ทัวร์พม่า I โปรน้องดี บินดี อยู่ดี พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน BY สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
30 ส.ค. 621 ก.ย. 6212,900 ฿download pdf
6 ก.ย. 628 ก.ย. 6211,900 ฿download pdf
13 ก.ย. 6215 ก.ย. 6212,900 ฿download pdf
20 ก.ย. 6222 ก.ย. 6211,900 ฿download pdf
27 ก.ย. 6229 ก.ย. 6212,900 ฿download pdf
12 ต.ค. 6214 ต.ค. 6214,900 ฿download pdf
25 ต.ค. 6227 ต.ค. 6213,900 ฿download pdf
1 พ.ย. 623 พ.ย. 6212,900 ฿download pdf
6 พ.ย. 628 พ.ย. 6215,900 ฿download pdf
8 พ.ย. 6210 พ.ย. 6213,900 ฿download pdf
15 พ.ย. 6217 พ.ย. 6212,900 ฿download pdf
22 พ.ย. 6224 พ.ย. 6213,900 ฿download pdf
29 พ.ย. 621 ธ.ค. 6212,900 ฿download pdf
5 ธ.ค. 627 ธ.ค. 6214,900 ฿download pdf
8 ธ.ค. 6210 ธ.ค. 6215,900 ฿download pdf
13 ธ.ค. 6215 ธ.ค. 6213,900 ฿download pdf
20 ธ.ค. 6222 ธ.ค. 6212,900 ฿download pdf
27 ธ.ค. 6229 ธ.ค. 6213,900 ฿download pdf
28 ธ.ค. 6230 ธ.ค. 6213,900 ฿download pdf
29 ธ.ค. 6231 ธ.ค. 6216,900 ฿download pdf
30 ธ.ค. 621 ม.ค. 6316,900 ฿download pdf
31 ธ.ค. 622 ม.ค. 6316,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท