ทัวร์พม่า I โปรน้องดี บินดี อยู่ดี พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน BY สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
27 ก.ค. 6229 ก.ค. 6214,900 ฿download pdf
2 ส.ค. 624 ส.ค. 6212,900 ฿download pdf
10 ส.ค. 6212 ส.ค. 6214,900 ฿download pdf
16 ส.ค. 6218 ส.ค. 6212,900 ฿download pdf
23 ส.ค. 6225 ส.ค. 6212,900 ฿download pdf
30 ส.ค. 621 ก.ย. 6212,900 ฿download pdf
6 ก.ย. 628 ก.ย. 6211,900 ฿download pdf
13 ก.ย. 6215 ก.ย. 6212,900 ฿download pdf
20 ก.ย. 6222 ก.ย. 6211,900 ฿download pdf
27 ก.ย. 6229 ก.ย. 6212,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท