ทัวร์ญี่ปุ่นI โอซาก้า โตเกียว ทาคายาม่า ซุปตาร์ เซเลบริตี้ 5 วัน 3 คืน BY สายการบินแอร์เอเชีย X (XJ)

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
22 ส.ค. 6226 ส.ค. 6223,888 ฿download pdf
23 ส.ค. 6227 ส.ค. 6223,888 ฿download pdf
26 ส.ค. 6230 ส.ค. 6223,888 ฿download pdf
27 ส.ค. 6231 ส.ค. 6220,888 ฿download pdf
28 ส.ค. 621 ก.ย. 6220,888 ฿download pdf
30 ส.ค. 623 ก.ย. 6220,888 ฿download pdf
31 ส.ค. 624 ก.ย. 6223,888 ฿download pdf
5 ก.ย. 629 ก.ย. 6219,888 ฿download pdf
6 ก.ย. 6210 ก.ย. 6222,888 ฿download pdf
7 ก.ย. 6211 ก.ย. 6222,888 ฿download pdf
12 ก.ย. 6216 ก.ย. 6219,888 ฿download pdf
13 ก.ย. 6217 ก.ย. 6221,888 ฿download pdf
14 ก.ย. 6218 ก.ย. 6221,888 ฿download pdf
19 ก.ย. 6223 ก.ย. 6219,888 ฿download pdf
20 ก.ย. 6224 ก.ย. 6222,888 ฿download pdf
21 ก.ย. 6225 ก.ย. 6222,888 ฿download pdf
23 ก.ย. 6227 ก.ย. 6219,888 ฿download pdf
26 ก.ย. 6230 ก.ย. 6222,888 ฿download pdf
27 ก.ย. 621 ต.ค. 6222,888 ฿download pdf
29 ก.ย. 623 ต.ค. 6222,888 ฿download pdf
30 ก.ย. 624 ต.ค. 6222,888 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท