จันทร์ – ศุกร์: 9:00 – 18:00 

02-676-3663

ทัวร์เกาหลี I WONDERFUL KOREA 6D 3N BY สายการบินไทย (TG)

เยือนป้อมฮวาซองมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากUNESCOของเกาหลี

สนุกสุดเหวี่ยงที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

ชมความสวยงามของพระราชวังชางด๊อกกุง

ช็อปปิ้งสุดมันส์กับย่านยอดฮิตอย่างย่านเมียงดง+ฮงแด

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดโชเกชาวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงของกรุงโซล

ราคาเริ่มต้น

31,900฿

11 – 16 เมษายน 2563

 

฿

20.30 คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ BRIO TRAVEL คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน

23.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน THAI AIRWAY เที่ยวบินที่ TG 656

06.55 ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เมืองอินชอน เมืองที่เป็นประตูสำคัญเพื่อเข้าสู่ประเทศเกาหลี นำท่านผ่านพิธีศุลกากร และตรวจคนเข้าเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบมาจัง (MAJANG LAKE) โดยทะเลสาบแห่งนี้มี สะพานมาจัง (MAJANG LAKE SUSPENSION BRIDGE) เป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในเกาหลี เปิดตัวในปี 2018 สะพานแห่งนี้มีความยาวมากกว่า 220 เมตร และมีความกว้างที่ 1.50 เมตร สะพานแขวนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำเป็นต้องขึ้นเขา  ท่านจะได้พบกับทิวทัศน์ของธรรมชาติที่งดงามตามทางเดินไม้ที่ทอดยาวไปทางทะเลสาบ ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่สำหรับเมืองพาจู

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ทัลคาลบี้ (ผัดซอสสไตล์เกาหลี)

นำท่านเข้าสู่ หุบเขาศิลปะโพชอน(POCHEON ART VALLEY) (รวมรถราง) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ได้ถูกดัดแปลงมาจากเหมืองหินแกรนิตเก่า ที่มีลักษณะเป็นหุบเหว หนึ่งในไฮไลท์ของที่นี่คือส่วนของทะเลสาบที่มีน้ำสีเขียวมรกต ตั้งอยู่ด้านบนของหุบเขาด้วยความสูง 340 เมตร นอกจากนี้บริเวณระหว่างทางมีการนำเอาผลงานศิลปะและประติมากรรมมาสร้างและจัดสรรกันอย่างลงตัว สถานที่แห่งนี้มีละครซีรี่ย์เข้ามาถ่ายทำกันหลายเรื่องจนมีชื่อเสียงโด่งดัง เช่น A KOREAN ODYSSEY, MOON LOVERS, LEGEND OF THE BLUE SEA, CAN YOU HEAR MY HEART หุบเขาแห่งนี้นอกจากจะมีธรรมชาติที่งดงามแล้วยังเป็นแหล่งวัฒนธรรมและศิลปะที่เป็นที่นิยมของคนเกาหลีอีกทั้งช่วงสุดสัปดาห์มักจะมีการแสดงพิเศษและงานแสดงพิเศษ

นำท่านเดินทางสู่เกาะนามิ เมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน โดยนั่งเรือข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ (NAMI ISLAND) สถานที่โรแมนติกสำหรับคู่หนุ่มสาว ครอบครัว และเพื่อนๆ เกาะนามิมีรูปร่างคล้ายใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮันหรือรูปร่างคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว อยู่ห่างจากกรุงโซล ประมาน 63 กิโลเมตร เกาะนามิโด่งดังขึ้นจากซีรี่ย์เรื่อง WINTER SONATA โดยใช้เกาะนามิเป็นสถานที่ถ่ายทำฉากโรแมนติก ที่นี่จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คู่รักนิยมมาเที่ยวกันตลอดทั้งปี สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีทุกฤดู และห้ามพลาดที่จะถ่ายภาพคู่กับรูปปั้นพระ-นางจากซีรีย์เรื่องดังกล่าว จุดเด่นของที่เกาะนามิอีกอย่างหนึ่งคือ ธรรมชาติ ของต้นไม้น้อยใหญ่อย่างต้นเกาลัด ต้นพอปลาร์ และต้นสน ที่มีอยู่มากมายบนเกาะนามิ โดยเฉพาะทิวต้นสนสูงใหญ่ ที่ขึ้นเรียงรายเป็นแนวยาว เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมักจะมาถ่ายรูปและชมความสวยงามกัน จากนั้นให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่าน นั่งเรือกลับเข้าฝั่งแผ่นดินใหญ่

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูวอน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงโซล เป็นเมืองเอกของจังหวัดคยองกี ในปัจจุบันเป็นเมืองอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมที่สาคัญของเกาหลีใต้ และเป็นที่ตั้งของโรงงาน ใหญ่ของซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูบุลโกกิ (หมูผัดซอสเกาหลี)

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า 3*

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ ป้อมปราการฮวาซอง (HWASEONG FORTRESS) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ของยุคโซชอน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซูวอน สร้างขึ้นช่วงปีค.ศ. 1794-1796 เพื่อเป็นรากฐานสำหรับการสร้างเมืองใหม่ในบริเวณนี้ กำแพงของป้อมปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูในแต่ละทิศ และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงามรวมทั้งศาลาที่ชื่อว่า HWAHONGMUN ด้วย โดยป้อมปราการฮวาซองเป็นป้อมปราการที่มีขนาดใหญ่โต และใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างที่ทันสมัยโดยใช้วิธีการผสมผสานวิทยาการก่อสร้างระหว่างวิธีของชาวตะวันตก และวิธีของชาวตะวันออกเข้าด้วยกัน คือมีการใช้ทั้ง หิน ปูน และก้อนอิฐ มาสร้างร่วมกันเป็นส่วนประกอบของกำแพงและป้อมปราการ มีการใช้ปั้นจั่นในการก่อสร้างเป็นครั้งแรก ซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้น ทำให้โครงสร้างของป้อมปราการฮวาซองมีความแข็งแรงและมั่นคงเป็นอย่างมาก ที่นี่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านประวัติศาสตร์เมื่อปีค.ศ.1997 อีกด้วย

นำท่านสู่ วัดวาวูจองซา (WAWUJONGSA TEMPLE) ตั้งอยู่ในเมืองยงอิน จังหวัดคยองกี เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่กลางหุบเขา จุดไฮไลต์ของวัดนี้คือ พระเศียรของพระพุทธรูปขนาดมหึมา สูง 8 เมตร วางอยู่บนกองหินขนาดใหญ่ เศียรพระพุทธรูปนี้ยังได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊ค ให้เป็นรูปสลักจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วย ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านในของสระน้ำ โดยบริเวณรอบสระน้ำจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆ วางเรียงรายอยู่โดยรอบ ภายในวัดมีพระพุทธรูปทั้งหมด มากกว่า 3,000 องค์ และยังมีสถานที่สำคัญ เพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายแห่งภายในวัด และเมื่อเดินขึ้นสู่เนินเขาท่านจะพบอุโบสถ ซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ที่แกะสลักมาจากไม้ซึ่งนำมาจากอินเดีย นอกจากนี้ที่วัดแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรักษาระฆังที่ใช้ตีในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิคในปีค.ศ.1988

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูคาลบี้ (หมูย่างสไตส์เกาหลี)

นำท่านเดินทางสู่สถานที่ตั้งดินแดนแห่งความหฤหรรษ์ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ หรือ ดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลี สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีเชิญสัมผัสดินแดนแสนโรแมนติกท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านได้รับความสุขสดชื่นความสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจไปกับ SPECIAL PASS TICKET โดยที่ท่านสามารถเลือก เล่นเครื่องเล่นต่างๆ ได้ แบบไม่จำกัดจำนวนรอบ นำท่านนั่งรถบัสของสวนสนุกท่องโลก สัตว์ป่าซาฟารี ชมความน่ารักของ ไลเกอร์ (LIGER) สัตว์สายพันธุ์ใหม่ และเป็น แฝดคู่แรกของโลก เกิดจากการผสมข้ามเผ่าพันธุ์ของ เสือกับสิงโต จากนั้นชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดี ไม่ว่าจะตัวใหญ่มากถึงใหญ่น้อย … แนะนำเครื่องเล่นไฮไลต์! T-EXPRESS พร้อมบันทึกภาพความประทับใจ ช้อปปิ้งใน ร้านขายของที่ระลึก

นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงโซล เป็นมหานครและเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของเกาหลีใต้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วไม่แพ้ชาติอื่นใดในโลก ชื่นชมความสวยงามของ แม่น้ำฮัน เส้นเลือดใหญ่ไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์กับทัศนียภาพความงามของบ้านเรือน ตึกรามอาคารอันทันสมัยผสมผสานอารยธรรมอันเก่าแก่กว่า 5,000 ปี เป็นจุดศูนย์รวมด้านต่างๆของเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรม, การศึกษา, เศรษฐกิจ, การเมือง และมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง นอกจากนี้ยังมีแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงอย่างมาก

หลังจากนั้นนำท่านช็อปปิ้งต่อกันที่ ศูนย์เครื่องสำอาง (COSMETIC CENTER) พบกับเคล็ดลับการดูแลผิวพรรณแต่ละขั้นตอนตามสไตล์ของหนุ่มสาวเกาหลี พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คอสเมติกคุณภาพดี ยี่ห้อต่างๆมากมาย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู ชาบู

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า 3*

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังจากทานอาหารนำท่านเยี่ยมชม ศูนย์โสมเกาหลี ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลโดยตรงว่าผลิตจาก โสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพที่ดีที่สุด เนื่องจากเกาหลีเป็นประเทศที่มีศูนย์โสมโลก ตั้งอยู่ทั้งยังเป็นแหล่งปลูกโสมมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกว่า มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เนื่องจากการเพาะปลูก พร้อมการพัฒนาทั้งในด้านคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ และการบริการดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้โสมเกาหลีมีคุณภาพอันดับหนึ่งของโลกเป็นที่ต้องการของผู้มาเยือนซื้อเป็นของฝากเพราะราคาถูกพิเศษกว่าที่อื่นและมีประโยชน์

นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู (RAISIN TREE) สมุนไพรที่มีสรรพคุณในการช่วยขับสารพิษตก ค้างจากตับและยังช่วยกำจัดไขมันส่วนเกินออกมาในรูปแบบของการทำดีท็อกซ์ของเสียออกจากร่างกาย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูซัมเคทัง (ไก่ตุ๋นโสม)

หลังจากอาหารนำท่านเข้าชม พระราชวังชางด๊อกกุง (CHANGDEOKGUNG) เป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสำคัญที่ยังคงรักษาไว้อยู่ที่กรุงโซล พระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังลำดับที่สอง ทึ่ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1405 ต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง ด้วยเหตุที่พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระราชวังเคียงบกกุง ผู้คนจึงเรียกพระราชวังแห่งนี้ว่าพระราชวังตะวันออก (EAST PALACE) และมีความสำคัญในการเป็น ที่พำนักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ ในสมัยราชวงศ์โชซอน  ซึ่งภายในพระราชวังแห่งนี้ ประกอบไปด้วย เขตพระราชฐานชั้นนอก, เขตพระราชฐานชั้นใน และสวนด้านหลังสำหรั บเป็นที่พักผ่อนของพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีต้นไม้ขนาดยักษ์อายุกว่า 300 ปี, บ่อน้ำ และศาลาริมน้ำ

จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมบุกชอนฮันอก (BUCHON HANOK VILLAGE) มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอนอายุกว่า 600 ปี ตั้งอยู่ระหว่าง พระราชวังเคียงบก, พระราชวังชางด๊อกกุง และอารามหลวงจองเมียว หมู่บ้านประกอบด้วยตรอกซอกซอยอันเป็นที่ตั้งของบ้านแบบดั้งเดิมที่เก็บรักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้อย่างลงตัวกว่า 100 หลัง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม ศูนย์วัฒนธรรมพื้นเมือง, พิพิธภัณฑ์ และบรรดาร้านค้าต่างๆ

ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) หรือ สยามสแควร์แห่งเกาหลี ย่านแฟชั่นชั้นนำของเกาหลีใต้ มีทั้งห้างสรรพสินค้าต่างๆมากมาย ร้านขายของ ร้านขายเครื่องสำอางค์ นอกจากนี้ในส่วนของอาหารบริเวณข้างทางของเมียงดงก็มีอาหารหรือของทานเล่นให้ได้ลิ้มลองมากมาย เป็นแหล่งศูนย์กลางที่รวมผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นนักเรียน, นักศึกษา, หนุ่มสาว, คนทำงาน รวมถึงนักท่องเที่ยวจะแวะเข้ามาเพื่อเลือกหาซื้อสินค้า

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู BBQ BUFFET

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า 3*

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังทานอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง (RED PINE) ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ซึ่งน้ำมันสนนี้ สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดโชเกซา (JOGYESA TEMPLE) วัดที่เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซน ที่มีชื่อเสียงในประเทศเกาหลีใต้ เป็นวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงเป็นอย่างยิ่ง ชาวเกาหลีเชื่อกันว่ามีความศักสิทธิ์และนิยมไปนมัสการในวันสำคัญต่างๆ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จิมดัก (ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้นเกาหลี)

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางต่อไปยัง ย่านฮงแด เป็นย่านการค้าแหล่งรวมวันรุ่นเนื่องจากอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยฮงอิก (HONGIK UNIVERSITY) ร้านค้าในย่านนี้ก็จะออกแนววัยรุ่น ราคาไม่แพง จำพวกเครื่องสำอางแบรนด์ชั้นนำของเกาหลี เสื้อผ้าแฟชั่นทันสมัย อาหารประเภทสตรีทฟู้ด (STREET FOOD) นอกจากนั้นย่านนี้ยังมีผับ บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงทำให้ที่นี่เป็นสีสันของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวไม่ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืน

ช็อปปิ้งส่งท้ายกันที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ตพื้นเมือง ร้านขายของและสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็น ขนมหวาน, ท๊อฟ      ฟี่, ช็อกโกแล็ตหิน, ซีเรียลซ็อกโก, สาหร่าย, คาลบี, สาหร่ายวาซาบิ, หมอนสุขภาพ, ผลไม้สด-แห้ง, มาม่าเกาหลี เป็นต้น เชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

ถึงเวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้

21.20 ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI AIRWAY เที่ยวบินที่ TG 655

01.10 ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ!

Share this: