จันทร์ – ศุกร์: 9:00 – 18:00 

02-676-3663

ทัวร์เวียดนาม I เวียดนามใต้ ญาจาง เที่ยวสวนสนุกวินเพิร์ล ดาลัด 4วัน3คืน BY สายการบินแอร์เอเชีย

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย

ชมเมืองญาจางเมืองตากอากาศริมทะเลที่สวยติดอันดับของเวียดนาม

สนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรมอันหลากหลาเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

ไม่ว่าจะเป็นสวนสนุก สวนน้ำ ณ วินเพิร์ลแลนด์ ดื่มดำกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตก

และวิวเมืองญาจางแบบ360องศาที่ SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB

นั่งรถรางชมความสวยงามของน้ำตกดาตันลา ชิมไวน์แดงขึ้นชื่อของเวียดนาม ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวของเมืองดาลัด   

ราคาเริ่มต้น

10,999฿

วันเดินทางราคาเริ่มต้น เต็มแล้ว !

07 – 10 ก.พ.09 – 12 ก.พ.14 – 17 ก.พ.16 – 19 ก.พ.
21 – 24 ก.พ.23 – 26 ก.พ.28 ก.พ. – 02 มี.ค.01 – 04 มี.ค.
06 – 09 มี.ค.08 – 11 มี.ค.13 – 16 มี.ค.15 – 18 มี.ค.
20 – 23 มี.ค.   
฿

05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตูทางเข้าหมายเลข 1 เคาน์เตอร์ 1-2 สายการบิน AIR ASIA (FD)  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ

07.55 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD646

10.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาตราง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้วนำท่านรับสัมภาระ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองญาตราง เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (1)

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองดาลัด ชื่อ ดาลัด มาจากคำ 2 คำ คือ ดา หมายถึงแหล่งกำเนิดหรือแม่น้ำกามลี ส่วนคำว่า ลัด เป็นชื่อของชนกลุ่มน้อยเผ่าหนึ่งที่อยู่อาศัยอยู่ที่นี่ ดาลัดเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่บนที่ราบสูงทางภาคใต้ของเวียดนาม ในอดีตเป็นเพียงดินแดนห่างไกลความเจริญที่ชาวบ้านอยู่กันอย่างสงบ ที่ไม่มีความเจริญของเมืองใหญ่กล้ำกราย แต่แล้วเมืองในหุบเขาเล็กๆ ก็ต้องเริ่มเปิดเผยความบริสุทธิ์ให้คนภายนอกได้ประจักษ์ เมื่อชนชั้นปกครองชาวฝรั่งเศสได้เข้ามาสัมผัสแล้วพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ขึ้นมาเพื่อการพักผ่อน นำข่าวสารแห่งความงามของดินแดนกลางหุบเขา ไปบอกเล่าให้กับคนจากอีกซีกโลกได้รับรู้ เมื่อพวกเขาหมดภารกิจบนดินแดนอินโดจีน จนดาลัดกลายเป็นเมืองตากอากาศทางภาคใต้อีกเมืองหนึ่งของเวียดนาม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้เมืองหนาว (Dalat Flower Gardens) ดาลัดได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองดอกไม้ เพราะเมืองแห่งนี้เป็นที่ขึ้นชื่อเรื่องสีสันของดอกไม้อันงดงามหลากหลายสายพันธุ์ อีกทั้งเมืองดาลัดยังมีงานเทศกาลดอกไม้ประจำปีอันลือชื่อ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งจากในและต่างประเทศ โดยสวนดอกไม้เมืองหนาวซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี 2509 นี้ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบซวนเฮืองที่อยู่ใจกลางเมืองดาลัด ที่สวนดอกไม้เมืองหนาว ท่านจะได้พบกับพรรณไม้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ต้น และกล้วยไม้ รวมถึงดอกไม้กว่า 300 สายพันธุ์ เช่น ไฮเดรนเยีย และดอกกุหลาย ที่จะผลัดกันเบ่งบานในช่วงเวลาต่างกันไปในรอบปี นั่นทำให้ไม่ว่าจะไปเยือนสวนแห่งนี้ในช่วงเวลาใดก็ตาม ก็ยังสามารถพบกับดอกไม้สวย ๆ ที่เบ่งบานรอต้อนรับอยู่เสมอ และในบางโอกาสเรายังจะหาซื้อดอกไม้สวย ๆ ที่จัดช่อไว้อย่างงดงามได้ที่สวนแห่งนี้อีกด้วย

ชมบ้านตุ๊กตาและแกลลอรี่ศิลปะหรือที่เรียกว่า เครซี่เฮ้าส์ (Crazy House) ซึ่งเป็นที่โด่งดังด้วยแนวความคิดอันแปลกแหวกแนว ในรูปแบบเหมือนกับบ้านต้นไม้ ผลงานการออกแบบของสถาปนิกDang Viet Nga ลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศส โดยได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in the Wonderland” เริ่มก่อสร้างในปี 2533 ภายในเครซี่เฮ้าส์ประกอบไปด้วยห้องขนาดเล็กกว่า 10 ห้อง ที่มีธีมแยกแตกต่างกันออกไป และที่นี่ท่านจะได้พบกับความประทับใจจากการเยี่ยมชมที่ต้องใช้เส้นทางทั้งอุโมงค์ บันได และยังจะได้พบกับเหล่าสัตว์ต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นจากคอนกรีต รวมทั้งหากเราโชคดีก็อาจจะได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยกับ Dang Viet Nga เจ้าของผลงานการออกแบบที่นี่อีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (2) พิเศษ!ให้ทุกท่านได้ชิมไวน์แดงของดาลัด

หลังอาหารค่ำ ให้เวลาท่านได้เดินช้อปปิ้งซื้อของฝากและสัมผัสบรรยากาศช่วงกลางคืนของเมืองดาลัด ณ ตลาดไนท์มาร์เก็ต

ที่พัก โรงแรม River Prince Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

หลังอาหารเช้า นำท่านขึ้นกระเช้า เพื่อเที่ยวชม วัดตั๊กลัม เป็นวัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในบริเวณวัดนอกจากจะมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ยังมีการจัดทัศนียภาพโดยรอบด้วยสวนดอกไม้ที่ผลิดอกบานสะพรั่ง นับได้ว่าเป็นวิหารซึ่งเป็นที่นิยมและงดงามที่สุดในดาลัด

นำท่านสัมผัสประสบการณ์สุดตื่นเต้นโดยการนั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น้ำตกดาตันลา (Datanla Waterfall) อยู่ห่างจากตัวเมืองดาลัดไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นน้ำตกไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงาม น้ำตกแห่งนี้จะเป็นน้ำตกที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดและไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวชม

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (4)

หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองญาจาง เมืองชายหาดชั้นเลิศของประเทศเวียดนาม ด้วยเป็นที่ตั้งของชายหาดสีทองที่ทอดยาว 6 กิโลเมตร พร้อมวิวของทิวเขาเป็นฉากหลัง และยังอยู่ไม่ไกลจากหมู่เกาะอื่นๆ ที่นี่จึงเป็นจุดหมายที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้คลั่งไคล้ในกีฬาทางน้ำ ผู้ที่ชื่นชอบการอาบแดด และผู้ที่รักในรสชาติของอาหารทะเล นอกจากนี้ ยังมีความบันเทิงยามค่ำคืน จึงทำให้เป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็นรูปตัวเอสเลาะมาตามชายฝั่งทะเลของเวียดนาม  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

จากนั้น นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดดัม  ตลาดนัดแห่งใหญ่ในญาจาง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1972 เป็นตลาดที่มีสินค้าให้ช้อปปิ้งมากมาย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองญาจางแห่งนี้ ด้วยตัวตึกรูปทรงดอกบัวและมีสินค้ามากกว่า 3,000 รายการ จะซื้อของใช้เอง หรือซื้อของฝากเพื่อนๆ ที่เมืองไทยก็ได้ เพราะมีของพื้นเมืองเวียดนามเยอะมาก และมีอาหารทะเลให้เลือกซื้ออีกมากมาย ตื่นตาตื่นใจสำหรับคนชอบเดินเล่นที่ตลาดไม่น้อย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB สถานที่ที่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของญาจาง ที่เมื่อมาถึงเมืองญาจางจะต้องไปสักครั้ง SKYLIGHT ROOFTOP เป็นบาร์ที่อยู่บนดาดฟ้า ให้ท่านได้ชมวิวเมืองญาจางแบบ 360 องศา  ตื่นเต้นกับ Skywalk ทางเดินกระจกใสที่ยื่นออกไป ท่านสามารถมองเห็นบรรยากาศสวยๆที่อยู่ใต้พื้นกระจกได้ทั้งหมด อีกทั้งดื่มด่ำกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกริมทะเล พร้อมจิบเครื่องดื่ม SOFT DRINK เย็นๆ ท่านละ 1 แก้ว

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (5) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก โรงแรม Galiot Hotel ระดับ 4 ดาว  หรือเทียบเท่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

นำท่านเดินทางสู่ วัดโพนากา เยี่ยมชม ปราสาทโพนคร อยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 2โบราณสถานแห่งนี้เป็นอิทธิพลของอาณาจักรจามปา มีความเก่าแก่และโดดเด่น ลักษณะของปราสาทนั้นจะเป็นอิฐแดงขนาดใหญ่ โดยสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานเทพสตรีภควตี ในอดีตเป็นที่บูชาเทพเจ้าในศาสนาฮินดู แต่ปัจจุบันก็ยังคงเป็นที่ไหว้สักการะเทพเจ้าของชาวเวียดนามอยู่

นำท่านเดินทางสู่ โบสถ์ญาจาง (NHA TRANG CATHEDRAL) โบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองญาจาง ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงที่สามารถมองเห็นสถานีรถไฟญาจาง ถูกสร้างขึ้นในสไตล์โกธิคของฝรั่งเศสโดย PRIEST LOUIS VALLET ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ได้มีการให้บริการชุมชนคาทอลิกในท้องถิ่นโดยมีการจัดพิธีมิสซาระหว่างเวลา 05:00 – 18:30 น.ทุกวัน

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารแบบท้องถิ่น (7)

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ วินเพิร์ลแลนด์ (VINPEARL LAND) สวรรค์แห่งการพักผ่อนระดับโลก ซึ่งตั้งอยู่บน 1 ใน 29 อ่าวที่สวยที่สุดในโลก ที่นี่ได้นำสวนสนุกและสวนน้ำมารวมกันไว้ที่ริมชายหาดญาจาง และยังมีกิจกรรมที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกวัย นำท่านขึ้นกระเช้าเพื่อเข้าไปยังเกาะ VINPEARL LANDซึ่งกระเช้านี้เป็นกระเช้าที่ใหญ่ที่ยาวที่สุดในโลกซึ่งมีความยาวถึง 3,320 เมตร นำสัมผัสกับสวรรค์แห่งความบันเทิงที่ได้การรับรองโดยกรมการท่อง เที่ยวเวียดนาม ว่าเป็นสวนสนุกที่น่าดึงดูดที่สุดของประเทศเวียดนาม จากนั้นให้ทุกท่านเต็มอิ่มกับกิจกรรมมากมายบนเกาะ VINPEARL LAND

ซึ่งพื้นที่ภายใน แบ่งออกเป็น 4 โซนหลักๆ ได้แก่

  • สวนน้ำ Splash Bay สวนน้ำที่รวบรวมความสนุกไว้ในที่เดียว พร้อมกับเครื่องเล่นอีกมากมาย บนพื้นที่กว่า 4,200 ตารางกิโลเมตร ภายในสวนน้ำแบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่ Amusement Ride Zone รวมเครื่องเล่นหวาดเสียว ตามด้วย Family and Children Games Area เหมาะสำหรับเด็กๆ มีสระน้ำไซส์เล็ก ปิดท้ายด้วย Beach Sport Games แหล่งรวมกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมทางน้ำไว้ให้คนรักการผจญภัยขั้นสุด (สำหรับท่านที่ต้องการเล่นสวนน้ำ แนะนำให้เตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วย)
  • สวนสนุก ที่รวบรวมเครื่องเล่นที่ได้รับประกันมาตรฐานความปลอดภัยจากทั่วโลกโดยเฉพาะ รถไฟเหาะ Alpine Coaster เป็นรถไฟเหาะบนเกาะแห่งแรกของเอเชียระยะทางกว่า 1.76 กิโลเมตร ที่จะทำให้ท่านตื่นเต้นระทึกใจไม่แพ้ที่อื่น เครื่องเล่น Roller Coaster ให้ท่านได้เติมประสบการณ์มันส์ๆ และยังมีทั้งสวนสนุกในร่มและกลางแจ้งให้ท่านได้เลือกเล่นกันอย่างจุใจ
  • อควาเรียม สถานที่ที่รวบรวมพันธ์สัตว์น้ำกว่า 30,000 ชนิด เช่น ฉลามสีเทา ปลากระเบน เต่าทะเล ที่นี่ยังมีอุโมงค์ใต้น้ำ ซึ่งจะทำให้รู้สึกเหมือนเดินเดินอยู่ในโลกใต้ท้องทะเล
  • Vinpearl Land Safari สวนสัตว์ที่รวมสัตว์บกน่ารักไว้มากมาย ให้ทุกท่านรวมถึงน้องๆ หนูๆ ได้ชมและสัมผัสแบบตัวเป็นๆ และสวนดอกไม้ Bloom Hill ภายในโดมขนาดใหญ่แห่งนี้ได้รวมไม้ดอกนานาพันธุ์ และไม้ดอกที่ขึ้นชื่อจากหลากหลายประเทศมาให้ท่านได้ชม

สำหรับท่านที่อยากชมโชว์ต่างๆ ทาง VINPEARL LAND ยังมีโชว์ต่างๆให้ชมดังนี้
การแสดงของปลาโลมาและแมวน้ำ(Dolphin&Seal Show) เวลา 14.00-14.30
การแสดงนางเงือก (Mermaid Show) เวลา 15.00-15.10
การแสดงให้อาหารสัตว์น้ำ (Feeding Show) เวลา 17.00-17.15
การแสดงขบวนพาเหรด (Carnival Show) เวลา 16.15-16.45

(เวลาการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมดังนั้นแนะนำให้ท่านเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง)

ท่านสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเกาะวินเพิร์ลได้ตามอัธยาศัยหรือท่านอยากพักผ่อนชมบรรยากาศทะเลเวียดนามใต้บรรยากาศสบายๆก็สามารถเช่นกัน  
สมควรแก่เวลา นำท่านขึ้นกระเช้ากลับสู่ตัวเมืองญาจาง จากนั้นเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (8)

ที่พัก โรงแรม Galiot Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง ประเทศเวียดนาม เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

10.30 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD647

12.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Share this: