ทัวร์จีน ปีใหม่ Iเฉิงตู ง๊อไบ๊ เล่อซาน ภูเขาหิมะซีหลิง หมีแพนด้า 6วัน 5คืน BY สายการบินไทย (TG)

รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท