมิ ก่อตั้งขึ้นในปี 850 เป็นวัดของพระพุทธศาสนานิกายเทนได ประกอบด้วยอาคารต่างๆ สิบกว่าหลังในพื้นที่ขนาดใหญ่ แต่หลังจากการล่มสลายของตระกูลฟูจิวาระในปลายศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันจึงเหลืออาคารดั้งเดิมเพียง 2 หลัง อาคารที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ อาคารคอนจิคิโดะ(Konjikido) มีลักษณะคล้ายกับศาลทองคำของวัดคินคะคุจิ(Kinkakuji)ในเกียวโต แต่มีอาคารครอบไว้อีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันการถ่ายภาพ และห้องโถงเคียวโซะ(Kyozo Hall) ใช้เป็นพื้นที่สำหรับเก็บพระสูตร(คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา) ซึ่งถูกสร้างขึ้นก่อนอาคารคอนจิคิโดะถึง 16 ปี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได เมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ แวดล้อมไปด้วย กำแพงปราสาทและต้นไม้ จนได้ชื่อว่าเป็น City of Trees

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทเซนได หรืออีกชื่อคือ ปราสาทอาโอบะ ตัวปราสาทตั้งอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 130 เมตร มีผาเขาทางทิศตะวันออกและทิศใต้ เป็นปราการธรรมชาติให้กับปราสาทได้อย่างดี สร้างโดยแม่ทัพคนสำคัญของเมือง

นำท่านถ่ายรูปคู่กับรูปปั้น ดาเตะ มาซามุเนะ หรือ ที่รู้จักกันดีในชื่อ ซามุไรตาเดียว ปัจจุบันไม่มีตัวปราสาทเดิมหลงเหลืออยู่ เนื่องจากถูกไฟไหม้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เหลือเพียงกำแพงหินขนาดใหญ่ ป้อมปราการ และอนุสาวรีย์ท่านดาเตะบนหลังม้า สายตามุ่งไปยังเมืองด้านล่าง

จากนั้นให้ท่านอิสระกับ ย่านช้อปปิ้ง ที่มีชื่อเสียงของ เมืองเซนได นั่นคือ อิจิบังโจ (Ichibancho) แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ติดๆกับสถานีรถไฟเซนได ประกอบไปด้วยถนนหลายเส้นที่มีร้านค้าต่างๆมากมายรวมไปถึงห้างสรรพสินค้ากับสินค้าที่มีอยู่หลากหลายให้เลือกซื้อ

*** อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างเต็มที่ ***

สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าสู่ที่พัก เซ็นได JAL CITY SENDAI หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ

11.15 ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 627

16.05 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

Share this: