สวนสัตว์อาซาฮียาม่า
กิจกรรมเดินบนธารน้ําแข็ง
ล่องเรือตัดน้ำแข็ง
ทะเลสาบอะคัง
ทานูกิโคจิ
สวนสัตว์อาซาฮียาม่า
กิจกรรมเดินบนธารน้ําแข็ง
ล่องเรือตัดน้ำแข็ง
ทะเลสาบอะคัง
ทานูกิโคจิ

ทัวร์ญี่ปุ่นIฮอกไกโด ไอซ์เบรคเกอร์ – ดริฟ ไอซ์ วอก 6 วัน 4 คืน BYสายการบินไทย (TG)

Highlight

 สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมเดินบนธารน้ำแข็ง

 ชมเทศกาลน้ำแข็งสุดยิ่งใหญ่ 

 ลิ้มรสสุดยอดราเม็งเกาะฮอกไกโด

 ช้อปกระหน่ำทานูกิโคจิ

อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นถึง 3 คืนเต็ม

เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
26 ก.พ. 623 มี.ค. 6252,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯสนามบินชิโตเซ่
20.30 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการบินไทย เคาว์เตอร์ D เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
23.55 ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670
วันที่ 2 สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – น้ำตกกิงกะ ริวเซ – เทศกาลน้ำแข็ง ICE FESTIVAL – โซอุนเคียว
08.20 ถึง สนามบินชิโตเซ่ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเม็ง สถานที่รวบรวมร้านราเม็งชื่อดังของเมืองอาซาฮิกาว่า กำเนิดขึ้นในปี 1996 มีร้านราเมนชื่อดังถึง 8 ร้านที่แสดงฝีมือการปรุงให้ลูกค้าได้ลิ้มลองและยังมีเรื่องราวความเป็นมาของราเมนจัดแสดงให้ชมอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเม็ง
นำท่านเข้าชม สวนสัตว์อาซาฮียาม่า (ASAHIYAMA ZOO) เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมที่สุดของญี่ปุ่น เพราะเป็นสวนสัตว์ที่แตกต่างจากสวนสัตว์อื่นๆ โดยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์แห่งนี้สูงถึง 3 ล้านคนต่อปี จุดเด่นของสวนสัตว์แห่งนี้คือแทงค์รูปกระบอกที่ยื่นเข้าไปในบ่อของแมวน้ำซึ่งท่านสามารถเห็นการเคลื่อนไหว การว่ายน้ำอย่างคล่องแคล่วของแมวน้ำได้อย่างใกล้ชิดที่สุด อิสระให้ท่านชมความน่ารักแสนรู้ของสัตว์แปลกมากมายหลายพันธุ์  รวมถึงสัตว์จากขั้วโลกเหนือ ไม่ว่าจะเป็นหมีขาวขั้วโลก ความน่ารักของนกเพนกวิน ในอุโมงค์ใต้น้ำแหวกว่ายน้ำโชว์ผู้มาเยือนอย่างใกล้ชิดถึง 360 องศา, นกสายพันธุ์ต่างๆ การแสดงของเจ้าลิงตัวน้อย, ความงามของไก่ฟ้า, กวาง ความน่าเกรงขามของเจ้าป่าอย่างราชสีห์, ความสง่างามของเสือโครง ฯลฯ ให้ท่านเก็บไว้ในความทรงจำมิรู้เลือน
จากนั้นนำท่านชม น้ำตกกิงกะ สมญา น้ำตกเส้นด้าย ที่มีความงดงามตามธรรมชาติ ด้วยความสูง 120 เมตร ทำให้สายน้ำไหลบ่าตกลงสู่เบื้องล่างมีความแรงกระจายเป็นเส้นบางใสคล้ายเส้นด้ายสวยงามมาก มีความสวยงามแสนมหัศจรรย์ยิ่งนัก บริเวณใกล้ๆกัน นำท่านชม น้ำตกริวเซอิ สมญา น้ำตกดาว อีกความงดงามตามธรรมชาติที่ไม่แพ้ กันความสูง 90 เมตร สายน้ำที่ไหลออกจากซอกผาตก–ลงเบื้องล่างกระทบแสงอาทิตย์ดูวาววับจับตางามราวกับดวงดาวที่ตกลง มาจากฝากฟ้าที่ท่านไม่อาจปฏิเสธความงามแสนประทับใจได้อย่างแน่นอน น้ำตกสองแห่งนี้ได้รับสมญา น้ำตกคู่สามี–ภรรยา
นำท่านชม เทศกาลน้ำแข็ง ICE FESTIVAL สถานที่จัดงาน ณ เมืองโซอุนเคียว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอิชิคาริ จัดขึ้นบนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร เมื่อท่านก้าวเข้าสู่ภายในจะพบกับประติมากรรมน้ำแข็งที่หลากหลาย อาทิ อุโมงค์น้ำแข็ง เสาน้ำแข็งและโดมน้ำแข็ง ซึ่งมีความสูงกว่า 10 เมตร ตกกลางคืนจะประดับประดาด้วยแสงไฟ 7 สี อย่างสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกอันน่าประทับใจ นอกจากนี้บางวันอาจจะได้เห็นดอกไม้ไฟที่จุดขึ้นเป็นรูปร่างหรือตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นต่างๆ
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โซอุนเคียว ณ SOUNKYO KANKO HOTEL    หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
*** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นหรือที่เรียกกันว่า      การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย ***
วันที่ 3 โซอุนเคียว – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – หอคอยโอค็อตสก์ – พิพิธภัณฑ์มนุษย์ขั้วโลกเหนือ – ชิเรโตโกะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ เมืองมอมเบ็ทสึ เพื่อ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง (SIGHTSEEING ICE BREAKER) อีกหนึ่งประสบการณ์ไฮไลต์ที่น่าสัมผัส หากมีโอกาสได้มาเยือนเกาะฮอกไกโดในช่วงฤดูหนาวกับการล่องเรือตัดน้ำแข็ง ซึ่งเต็มไปด้วยแผ่นน้ำแข็งที่ลอยมาจากรัสเซีย ที่เรียกได้ว่าแห่งเดียวในญี่ปุ่น นอกจากจะได้สัมผัสประสบการณ์อันแตกต่างแล้วยังได้มีโอกาสเห็นชีวิตสัตว์โลกอีกซีกโลกหนึ่งอย่างนกอินทรีทะเลหางขาว และแมวน้ำ เป็นต้น (การล่องเรือขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเอื้ออำนวย หากในวันที่เดินทางสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย จะไม่สามารถทำการล่องเรือได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร หรือ ธารน้ำแข็งลอยออกจากบริเวณที่ล่องเรือไปไกลจนทำให้ไม่สามารถมองเห็นธารน้ำแข็งได้)
จากนั้นนำท่านสู่  หอคอยโอค็อตสก์ (OKHOTSK TOWER) หอสังเกตการณ์สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลน้ำแข็งแห่งแรกของโลก ที่ท่านสามารถมองเห็นมหาสมุทรผ่านหน้าต่างกระจกของห้องสังเกตการณ์ใต้ทะเล ท่านจะได้ชมฝูงปลาเล็ก ๆ รวมตัวกันกินแพลงตอนและปลาใหญ่ที่กำลังจะกินปลาเล็กเหล่านั้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ไฮไลท์ที่ท่านไม่ควรพลาด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์มนุษย์ขั้วโลกเหนือ ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวของชาวกรีนแลนด์ สแกนดิเนเวีย และชนชาติอื่นๆ กว่า 33 ชนชาติที่อยู่อาศัยใกล้ขั้วโลกเหนือ ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในโลก รวมถึงชาวไอนุ ที่มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม และการดำรงชีวิตที่แตกต่างออกไปด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์ แบ่งการจัดแสดงเป็นส่วนต่างๆ เช่น Northern Crossroads บอกเล่าเรื่องราวการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่ผันผวนบริเวณขั้วโลกเหนือ ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงทุกวันนี้ Clothing ภูมิปัญญาในการใช้เครื่องแต่งกายที่ทนต่อสภาวะอากาศที่หนาวจัด Foods การหาอาหารและการเก็บรักษาอาหารให้เพียงพอในช่วงฤดูหนาวอันยาวนาน และเรื่องราวอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การสร้างที่อยู่อาศัย การเดินทาง และวัฒนธรรม เป็นต้น
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ชิเรโตโกะ ณ KIKI SHIRETOKO NATURAL RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารของโรงแรม
*** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นหรือที่เรียกกันว่า      การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย ***
วันที่ 4 ชิเรโตโกะ – กิจกรรมเดินบนธารน้ําแข็ง – หมู่บ้านไอนุ – LAKE AKAN ICE FESTIVAL – ทะเลสาบอะคัง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่หาได้ยากยิ่งกับ การเดินบนธารน้ําแข็งขั้วโลก บริเวณทะเล    โอคอทสก์ ภายในอุทยานแห่งชาติชิเรโตโกะ ทะเลที่เชื่อมระหว่างเกาะฮอกไกโดและประเทศรัสเซีย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจ และสามารถสัมผัสได้แค่ในฤดูหนาวของเกาะฮอกไกโดเท่านั้น ให้ท่านได้ท้าทายความหนาวกับการเดินบนธารน้ําแข็งในอุณหภูมิติดลบ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้คําแนะนําท่านอย่างใกล้ชิดโดยทุกท่านจะได้สวมชุดเวทสูทที่สามารถป้องกันน้ำและความหนาวเย็น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินบนธารน้ำแข็ง หรือ การลอยตัวอยู่ในทะเลอุณภูมิติดลบ ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือน (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละวัน)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไอนุ ให้ท่านชมความหลากหลายของศิลปะพื้นบ้าน อิสระให้ท่านได้ซื้อสินค้าที่ระลึก อาทิ เครื่องประดับที่สวยงาม เพลิดเพลินกับรสชาติของอาหารพื้นเมืองสไตล์ไอนุ ชมศิลปะพื้นบ้านของชาวไอนุซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการแกะสลักไม้ตามอาคารบ้านเรือน
จากนั้นนำท่านสู่ช่วงเวลาแห่งความตระการตาของ เทศกาล LAKE AKAN ICE FESTIVAL เทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงฤดูหนาวของทะเลสาบอะคัง ภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้สนุกกับการตัดน้ำแข็ง หรือมินิเกมบนพึ้นผิวทะเลสาบ ยิ่งกว่านั้นจุดเด่นของงานนี้ คือ การแสดงดอกไม้ไฟภายใต้ท้องฟ้ายามค่ำคืนที่สุดแสนจะอลังการและน่าประทับใจ
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ทะเลสาบอะคัง ณ AKAN KOSO HOTEL         หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารของโรงแรม
*** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นหรือที่เรียกกันว่า      การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย ***
วันที่ 5 ทะเลสาบอะคัง – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ทานูกิโคจิ – ซัปโปโร
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เก่าแก่นับพันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็เป็นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสืบไป
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านสู่ ย่านทานูกิโคจิ ถนนช้อปปิ้งเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร อายุกว่า 140 ปีตลอดถนนจะมีร้านค้าต่างๆเรียงรายกันไปสองข้างทาง ทั้งร้านขายของสด ร้านกิน ร้านขายของที่ระลึกรวมแล้วกว่า 200 ร้าน อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ามากมายตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอางค์ เป็นต้น
**อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า**
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ซัปโปโร ณ T MARK CITY HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า บริการท่านด้วย SET BOX MEAL
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
10.00  ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671
15.50 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

02-กุมภาพันธ์

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line