ลดราคา! Soyanggang Sky Walk
ลดราคา! สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ลดราคา! สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ลดราคา! พระราชวังเคียงบ็อคคุง
ลดราคา! หอคอย N Seoul Tower
ลดราคา! ช้อปปิ้งเมียงดง
ลดราคา! เมียงดง
ลดราคา! ช้อปปิ้งฮงแด
Soyanggang Sky Walk
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
พระราชวังเคียงบ็อคคุง
หอคอย N Seoul Tower
ช้อปปิ้งเมียงดง
เมียงดง
ช้อปปิ้งฮงแด

ทัวร์เกาหลีIเกาหลี สุด ชิว 6 วัน 3 คืน BY สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

Highlight

 ถนนฮงอิก  เป็นบริเวณที่หนุ่มสาวรุ่นใหม่ของเกาหลีมักจะมาเดินเที่ยวกัน เพราะเต็มไปด้วยร้านอาหาร ผับ และร้านขายของแนวดีไซน์มากมาย

 พระราชวังเคียงบ็อคคุง พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 สมัยราชวงศ์โซซอน เป็นศูนย์บัญชาการที่ประทับของกษัตริย์สมัย 600 ปีก่อน

 SEOUL TOWER ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลได้และจุดไฮไลท์

 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  อิสระให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่าง ฉลองเทศกาลดอกไม้บานตามฤดูกาล เช่น ดอกทิวลิปในฤดูใบไม้ผลิ ดอกกุหลาบและดอกลิลลี่ในฤดูร้อน ดอกเบญจมาศ พบกับขบวนพาเหรดตุ๊กตา  เอเวอร์แลนด์สีสันสดใสชมโชว์ต่างๆ ภายในสวนสนุก

 Soyanggang Sky Walk สะพานกระจกใสที่อยู่ในเมืองชุนชอนสะพานกระจกใสที่มีความยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอียมโฮ เวลาที่เดินอยู่บนสะพานแห่งนี้จะสามารถมองเห็นวิวด้านล่างใต้สะพาน

เมนูพิเศษ ชาบู ชาบูรสเลิศ , ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี , บาบีคิวบุฟเฟ่ต์ , จิมดัก

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 

 

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
10 เม.ย. 6215 เม.ย. 6226,900 ฿24,900 ฿download pdf
12 เม.ย. 6217 เม.ย. 6226,900 ฿24,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่   1 กรุงเทพฯ – อินชอน
23.30 คณะพร้อมกันที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตูทางเข้าที่ 1 – 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
** สายการบิน AIR ASIA X ทำการบินด้วยเครื่องบิน AIRBUS A330-300 ที่นั่งแบบ   3-3-3 (377ที่นั่ง) น้ำหนักกระเป๋าเดินทางทั้งขาไปและขากลับอย่างละ 20 กก. บริการเสิร์ฟอาหารร้อนพร้อมเครื่องดื่มทั้งขาไปและขากลับ **
วันที่  2 อินชอน  – โซยังกัง สกายวอร์ค – เกาะนามิ –  ซูวอน
02.35 ออกเดินทางสู่ เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ XJ700
10.05 ถึง สนามบินเมืองอินชอน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง หลังรับสัมภารเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นนำทุกท่านไป Soyanggang Sky Walk สะพานกระจกใสที่อยู่ในเมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน ซึ่งตั้งอยู่แถวเกาะนามิ  โดยสะพานโซยังกังเป็นสะพานกระจกใสที่มีความยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอียมโฮ เวลาที่เดินอยู่บนสะพานแห่งนี้จะสามารถมองเห็นวิวด้านล่างใต้สะพานที่เป็นทะเลสาบได้อย่างชัดเจน ทำเอาคนที่กลัวความสูงถึงกับเข่าอ่อนเลยทีเดียว จุดวัดใจอีกหนึ่งบทพิสูจน์คือการเดินข้ามสะพานที่ยาว 156 เมตรนี้ให้ได้
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนู (TAKKALBI) ไก่ผัดเผ็ดบาร์บีคิว อาหารขึ้นชื่อของเมืองชุนชอน เป็นเนื้อไก่ที่หั่นออกเป็นชิ้นพอคำ คลุกเคล้าด้วยซีอิ๊วเครื่องปรุง และหมักทิ้งไว้จนได้ที่ จึงนำเนื้อไก่และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพร้อม กิมจิ ซุปสาหร่าย และข้าวสวย
บ่าย หลังอาหารนำทุกท่านขึ้นเรือ FERRY มุ่งหน้าสู่ เกาะนามิ ที่โรแมนติกอีกแห่งหนึ่งสำหรับคู่หนุ่มสาว ครอบครัว และกลุ่มเพื่อน อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ใช้ถ่ายทำละครซีรี่ส์เกาหลีเรื่องดัง “เพลงรักในสายลมหนาว หรือ WINTER LOCE SONG” เกาะนามิมีรูปร่างคล้ายใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้าฮัน และอยู่ห่างจากกรุงโซลเพียง 63 กิโลเมตร ณ ที่แห่งนี้ท่านสามารถเช่าจักรยานเพื่อขี่เที่ยวรอบเกาะ หรือเดินเล่นชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ ถึงเวลาสมควรนำคณะนั่งเรือกลับมายังฝั่ง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย  (ชาบู ชาบู) สุกี้หม้อไฟสไตล์เกาหลี  อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี โดยนำเครื่องเคียงต่าง ๆ เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู  โอเด้ง หมูที่จัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทาน เติมน้ำ ซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วจึงนำอุด้งสดลงต้ม สามารถรับประทานพร้อมข้าวสวยร้อน น้ำจิ้มซีอิ้วเกาหลี และเครื่องเคียงนานาชนิด
นำท่านเข้าสู่ที่พักเมืองซูวอน ã โรงแรม PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่  3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ช้อปปิ้งย่านอีแด – ชมวิว ล๊อตเต้ สกาย ทาวเวอร์ (รวมลิฟต์) – โซล
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND) อิสระให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่าง ๆ ที่ตื่นตาตื่นใจมากมาย อาทิ Roller Coaster, American Adventure, Rock spin, Shark, Amazon ฯลฯ ด้วยบัตรเครื่องเล่นแบบ Day pass ซึ่งสามารถเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ได้แบบไม่จากัด หรือ แวะชมไฮไลท์ในสวนสนุก ไลเกอร์ ซึ่งเกิดจากพ่อสิงโตกับแม่เสือโคร่ง ประทับใจไปกับความน่ารักของหมีแสนรู้ที่มาคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมแสดงความสามารถอันน่าทึ่ง, ฉลองเทศกาลดอกไม้บานตามฤดูกาล เช่น ดอกทิวลิปในฤดูใบไม้ผลิ ดอกกุหลาบและดอกลิลลี่ในฤดูร้อน ดอกเบญจมาศ และใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง ท่านยังจะได้พบกับขบวนพาเหรดตุ๊กตา  เอเวอร์แลนด์สีสันสดใสชมโชว์ต่างๆ ภายในสวนสนุก และเลือกซื้อหาของที่ระลึกของเอเวอร์แลนด์มากมายนานาชนิดจากร้านค้าตลอดสองข้างทางที่ท่านไม่สามารถหาซื้อจากที่อื่นๆได้
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนู หมูย่างเกาหลี (KALBI) หมูย่างที่ผ่านการหมักจนได้ที่ นำมาย่างบนเตาถ่านร้อนๆ ให้สุกกำลังดีแล้วตักชิ้นพอดีคำ รับประทานกับซอสเกาหลี กระเทียม กิมจิ และใช้ใบผักกาดหอมหรือใบงา ห่อเป็นคำๆคล้ายเมี่ยงคำ แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด พร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ น้ำจิ้มเต้าเจี้ยว และน้ำซุปสาหร่าย
จากนั้นนำท่านเข้าสู่กรุงโซล  ย่านอีแด ที่คนเกาหลีเรียก เป็นย่านที่อยู่หน้าม.สตรีอีฮวา (Ewha Womans University) บริเวณย่านอีแดเป็น Shopping Street เน้นไปที่ร้านขายเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า
เสื้อผ้าที่ย่านนี้ ราคาถูกกว่ามยองดง หรือฮงแด หากไปเดินช้อปที่นี่ ลองเดินซอกแซกดูบ้าง จะเจอเสื้อผ้าสวยๆ มากมายแถมราคาถูกมากๆ
หลังอาหารนำท่านชมวิว ล๊อตเต้ สกาย ทาวเวอร์ (รวมลิฟต์ ) เป็นหอชมวิวที่ตั้งอยู่บนตึกลอตเต้เวิลด์ทาวเวอร์ ซึ่งตึกนี้สูงเป็นอันดับ 5 ของโลก และสูงเป็นอันดับ 3 ของเอเชีย ตึกนี้ประกอบไปด้วยชั้นใต้ดิน 6 ชั้น และชั้นบนดิน 123 ชั้น รวมความสูงทั้งหมด 555 เมตร ลอตเต้เวิลด์ทาวเวอร์ ลอตเต้ทาวเวอร์เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 เมษายน 2017
ซึ่งที่นี่ยังถูกกล่าวว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองโซลอีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนู บุลโกกิ หรือหมูผัดบาร์บีคิว หมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลี คนต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยนำบาร์บีคิวหมูลงในกระทะครึ่งวงกลมพร้อมน้ำซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย หากต้องการแบบรสชาติ เกาหลี แท้ๆ ก็สามารถใส่กิมจิหมักลงต้มด้วย ก็จะได้รสชาติอีกแบบหนึ่ง
นำท่านเข้าสู่ที่พักกรุงโซล  โรงแรม LUCE BRIDGE HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่  4 ศูนย์โสม– พระราชวังเคียงบ๊อคคุง – คอสเมติก  – น้ำมันสนเข็มแดง – หอคอย N Seoul Tower – ชมเทศกาลดอกซากุระยออิโด หรือ หมู่บ้านนัมซานฮักอก – ช้อปปิ้งเมียงดง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเยี่ยมชม ศูนย์โสมเกาหลี ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลโดยตรงว่าผลิตจาก โสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพที่ดีที่สุด เนื่องจากเกาหลีเป็นประเทศที่มีศูนย์โสมโลก ตั้งอยู่ทั้งยังเป็นแหล่งปลูกโสมมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกว่า มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เนื่องจากการเพาะปลูก พร้อมการพัฒนาทั้งในด้านคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ และการบริการดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้โสมเกาหลีมีคุณภาพอันดับหนึ่งของโลกเป็นที่ต้องการของผู้มาเยือนซื้อเป็นของฝากเพราะราคาถูกพิเศษกว่าที่อื่นและมีประโยชน์
นำท่านชม พระราชวังเคียงบ็อคคุง พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 สมัยราชวงศ์โซซอน เป็นศูนย์บัญชาการที่ประทับของกษัตริย์สมัย 600 ปีก่อน ชมพระที่นั่งต่างๆ ที่สำคัญ ประกอบด้วยหมู่อาคารต่าง ๆ มากมาย อาทิ ท้องพระโรงที่สร้างด้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุด นำท่านถ่ายภาพคู่กับ พลับพลากลางน้ำ “เคียงเฮวรู” ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตสำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ตำหนักที่บรรทมของกษัตริย์และราชินีเกาหลี ตำหนักทรงพระอักษร เป็นต้น
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ด้วยเมนู ไก่ตุ๋นโสม (SAMGAETANG)  ตำรับชาววังไว้บำรุงสุขภาพ ใช้ไก่ที่อายุพอเหมาะกับการรับประทาน (อายุ 45 วัน) ท่านละ 1 ตัว ก่อนอื่นให้ล้างเครื่องในออกให้หมดแล้วยัดไส้ด้วยของบำรุง อาทิเช่น เม็ดพุทราแห้ง รากโสมเกาหลี เก๋ากี้ รับประทานพร้อมกับข้าวซึ่งใส่อยู่ภายในตัวไก่ และเสริมรสชาติด้วยเส้นอุด้ง ปรุงรสด้วยพริกไทย และเกลือป่นของเกาหลี เสิร์ฟพร้อม Ginseng wine เป็นโซจูดองโสมเพื่อบำรุงร่างกายให้คึกคักกระปรี้กระเปร่า
นำท่านสู่ ศูนย์เครื่องสำอาง (COSMETIC CENTER) ร้านเวชภัณฑ์เครื่องสำอางของเกาหลีที่คนไทยส่วนใหญ่ถามหา เป็นเวชภัณฑ์เครื่องสำอางที่เป็นการรักษาสภาพผิวหน้าให้ดูอ่อนวัย เวชภัณฑ์สำหรับรักษาสิว รูขุมขนที่กว้าง พลัดเซลผิว และการันตี ความปลอดภัย โดยบริษัทประกันภัยซัมซุง เครื่องสำอางที่นี่จะถูกกว่าประเทศไทย 50-70 %
นำท่านสู่ REDPINE  น้ำมันสนเข็มแดง ปัจจุบันชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมมารับประทานเพื่อล้างสารพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือดทั่วทั้งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด,โรคหัวใจ,โรคภูมิแพ้เป็นต้นแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี
นำท่านย้อนรอยละครซีรีย์เกาหลีชื่อดัง MY NAME IS KIM SAM SOON ที่ภูเขานัมซาน ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร บนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลได้และจุดไฮไลท์ของ N SEOUL TOWER ที่คู่รักทุกคู่ชาวเกาหลี จะต้องทำคือ การคล้องกุญแจคู่รัก LOVE KEY CEREMONY บนโซลทาวเวอร์ โดยที่จะเขียนข้อความหรือชื่อของคู่รักไว้บนแม่กุญแจและก็จะนำแม่กุญแจนี้ไปคล้องกับรั้วเหล็ก ส่วนลูกกุญแจเค้าจะทิ้งไปด้วยความเชื่อที่ว่าหากคู่รักคู่ใด ได้มาเยือนและคล้องกุญแจคู่รักกันที่นี่ จะทำให้ความรักของทั้งคู่ยืนยาว ไม่พรากจากกันไปตลอดกาล (ไม่รวมค่าขึ้นชมลิฟท์)
จากนั้นนำทุกท่านชม เทศกาลดอกซากุระยออิโด ที่จัดบริเวณยออึยโด รอบๆ อาคารรัฐสภา (National Assembly) และริมแม่น้ำฮันนั่นเอง โดยเทศกาลนี้จะจัดขึ้นในช่วงต้นถึงกลางเดือนเมษายน ขึ้นอยู่กับพยากรณ์ดอกซากุระเกาหลีในปีนั้นๆ นอกเหนือไปจากดอกซากุระเกาหลีที่มีกว่า 1,800 ต้น เรียงรายไปตามถนนรอบๆอาคารรัฐสภา ยังมีดอกอาซาเลีย, ดอกฟอร์ซิเทีย ดอกทิวลิป เป็นต้น ในช่วงที่จัดงานเทศกาลนั้นจะมีการปิดถนนบริเวณรอบๆอาคารรัฐสภา เพื่อให้ประชาชนเดินเที่ยวชมงานกันได้อย่างสะดวกสบาย มีร้านค้าต่างๆมาออกร้านมากมาย
หมายเหตุ ** ทั้งนี้การบานของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากดอกซากุระไม่บาน ทางบริษัทขออนุญาตนำท่านไปหมู่บ้านบุกชอนฮักอกแทน **
นำท่านสู่ ย่านเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี (MYEONGDONG) หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอางดังๆของเกาหลี ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวันเชิญท่านเลือกซื้อหาสินค้าตามอัธยาศัย หรือจะเลือกลองนั่งดื่มกาแฟในคอฟฟี่ช้อปสไตล์เกาหลีได้ที่นี่เช่นกัน อิสระให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนู   (BBQ) บุฟเฟต์บาร์บีคิว ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี เนื้อหมู เนื้อไก่ วัว ปลาหมึก กุ้ง อาหารเกาหลี เติมไม่อั้น
นำท่านเข้าสู่ที่พักกรุงโซล  โรงแรม LUCE BRIDGE HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่  5 ฮอกเกตนามู – ดิวดี้ฟรี – ฮงแด – สวนนักซาน&หมู่บ้านอิลวา – ซุปเปอร์มาร์เก็ต
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านรู้จัก ฮอกเกนามู (HOKGETNAMU) ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ๊อตเกตนี้ ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา
จากนั้นพาท่านสู่ DUTY FREE SHOP หรือ สินค้าปลอดภาษี ที่นี่มีสินค้าชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกให้ท่านได้เลือกซื้อหากลับบ้านอย่างจุใจไม่ว่าจะเป็นน้ำหอม เครื่องสำอาง เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี และอื่นๆ ตามใจชอบ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ด้วยเมนู  (JIMDAK) เป็นเมนูไก่ประกอบด้วยวุ้นเส้น เกาหลี ซึมซับด้วยน้ำชุป รสชาติกลมกล่อม ถูกปากคนไทย ยิ่งนัก เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เครื่องเคียงเกาหลี หลากหลาย
จากนั้นท่านช้อปปิ้งที่  ถนนฮงอิก (HONGIK SHOPPING STREET) บริเวณนี้เป็นบริเวณที่หนุ่มสาวรุ่นใหม่ของเกาหลีมักจะมาเดินเที่ยวกัน เพราะบริเวณรอบๆเต็มไปด้วยร้านอาหาร ผับ และร้านขายของแนวดีไซน์มากมาย และบริเวณนี้ยังมีร้านกาแฟ  HOLLO KITTY CAFÉ, KAKAO FRIEND สำหรับผู้ชื่นชอบ     ซีรีส์เกาหลี ย่านถนนฮงอิกนี้เป็นฉากที่ใช้ถ่ายทำละครเรื่อง “COFFEE PRINCE” ได้รับความนิยมอย่างมาก
จากนั้นชม สวนสาธารณะนักซาน ปาร์ค สวนสาธารณะมีชื่อเรียกตามลักษณะของภูเขาที่มีรูปร่างคล้ายกับโหนกของอูฐ  ลักษณะของภูเขาเป็นหินแกรนิตที่แข็งตัวและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมาตั้งแต่ในยุคราชวงศ์โชซอน นอกเหนือไปจากความสวยงามที่ให้ความรู้สึกโรแมนติก จนทำให้สวนนักซานแห่งนี้มักเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ถูกใช้เป็นฉากในการถ่ายทำละครแล้ว  เมือเราเดินขึ้นไปถึงจุดสูงสุด เราจะสามารถชมวิวเมืองได้อย่างสวยงาม คุณยังสามารถเยี่ยมชม หมู่บ้านจิตรกรรมฝาผนังอีฮวา (Ihwa Mural Village)  ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับภูเขานักซานแห่งนี้  ประกอบด้วยภาพวาดบนผนังจากศิลปิน 60 ท่าน นักท่องเที่ยวที่เข้ามาแวะเวียนสามารถสนุกสนานไปกับการตามหาภาพวาด และประติมากรรมในหมู่บ้าน
จากนั้นเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื้อของ (ละลายเงินวอน) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแลตหิน ซีเรียลช็อกโก  ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น  และยังมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง( มาม่าเกาหลี)
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินอินชอน
วันที่  6 สนามบิน อินชอน – สนามบินดอนเมือง
01.05 เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 703
04.40 ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

04-เมษายน

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line