พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฟุคุชิมะ
Tsuruga Castle
kochias hill in autumn season at Hitachi seaside park resize
Nikko sacred Shinkyo Bridge reside
Autumn Leaves - Mt.Adatara
Goshikinuma_1
Tadami_1
Tsuruga Castle_2 (1)
Ouchi-juku_2
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฟุคุชิมะ
Tsuruga Castle
kochias hill in autumn season at Hitachi seaside park resize
Nikko sacred Shinkyo Bridge reside
Autumn Leaves - Mt.Adatara
Goshikinuma_1
Tadami_1
Tsuruga Castle_2 (1)
Ouchi-juku_2

ทัวร์ญี่ปุ่น|โตเกียว ฟุกุชิมะ นิกโก้ (ไดมอนท์ รูท) 5 วัน 3 คืน By สายการบินไทย (TG)

Highlight

  ตลาดปลาลาล่ามิว แหล่งขายอาหารสดๆ จากทะเล รวมทั้งให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับร้านอาหารมากมายนับสิบร้าน

  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นที่จัดแสดงสัตว์น้ำที่มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับที่อยู่อาศัยทางธรรมชาติ

ภูเขาอาดะทาระ อีกภูเขาหนึ่งที่มีชื่อเสียงของ Fukushima และได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 100 แห่ง

Tsuruga Castle  ปราสาทสึรุกะสัญลักษณ์ของจังหวัดฟุคุชิมะ ที่เมืองไอซุวาคามัตสึ

 ลิ้มรสชาติชาบูญี่ปุ่นแท้กับร้านชาบูชื่อดัง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
25 ต.ค. 6229 ต.ค. 6247,900 ฿44,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพ – สนามบินนาริตะ        
19.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการบินไทย เคาว์เตอร์ D เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
22.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640
 
วันที่ 2 สนามบินนาริตะ– สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค – ตลาดปลาลาล่ามิว – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ – ดาเกะออนเซ็น
06.20 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
  นำท่านมุ่งหน้าสู่ สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค ในเมืองฮิตาชินากะ สวนแห่งนี้มีขนาดกว่า 153 เฮกเตอร์ และเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพรรณที่ถูกจัดแต่งอย่างสวยงาม และสิ่งที่โดดเด่นที่สุด คือ ทุ่งดอกไม้หลากชนิด อาทิ ดอกทิวลิป ดอกนาซิสซัส กุหลาบคริสมาสต์ และอื่นๆ  (การชมดอกไม้แต่ละชนิดขึ้นอยู่กับฤดูกาล) ในช่วงนี้ เป็นเวลาชองต้นโคเคียร์ ซึ่งทิวทัศน์ที่ได้มองผ่านเนินเขาเวลาที่ดอกไม้ต่างๆเบ่งบานนั้นเป็นภาพที่สวยงามมากดึงดูดสายตานักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมเป็นอย่างมาก (การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
  จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดปลาลาล่ามิว เป็นแหล่งขายอาหารสดๆ จากทะเล รวมทั้งให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับร้านอาหารมากมายนับสิบร้าน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางเมือง อิวากิ จังหวัด ฟุคุชิมะ จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นที่จัดแสดงสัตว์น้ำที่มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับที่อยู่อาศัยทางธรรมชาติของพวกมัน การแสดงจะมีแท็งค์น้ำขนาดใหญ่ 2 แท็งค์ ที่มีขนาดตั้งแต่ชั้น 2 ไปจนถึงชั้น 4 ปรับปรุงใหม่เหมือน ชิโอเมะ โนะ อุมิ (Shiome no Umi) พื้นที่มหาสุมทรแปซิฟิกออกจากชายฝั่งของฟุคุชิมะ ที่ที่โคโรชิโอะ Kuroshio (Black Current) และ โอยาชิโอะ Oyashio (Kurile Current) มาบรรจบกัน นักท่องเที่ยวสามารถเดินผ่านอุโมงกระจกที่สามารถมองเห็นความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่หาได้จาก ชิโอะเมะ โนะ อุมิ (Shiome no Umi) ที่ประกอบไปด้วย ปลาซาร์ดีน และ ปลาโอ ว่ายอยู่ในบ่ออนุบาลตั้งแต่ก่อตั้งมา อะความารีน ฟุคุชิมะ ได้ทำการวิจัย ปลาซีลาแคนท์ (ปลาโบราณที่สูญพันธุ์) และจัดแสดงอยู่ที่มุมของโลกปลาซีลาแคนท์ ที่ชั้น 1 นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมโครงสร้างของปลาซีลาแคนท์ และ ดูภาพยนต์ที่หายากของชีวิตปลาซีลาแคนท์ ในฤดูใบไม้ผลิ 2010, ไข่อะความารีน ได้เปิดสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรง ที่มีบ่อปลา และ ครัวที่ที่เด็กๆสามารถมาทำอาหาร และ กินปลาที่จับได้ในบ่อ ไข่อะความารีน มั่นใจว่าจะขยายประสบการณ์ของเด็กๆ และ ความสนุกสนาน ไปกับ สระน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก, ชายหาด จาโนะเมะ (Janome Beach) ที่ตั้งอยู่ด้านนอก อะความารีน ฟุคุชิมะ
  สมควรค่าแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก ดาเกะออนเซ็น  ณ  DAKE ONSEN HOTEL          หรือเทียบเท่า
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  พร้อมพักผ่อนกับการแช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดี เสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่น หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น
 
วันที่ 3 ดาเกะออนเซ็น – นั่งกระเช้าภูเขาอาดะทาระ – ทะเลสาบโกชิคินุมะ – สวนผลไม้ – ปราสาทสึรุกะ – ไอสึวาคามัตสึ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านนั่งกระเช้าชมวิว ภูเขาอาดะทาระ ซึ่งเป็นอีกภูเขาหนึ่งที่มีชื่อเสียงของ Fukushima และได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 100 แห่ง ของภูเขาที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นจุดเล่นสกียอดนิยมของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว และที่นี่ก็เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่มีความสวยงาม ช่วงเวลาที่ดีในการมาชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ Mount Adatara เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม (ใบไม้เปลี่ยนสีขึ้นอยู่สภาพอากาศ)
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโกชิคินุมะ หรือ บึง 5 สี ในบริเวณพื้นที่นี้ในอดีต ราว 100 กว่าปีก่อน เกิดการระเบิดของภูเขาไฟบันได (Mt.Bandai) ทำลายหมู่บ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นจนได้รับความเสียหายอย่างหนัก และ คร่าชีวิตผู้คนไปในเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งนั้นกว่า 500 ชีวิต และ ผลพวงจากการระเบิดของภูเขาไฟครั้งนั้น ทำให้ภูมิประเทศเปลี่ยนไป เกิดเป็นบึงน้ำขนาดน้อยใหญ่ จำนวนมาก และด้วยแร่ธาตุต่างๆ ที่อยู่ตามบึงก็ส่งผลให้น้ำในบึงมีสีสัน ที่แตกต่างกันออกไป ช่วงเวลาที่สวยงามของที่นี่ก็คือ ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี (ใบไม้เปลี่ยนสีขึ้นอยู่สภาพอากาศ)
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ เพลิดเพลินไปกับการเลือกชมและชิมผลไม้สดๆ จากไร่ของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถัน และได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทำให้ผลไม้นั้นมีขนาดใหญ่ และรสชาติหวานกว่าบ้านเราหลายเท่า และท่านยังสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากแก่คนที่บ้านได้ อีกด้วย (ชนิดผลไม้เป็นไปตามฤดูกาล)
  นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทสึรุกะ (Tsuruga Castle) สัญลักษณ์ของจังหวัดฟุคุชิมะ ที่เมืองไอซุวาคามัตสึให้ทุกคนได้รู้จักกันครับ ปราสาทสวยงามแห่งนี้ ที่กลายเป็นฉากหนึ่ง ในสงครามโบะชิน สถานที่ที่เป็นที่ระลึกถึงตำนาน ความกล้าหาญของเหล่าซามูไรกลุ่มสุดท้ายแห่งญี่ปุ่น ทำให้ปราสาทแห่งนี้มีชื่อเสียงทั้งในเรื่องความสวยงามและความแข็งแกร่ง นอกจากนั้นปราสาทสึรุกะ (Tsuruga Castle) ยังได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 100 ปราสาทที่สวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พัก ไอสึวาคามัตสึ ณ AIZUWAKAMATSU HOTEL      หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4 ไอสึวาคามัตสึ – จุดชมวิวรถไฟสายทาดามิ – หมู่บ้านโบราณโออูจิจูคุ – นิกโก้ – สะพานชินเคียว – คินูกาว่า
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวรถไฟสายทาดามิ (Tadami Line) ช่วงสะพานไดอิจิเคียวเรียว (Daiichi Kyouryou) บรรยากาศเติมเต็มความสวยงามกับฉากหลังที่เป็นภูเขา ดูมีสีสันและมีชีวิตชีวา สร้างความตื่นเต้นกับความสวยงามของ Tadami Line ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องทัศนียภาพอันงดงาม สำหรับการชมภูเขาและทะเลสาบในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีและฤดูหนาว เป็นเส้นทางรถไฟท่องเที่ยวสายหลักในแถบ Oku-Aizu (พื้นที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัด Fukushima) เส้นทางนี้จะเชื่อมระหว่างสถานี Aizu-Wakamatsu (เมือง Aizuwakamatsu, จังหวัด Fukushima) กับสถานี Koide (เมือง Uonuma,  จังหวัด Niigata)
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณโออูจิจูคุ เป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะ ลักษณะของบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ คือ เป็นบ้านชาวนาแบบญี่ปุ่นโบราณ มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝั่ง กินระยะทางประมาณ 500 เมตร มีบ้านประมาณ 40 – 50 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติเมื่อ พ.ศ.2524 ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโออุจิจูคุได้รับการบูรณะใหม่จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวค่ะ ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมหมู่บ้านนี้กว่า 1.2 ล้านคนต่อปีเลยทีเดียว
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานชินเคียว หรือที่เรียกกันว่า สะพานอสรพิษคู่ ตัวสะพานทาด้วยสีแดงทอดข้ามแม่น้ำไดยะ ตามตำนานเล่ากันว่าครั้งหนึ่งขณะที่เทพเจ้ากำลังจะข้ามแม่น้ำแห่งนี้ ได้ปรากฏงู 2 ตัวแปลงกายมาเป็นสะพานเพื่อให้เทพเจ้าได้ข้ามไป โดยในอดีตนั้นผู้ที่จะเดินข้ามสะพานแห่งนี้ได้มีเพียงเจ้านายชั้นสูงหรือ เชื้อพระวงศ์เท่านั้น สะพานแห่งนี้เป็นอีกมุมที่งดงามอยู่ตรงเชิงเขาทางขึ้นแหล่งมรดกโลกมีความยาว 28 เมตร กว้าง 7 เมตร สูงจากระดับน้ำ 10 เมตร สร้างด้วยไม้มีเสาหินรับ
  สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พัก คินูกาว่า ณ KINUKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  พร้อมพักผ่อนกับการแช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดี เสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่น หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น
 
วันที่ 5 คินูกาว่า – พระพุทธรูป อุชิคุไดบุทสึ – อีออนพลาซ่า – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเข้าสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิกับ พระพุทธรูป อุชิคุไดบุทสึ (Ushiku Daibutsu) ซึ่งในปี ค.ศ. 1995 ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่า เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืนที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์สูงที่สุดในโลก ส่วนสูงทั้งหมดอยู่ที่120 เมตร (ส่วนของรูปปั้นสูง 100 เมตร ส่วนฐานสูง20เมตร) สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ ถูกสร้างขึ้น ในปีค.ศ. 1992 ภายในองค์พระพุทธรูปนั้นท่านสามารถพบกับประสบการณ์ต่างๆ มากมาย เช่น การนั่งเขียนบทสวดมนต์ นิทรรศการจัดแสดงการสร้างพระพุทธรูปไดบุทสึ บริเวณพระอุระ ขององค์พระเป็นจุดชมวิวที่สูงจากพื้น 85 เมตร เมื่อลองมองไปบริเวณโดยรอบทั่วทุกทิศ หากอากาศแจ่มใส จะสามารถมองเห็นวิว สกายทรีและภูเขาไฟฟูจิได้อีกด้วย อีกทั้งยังมีของฝากที่หาซื้อที่ที่นี้เท่านั้นอีกด้วย
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อีออนพลาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ ภายในอาคารยังมี ห้างจัสโก้ ให้ท่านช้อปปิ้งต่ออย่างเพลิดเพลินสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าของร้าน 100 Yen ซึ่งสินค้าทุกๆ อย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน ไม่ลืมแวะซื้อของฝากทางกรุงเทพฯ อาทิ ขนมโมจิ , เบนโตะ , ผลไม้สด และแห้ง , ลูกอมขนมขบเคี้ยว ฯลฯ
   **อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า**
  สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
17.30 น.  ออกเดินทางจากนาริตะ โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG-677 (โดยเครื่องบิน AirBus A380)
22.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจ และมีความสุข

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

10-ตุลาคม

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 4 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line