ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
วัดแชกงหมิว
จิมซาจุ่ย
HONG KONG DISNEY LAND
ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
วัดแชกงหมิว
จิมซาจุ่ย
HONG KONG DISNEY LAND

ทัวร์ฮ่องกง I มหัศจรรย์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน BY สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)

Highlight

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรแห่งจินตนาการนี้ประกอบด้วยพื้นที่4 ซึ่งแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตัว

 REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทน์เสี้ยวแห่งนี้สวยที่สุดแห่งหนึ่ง

  วัดแชกงหมิว  โด่งดังในเรื่องการงานและธุรกิจขอฌชคขอลาภ

 ถนนนาธาน เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่าน

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
12 ต.ค. 6214 ต.ค. 6220,900 ฿download pdf
25 ต.ค. 6227 ต.ค. 6217,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Mongkok Ladies Market
12.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5-6 Row M เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก Cathay Packfic Airways (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
14.55 น.  เดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX 654
**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
18.50 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้ท่านออก “ Exit B”
จากนั้น เดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งแห่ง Mongkok Ladies Market 
  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย
เช้า  บริการอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน นั่นเอง นมัสการเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคลนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและพบกับผู้คนมากมายที่นำธูปและของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจ จากนั้น เยี่ยมชมโรงงาน“จิวเวลรี่” ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอดและแวะชมโรงงานหยก (วัดหวังต้าเซียนมีการปิดปรับปรุงวัดบางส่วน ตั้งแต่ปลาย มี.ค. 62 เป็นต้นไป เป็นเวลา 1 ปี และยังไม่มีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการ แต่ยังมีบางส่วนที่สามารถเข้าไปสักการะได้ ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมอีกครั้งค่ะ)
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นำท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยที่สุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ เพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี
จากนั้น นำท่านสู่ ถนนนาธาน ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ยมีร้านขายของทั้ง เครื่องหนัง,เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า,กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING  COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกันได้
 อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า
วันที่ 3  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ – กรุงเทพฯ  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่  ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์  อาณาจักรแห่งจินตนาการนี้ประกอบด้วยพื้นที่4 ส่วน ได้แก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์แลนด์ , แฟนตาซีแลนด์ และทูมอร์โรว์แลนด์ ซึ่งแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตัว ท่องอเมริกาฉบับย่อส่วนอย่างมีชีวิตชีวาที่ถนนเมนสตรีท พร้อมด้วยทาวน์สแควร์ ร้านค้าน่ารัก ๆ และหอสังเกตการณ์วิคตอเรีย หรือจะแวะเข้าไปชมโลกของเด็กน้อยที่น่ารัก ชมตุ๊กตานานาชาติร้องเพลงและร่ายรำโดยจำลองการแต่งกายชุดประจำชาติจากทั่วทุกมุมโลกใน สมอลเวิลด์ ผจญภัยกับการล่องเรือท่องป่าที่เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ตลอดเส้นทางและโชว์แรงระเบิดที่ตื่นเต้น เข้าสู่อาณาจักรแห่งแฟนตาซีที่ซึ่งคุณจะได้พบกับปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกี้เมาส์ พร้อมด้วยเอฟเฟคต์เคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ จากนั้น ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษย์ต่างดาวและข้ามเวลาไปยัง ทูมอร์โรว์แลนด์ ดินแดนแห่งอนาคตและสิ่งที่พลาดไม่ได้คือรถไฟเหาะ Space Mountain แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกับมิคกี้ ตื่นตาตื่นใจกับหนึ่งในซุปเปอร์ฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกมาอยู่ท่ามกลางพวกเราและฮ่องกงจะไม่เหมือนเดิม Iron Man Experience – เครื่องเล่น ธีมมาร์เวล เครื่องแรกสุดที่สวนสนุก ดิสนีย์ เปิดแล้วตอนนี้ที่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์! เปิดฉาก ความบันเทิงด้วยโชว์รูปแบบใหม่แกะกล่องขบวนพาเหรด “Flights of Fantasy Parade” ตระการตากับความงดงามของปราสาทที่ส่งประกายระยิบระยับในยามเย็นด้วยผงวิเศษพิกซี่ดัสท์ของทิงเกอร์เบลล์ นอกจากนี้ยังเปิดตัวความสนุกอื่นๆ อีกมากมากมายพร้อมต้อนรับแขกคนพิเศษเช่นคุณเพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
 อิสระอาหารกลางวันและเย็น
ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok
21.35 น. ไฟล์ทบิน CX 617 เหินฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX617
23.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
22.25 น.  ไฟล์ทบิน CX 709 เหินฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX709
00.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

09-กันยายน, 10-ตุลาคม

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 4 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line